Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook
Produkt Klimatbetyg Mer info

BARA VIND

Köp din egen VindEl

Föreningens tillväxt och ekonomi bygger på den nära anknytningen till Greenextreme AB som bygger vindkraftverk främst åt föreningens behov och för att behålla verk i egen förvaltning. Föreningen erbjuder nu 7000 andelar i sitt första vindkraftsprojekt. Föreningen kommer att erbjuda i första hand lokalbefolkning i de områden där Greenextreme och Bara Vind projekterar vindkraftsparker och kommer…

Läs mer...


0512-78 22 20
Vara

DALA VINDKRAFT

Bli delägare i vindkraft från 660 kr per vindandel

Dala Vindkraft Ekonomisk Förening äger och förvaltar vindkraftverk samt säljer VindEl till sina andelsägare. Produktionen fördelas på andelar som var och en motsvarar 1000 kWh. En andel motsvarar rätten att till självkostnad köpa 1000 kWh VindEl. Du kan anmäla ditt intresse för att få prospekt och medlemsansökan.

Läs mer...


0248-48 80 55
Malung

ENERGIKOMPENSATION

Vindkraftandelar som energikompensation

Energikompensation vill genom sina vindkraftverk vara med att göra transportsektorn grönare. Vi vet att många bilförare har stort miljöintresse och för att hjälpa dessa kunder i sin strävan att vara en del av lösningen erbjuder vi dem att investera i andelar som producerar 100 procent förnybar energi. Investering i andelar innebär att bilföraren hjälper till att bygga upp ny förnybar energi, blir…

Läs mer...


070-606 34 94
Göteborg

GÖTEBORGSVIND

Köp grön el

Göteborgsvind är en förening där man kan bli medlem genom att köpa en andel i ett vindkraftverk. Föreningen äger fyra vindkraftverk: Set, Abel, Axel och Görel. Verken står uppställda på Hjärtholmen vid Göteborgs hamninlopp, och har kunnat resas tack vare att ca 1100 kunder till Göteborg Energi AB köpt 3120 andelar à 3000 kronor och tack vare att Shell kostnadsfritt har upplåtit marken till…

Läs mer...


031 - 28 84 80
Göteborg

H-O ENTERPRISE

Investerar i, driver och förvaltar vindkraftverk

H-O Enterprise inriktning/verksamhet är att investera i nyckelfärdiga vindkraftverk samt driva och förvalta dessa. Anskaffade vindkraftverk står i parker om flera vindkraftverk som tillsammans via ett driftbolag säljer producerad energi. Vi har ett vindkraftverk i drift vars produktion i första hand är avsedd för ”laddning” av elbilar. Vi säljer även andelar i utvalda vindkraftverk.

Läs mer...


031-330 22 50
Agnesberg

KALMARSUND VIND - VINDKRAFTSANDELAR

Lägre elpris och bättre miljö

Kalmarsund Vind bildades i mars 2006. Den ekonomiska föreningen är ett kooperativ där medlemmar gemensamt äger och driver en verksamhet de själva har nytta av genom att producera förnybar vindkraft. Som delägare i Kalmarsund Vind tar du ansvar för din egen elproduktion. Du bidrar aktivt till en bättre miljö, samtidigt som du har kontroll på dina elkostnader. Inte i ett, två eller tre år, utan i…

Läs mer...


0480-45 11 45
Kalmar

LINVIND

Köp andelar i LinVind

Föreningens syfte är att främja sina medlemmars miljöintresse genom att tillhandahålla egen vindkraftsproducerad el. Antal vindkraftverk vi skall bygga beror på intresset från de som på detta sätt vill köpa "grön el". Föreningen äger i dagsläget två vindkraftverk placerat vid Åbylund, Ledberg utanför Linköping samt Sandby utanför Vadstena. Genom att köpa el från ett vindkraftverk medverkar du…

Läs mer...


013-27 08 61
Linköping

O2 VINDEL

Ditt viktigaste val mot klimatförändringarna

O2 Vindel är ett helgrönt energibolag som endast producerar och säljer miljömärkt el utan extra kostnad för kunden. Vi bygger även egna vindkraftverk som kunderna kan bli delägare i - med radikalt sänkta elpriser som följd.

Läs mer...


0771-818 700
Flera orter

O2 VINDEL - VINDKRAFTSANDELAR

Vindandelar - kooperativ vindkraft

O2 Vindel är ett helgrönt energibolag som endast producerar och säljer miljömärkt el utan extra kostnad för kunden. Vi bygger även egna vindkraftverk som kunderna kan bli delägare i - med radikalt sänkta elpriser som följd.

Läs mer...


0771-818 700
Stockholm

OWNPOWER

Ditt eget energibolag

Ownpower gör det möjligt för privatpersoner och företag inom en viss region att investera i förnybar energiproduktion som vindkraft, solenergi, biobränsle och småskalig vattenkraft. Fördelarna för lokalbefolkningen är väsentliga; möjligheten att påverka, äga och inte minst ta del av produktionens ekonomiska och miljömässiga vinster.

Läs mer...


0498-21 41 90
Visby

SMÅLANDS MILJÖENERGI

Närproducerad förnyelsebar energi - en bra investering

Smålands miljöenergi projekterar, bygger och äger tillsammans med markägare, närboende och andra som vill investera i förnyelsebar energi. Vi driver vindkraftprojekt från lägesanalys och vindmätning, till uppförande och kontinuerlig drift och service. Eftersom lokala markägare är delägare får vi förankring i bygden och ett stöd av de närboende. Denna modell bidrar till närproducerad och…

Läs mer...


070-628 01 93,
031-313 80 90,
070-628 01

Nässjö, Göteborg, Stockholm

SVERIGES VINDKRAFTKOOPERATIV

Bli andelsägare i Sveriges Vindkraftkooperativ

Ställ dig i kö för att bli andelsägare i Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening (SVEF) och var med och bestämm hur din energi skall utvinnas och därmed hur miljön ska behandlas och vad du ska betala för den! SVEF bildades 1998 och har idag ca 1300 medlemmar. Målet är att, genom ett stort medlemsantal, i egna vindkraftverk utvinna vindenergi till självkostnadspris och på så sätt bli en…

Läs mer...


0346-88 67 26
Falkenberg

SWEDBANK - VINDKRAFTSLÅN

För dig som köper andelar i O2 Vindel

Du som köper andelar i vindkraftverk, från elbolaget o2 Vindel, får teckna Swedbanks förmånliga Vindkraftslån. Genom att köpa andelar i vindkraftverk sänker du din elräkning markant, samtidigt som du bidrar till en bättre miljö. Vindkraftslånet är ett förmånligt lån som har två särskilda fördelar: räntan är lägre än bankens normalränta och du behöver inte ordna någon säkerhet – en så kallad…

Läs mer...


0771-60 65 00
Hela landet

TRIVENTUS WIND POWER

Vi skapar kraft

Triventus är ett ledande konsultföretag inom förnyelsebar energi med spetskompetens inom vindkraft. Vi erbjuder konsulttjänster inom energi, miljö, teknik, anläggning och ekonomi. Vi arbetar med uppdragsgivare i varierande storlek och verksamhet såsom markägare, lantbrukare och skogsägare men också energi- & skogsbolag, banker, kommuner och myndigheter. Vi har drygt 100 pågående eller genomförda…

Läs mer...


010-45 40 600
Falkenberg

VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV

VästanVind vindkraftskooperativ

VästanVind skall verka för det hållbara samhället genom att framställa klimatvänlig el från vindkraftverk. Elen säljs till ett lågt självkostnadspris till VästanVinds medlemmar. Varje andel motsvarar 100 kWh. Föreningen startades 2010 på initiativ av Göteborg Energi med ambitionen att öka intresset för vindkraft och förnyelsebar el. Västanvind är en fristående ekonomisk förening som har ett nära…

Läs mer...


031-34 64 000 (DinEl)
Västsverige

KVARKENVINDEN

Läs mer...


Umeå

Ta gärna en titt på sida 1!