Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Gemensam klimatpolicy för hästnäringen

https://www.klimatsmart.se/images/news/hns134x108a.gif

Hästnäringen har fredagen den 25 februari i Göteborg enats om en klimatpolicy. Dokumentet ska ses som en gemensam plattform för organisationerna att arbeta vidare ifrån. Medlemsorganisationerna i Hästnäringens Representationsråd enades om en gemensam klimatpolicy. Syftet med policyn är att påvisa hästnäringens ansvar att minimera sin negativa klimatpåverkan samt att näringen vill synliggöra och utveckla den positiva klimatpåverkan. Hästnäringen har arbetat aktivt med klimatfrågan inte minst genom kommunikationsprojektet Tänk Klimatsmart som genomförts under januari och februari. – Att vi nu tar ytterligare ett steg känns fantastiskt. När man arbetar med stora övergripande policyfrågor kan man inte förvänta sig snabba resultat, men jag tycker ändå att vi redan har kommit långt och har en samsyn på hur vi kan arbeta med dessa frågor tillsammans, säger Titti Jöngren, styrelseledamot HNS och LRF. Nu tar ett arbete vid för varje organisation att införliva den gemensamma klimatpolicyn ibland sina övriga strategi- och policydokument. – Samtidigt ska vi gemensamt utvärdera årets klimatsmarta kommunikationsprojekt och se hur vi tillsammans kan lyfta frågan framöver, säger Titti Jöngren. För ytterligare information, kontakta: Titti Jöngren, styrelseledamot HNS och LRF, 073-629 77 71, titti.jongren@telia.com Anahita Arai, verksamhetssamordnare HNS, 070-527 20 12, anahita.arai@nshorse.se

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Gita Ljunggren

Dela på Facebook

Gemensam klimatpolicy för hästnäringen

2011-02-25
Hästnäringen har fredagen den 25 februari i Göteborg enats om en klimatpolicy. Dokumentet ska ses som en gemensam plattform för organisationerna att arbeta vidare ifrån.

Medlemsorganisationerna i Hästnäringens Representationsråd enades om en gemensam klimatpolicy. Syftet med policyn är att påvisa hästnäringens ansvar att minimera sin negativa klimatpåverkan samt att näringen vill synliggöra och utveckla den positiva klimatpåverkan.

Hästnäringen har arbetat aktivt med klimatfrågan inte minst genom kommunikationsprojektet Tänk Klimatsmart som genomförts under januari och februari.
– Att vi nu tar ytterligare ett steg känns fantastiskt. När man arbetar med stora övergripande policyfrågor kan man inte förvänta sig snabba resultat, men jag tycker ändå att vi redan har kommit långt och har en samsyn på hur vi kan arbeta med dessa frågor tillsammans, säger Titti Jöngren, styrelseledamot HNS och LRF.

Nu tar ett arbete vid för varje organisation att införliva den gemensamma klimatpolicyn ibland sina övriga strategi- och policydokument.
– Samtidigt ska vi gemensamt utvärdera årets klimatsmarta kommunikationsprojekt och se hur vi tillsammans kan lyfta frågan framöver, säger Titti Jöngren.

För ytterligare information, kontakta:
Titti Jöngren, styrelseledamot HNS och LRF, 073-629 77 71, titti.jongren@telia.com
Anahita Arai, verksamhetssamordnare HNS, 070-527 20 12, anahita.arai@nshorse.se

Vill du veta mer om klimatpolicyn?
Hela klimatpolicyn hittar du här: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/haestnaeringens_nationella_stiftelse/document/download/resource_document/12386

Senaste nyheter