Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Kor ska minska miljöbelastningen

https://www.klimatsmart.se/images/news/ko250x167.jpg

Hur ska nötkreatur effektivare kunna omvandla foder till nyttiga livsmedel och samtidigt minska utsläppen av metan och kväve? Det ska forskare vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå, finna svar på. De ingår i ett EU-projekt som totalt får 7,7 miljoner Euro. Efterfrågan på animalieprodukter ökar och ett lönsamt och uthålligt jordbruk är avgörande för en hållbar utveckling av vår landsbygd. Våra nötkreatur bidrar dock i stor grad till utsläppen av växthusgasen metan. Metan produceras av idisslande djur, till exempel kor, och är en slutprodukt vid nedbrytning av foder i våmmen. Idisslarna utnyttjar inte heller foderprotein så bra, vilket leder till föroreningar och ytterligare produktion av växthusgaser. Ny kunskap om metoder och tekniker som förbättrar djurets utnyttjande av foder, samtidigt som utsläppen av metan och kväve minskar, kommer att vara av stor strategisk betydelse för en gynnsam utveckling av landsbygden och en bättre global livsmedelsförsörjning. Forskare vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Umeå, är Sveriges representanter i samarbetsprojektet ”RuminOmics”. Det finansieras med totalt 7,7 miljoner Euro från EU-kommissionens 7:e ramprogram. SLU-forskarna ska studera hur utfodring och näringstillförsel till våra mjölkkor i form av kolhydrater, protein, fettsyror och vegetabiliska oljor påverkar sammansättning och funktion hos våmmens mikroorganismer samt produktkvaliteten. Med hjälp av modern teknik ska forskarna undersöka hur idisslarens mikrobiella ekosystem i matsmältningskanalen, våmmikroorganismerna, styrs av arvsanlagen och utfodringen. Hur detta påverkar fodereffektivitet och produktkvalitet, liksom utsläppen av växthusgaser och kväve, ingår i forskningen. Forskningsprojektet är ett fyraårigt samarbetsprojekt med elva partners från Skottland, Italien, Finland, Tjeckien, England, Frankrike, Nederländerna och Sverige. Projektbudgeten för institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap är drygt 835 000 Euro. För mer information, kontakta: Pekka Huhtanen, projektansvarig vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, 090-786 8701, pekka.huhtanen@slu.se.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Kor ska minska miljöbelastningen

2012-02-27
Hur ska nötkreatur effektivare kunna omvandla foder till nyttiga livsmedel och samtidigt minska utsläppen av metan och kväve? Det ska forskare vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå, finna svar på. De ingår i ett EU-projekt som totalt får 7,7 miljoner Euro.

Efterfrågan på animalieprodukter ökar och ett lönsamt och uthålligt jordbruk är avgörande för en hållbar utveckling av vår landsbygd. Våra nötkreatur bidrar dock i stor grad till utsläppen av växthusgasen metan. Metan produceras av idisslande djur, till exempel kor, och är en slutprodukt vid nedbrytning av foder i våmmen.

Idisslarna utnyttjar inte heller foderprotein så bra, vilket leder till föroreningar och ytterligare produktion av växthusgaser. Ny kunskap om metoder och tekniker som förbättrar djurets utnyttjande av foder, samtidigt som utsläppen av metan och kväve minskar, kommer att vara av stor strategisk betydelse för en gynnsam utveckling av landsbygden och en bättre global livsmedelsförsörjning.

Forskare vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Umeå, är Sveriges representanter i samarbetsprojektet ”RuminOmics”. Det finansieras med totalt 7,7 miljoner Euro från EU-kommissionens 7:e ramprogram. SLU-forskarna ska studera hur utfodring och näringstillförsel till våra mjölkkor i form av kolhydrater, protein, fettsyror och vegetabiliska oljor påverkar sammansättning och funktion hos våmmens mikroorganismer samt produktkvaliteten.

Med hjälp av modern teknik ska forskarna undersöka hur idisslarens mikrobiella ekosystem i matsmältningskanalen, våmmikroorganismerna, styrs av arvsanlagen och utfodringen. Hur detta påverkar fodereffektivitet och produktkvalitet, liksom utsläppen av växthusgaser och kväve, ingår i forskningen.

Forskningsprojektet är ett fyraårigt samarbetsprojekt med elva partners från Skottland, Italien, Finland, Tjeckien, England, Frankrike, Nederländerna och Sverige. Projektbudgeten för institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap är drygt 835 000 Euro.

För mer information, kontakta:
Pekka Huhtanen, projektansvarig vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, 090-786 8701, pekka.huhtanen@slu.se.

Senaste nyheter