Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Böklåda innebär bättre miljö

https://www.klimatsmart.se/images/news/slu42x41b.png

I ekologisk grisuppfödning skall djuren ha tillgång till en yta utomhus. Om den kompletteras med en så kallad böklåda ger det optimal möjlighet för grisarna att kunna böka även under den kalla och ibland frusna årstiden. Det visar studier vid SLU i Alnarp där forskare vid Lantbrukets byggnadsteknik utformat böklådor som stimulerar grisarnas aktivitet under vintern. De nya rönen presenteras i ett nytt faktablad från SLU. Under den kalla årstiden är den yta utomhus som ekologiska grisar erbjuds ofta en betongplatta, där grisarna gärna väljer att gödsla och urinera. Inomhus har grisarna också en box där de får foder, liggyta med halm och gödselgång. Rastgården utomhus är ett tillägg till inomhusytan och ger grisarna en betydligt större yta att vistas på än vad som gäller för konventionell grisuppfödning. Det negativa med utomhusytan är att en större yta blir förorenad med gödsel och urin och därmed avgår mer ammoniak från denna typ av djurhållning. Genom att anordna en s.k. böklåda får man i ekologisk uppfödning en särskild plats i grisboxen där grisarna kan göra det de allra helst vill, nämligen böka. Materialet i böklådan bör vara torv. I en studie vid Lantbrukets byggnadsteknik, SLU-Alnarp har forskarna studerat hur man inom den ekologiska slaktgrisproduktionen kan påverka grisarnas beteende och val av gödselplats på rastgården genom att berika denna yta med s.k. böklådor. Böklådor med bökmaterial ökar grisarnas aktivitet på en stor del av utomhusytan och detta resulterar i att grisarna gödslar och urinerar på ett mindre område utanför böklådorna eftersom grisar ogärna gödslar där de är aktiva. Ett bättre gödslingsbeteende leder till en minskade ammoniakutsläpp. Forskarna studerade också hur böklådan bör utformas på bästa sätt. Här jämfördes fyra olika utformningar av böklådor; liten låda med låg vägg, liten låda med hög vägg, stor låda med låg vägg och stor låda med hög vägg. Alla böklådor jämfördes med kontrollboxar utan böklådor på rastgården. Resultaten visade tydligt att grisarnas gödslingsbeteende ”förbättras” med böklådor. Utsläppsmätningar visade att grisarna ogärna gödslar i böklådorna. Den stora böklådan med hög vägg gav det bästa resultatet, både vad gällde renhet och ammoniakutsläpp. Det var också viktigt att använda torv som strömedel i böklådan. Torv var överlägset bäst när det gällde att minska på ammoniakutsläppen jämfört spån. - Böklådor ser vi som ett viktigt inslag i ekologisk produktion för att ge grisarna en god välfärd och en låg miljöpåverkan säger Anne-Charlotte Olsson, forskare vid SLU som lett försöken. För mer information, kontakta: Anne-Charlotte Olsson, 040-41 50 92, anne-charlotte.olsson@ltj.slu.se

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Gita Ljunggren

Dela på Facebook

Böklåda innebär bättre miljö

2010-10-25
I ekologisk grisuppfödning skall djuren ha tillgång till en yta utomhus. Om den kompletteras med en så kallad böklåda ger det optimal möjlighet för grisarna att kunna böka även under den kalla och ibland frusna årstiden.

Det visar studier vid SLU i Alnarp där forskare vid Lantbrukets byggnadsteknik utformat böklådor som stimulerar grisarnas aktivitet under vintern. De nya rönen presenteras i ett nytt faktablad från SLU.

Under den kalla årstiden är den yta utomhus som ekologiska grisar erbjuds ofta en betongplatta, där grisarna gärna väljer att gödsla och urinera. Inomhus har grisarna också en box där de får foder, liggyta med halm och gödselgång.

Rastgården utomhus är ett tillägg till inomhusytan och ger grisarna en betydligt större yta att vistas på än vad som gäller för konventionell grisuppfödning.

Det negativa med utomhusytan är att en större yta blir förorenad med gödsel och urin och därmed avgår mer ammoniak från denna typ av djurhållning.

Genom att anordna en s.k. böklåda får man i ekologisk uppfödning en särskild plats i grisboxen där grisarna kan göra det de allra helst vill, nämligen böka. Materialet i böklådan bör vara torv.

I en studie vid Lantbrukets byggnadsteknik, SLU-Alnarp har forskarna studerat hur man inom den ekologiska slaktgrisproduktionen kan påverka grisarnas beteende och val av gödselplats på rastgården genom att berika denna yta med s.k. böklådor.

Böklådor med bökmaterial ökar grisarnas aktivitet på en stor del av utomhusytan och detta resulterar i att grisarna gödslar och urinerar på ett mindre område utanför böklådorna eftersom grisar ogärna gödslar där de är aktiva. Ett bättre gödslingsbeteende leder till en minskade ammoniakutsläpp.

Forskarna studerade också hur böklådan bör utformas på bästa sätt. Här jämfördes fyra olika utformningar av böklådor; liten låda med låg vägg, liten låda med hög vägg, stor låda med låg vägg och stor låda med hög vägg.

Alla böklådor jämfördes med kontrollboxar utan böklådor på rastgården. Resultaten visade tydligt att grisarnas gödslingsbeteende ”förbättras” med böklådor. Utsläppsmätningar visade att grisarna ogärna gödslar i böklådorna.

Den stora böklådan med hög vägg gav det bästa resultatet, både vad gällde renhet och ammoniakutsläpp. Det var också viktigt att använda torv som strömedel i böklådan. Torv var överlägset bäst när det gällde att minska på ammoniakutsläppen jämfört spån.

- Böklådor ser vi som ett viktigt inslag i ekologisk produktion för att ge grisarna en god välfärd och en låg miljöpåverkan säger Anne-Charlotte Olsson, forskare vid SLU som lett försöken.

För mer information, kontakta:
Anne-Charlotte Olsson, 040-41 50 92, anne-charlotte.olsson@ltj.slu.se

Böklåda med torv på rastgårdsytan i ekologisk slaktgrisproduktion – Hur utformas böklådan på bästa sätt? av Anne-Charlotte Olsson, Emma Selberg Nygren, Mats Andersson, Knut-Håkan Jeppsson, Dan Rantzer och Jos Botermans vid SLU i Alnarp

Länk till Faktabladet: pub-epsilon.slu.se:8080/1449/03/olsson_et_al_101007.pdf

Senaste nyheter