Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook
Produkt Certifiering Mer info

ADDIVA

Smart Charger förvandlar motorvärmare till elbilsladdare

Addiva kombinerar ingenjörsverksamhet och IT. Vår elbilsladdare, Smart Charger är den perfekta lösningen för fastighetsägare. Vi använder befintliga elstolpar för motorvärmare och byter ut eluttaget till vår Smart Charger. Vilket möjliggör laddning av elbilar och motorvärmare i samma enhet. Varför bygga allt nytt när man inte behöver? Vi tycker det är smartare att använda redan befintlig…
Läs mer...


021-471 21 50
Västerås, Stockholm, Ludvika

BENGT DAHLGREN

Ledande teknikkonsult inom samhällsbyggnad

Bengt Dahlgren är en av Sveriges ledande teknikkonsulter utan bindningar till vare sig entreprenörer eller tillverkare. Vi är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen, exempelvis miljöstatus och miljöcertifiering av byggnader. I Sverige står byggnadssektorn för ca 36% av den totala energianvändningen och därmed en stor klimat- och miljöpåverkan. Vi arbetar dagligen med de fyra…
Läs mer...


08-588 88 100
Flera orter

ENGINEERING FORCE

Laddinfrastuktur

Engineering Force Sweden är ett ungt teknikkonsultbolag med engagerade ingenjörer med lång erfarenhet av fordonsutveckling. Vi brinner för utveckling av elfordon och utbyggnad av laddinfrastruktur i Sverige. Vi är experter inom systemering och optimering av alternativa drivsystem samt energilager i fordon så väl som stationära applikationer. Våra främsta kunder är fordonsutvecklare i västsverige…
Läs mer...


0706-832 900
Kungsbacka

Ta gärna en titt på sida 2 för fler tips!

Produkt Klimatbetyg Mer info

ALPHA SOLUTIONS

Värmeöverföring och strömningsteknik

Alpha Solutions erbjuder tekniskt konsultstöd inom områdena värmeöverföring, strömningsteknik, energi-effektivisering, simuleringar, praktiska tester och utbildning. Vår kundbas omfattar såväl Sverige som kringliggande länder. Vi har ett väl etablerat kontaktnät med internationella företag och forskare samt tillgång till senaste rönen från litteratur och konferenser.

Läs mer...


031-20 17 10
Göteborg

ALSA KRAFT VÄRME KONSULT

Energilösningar i samarbete med kunden

Vi hjälper er med tekniska och ekonomiska utredningar där uppdragsgivaren får beslutsunderlag för dellösningar eller ett totalförslag på hur anläggningar ska utrustas och byggas för att uppnå optimal lönsamhet. ALSA genomför tekniska och tekniskt/ekonomiska utredningar vilka ligger till grund för exempelvis investeringsbeslut eller val av teknik. Ett viktigt område är förbättringar och…

Läs mer...


08-564 104 30
Bromma

ALTECO - TEKNISK KONSULT

Klimatsmarta teknikmiljöer

Alteco utför tekniska konsulttjänster inom sex teknikområden: Elkraft, Elinstallation, Telecom, Offentlig belysning, Automation och Mark/Anläggning. Uppdragen kan innefatta hela byggprocessen från förstudie och planering via projektering, projekt-/byggledning till idrifttagning, besiktning och dokumentation. Företaget startades i Bollnäs 1994 och här finns fortfarande huvudkontoret.…

Läs mer...


070-564 24 16
Bollnäs, Stockholm, Mora

AMPHITECH

Konsultföretag inom väg- och vattenbyggnadsteknik

Vi är ett företag som producerar tjänster inom teknikområdet, konstruktioner förlagda i eller inrymmande vatten, som broar, hamnar, dammar, tunnlar, reservoarer. Vårt specialområde är anläggningar i och under vatten. Våra ingenjörsmässiga undervattensinspektioner (ett 1000-tal objekt som referens) ger oss ett unikt underlag för skadediagnos och åtgärdsprojektering. Inspektion utförs av dykare…

Läs mer...


0583-143 80
Askersund

ANDERSSON & HULTMARK

Teknikkonsultföretag inom VVS- och energiteknik

Vi arbetar med projekteringsuppdrag, utredningar, kontroller och besiktningar inom hela VVS-området. Våra kunder finns inom både näringsliv och offentlig förvaltning och vår huvudsakliga marknad finns inom södra och mellersta Sverige. Inom företaget finns specialistkompetens bl.a. inom förnyelsebara och passiva energisystem, styr- och reglerteknik, solenergiteknik, drift- och underhållsteknik.

Läs mer...


031-704 25 00
Göteborg

ATON TEKNIKKONSULT

Bättre innemiljö

ATONs verksamhet är inriktad på rådgivning om energieffektivisering, passivhus, driftanalys, energi- och miljöplanering. Passivhusanpassade produkter: Programhandlingar för passivhus. Mät- och utvärderingar. Företagsanpassad utbildning. Planeringsdokument för kommuner.

Läs mer...


08-747 86 98,
08-626 71 80

Stockholm

BBK TEKNIK & MILJÖKONSULTER

Mångårig erfarenhet inom infrastruktur och miljö

BBK Teknik & Miljökonsulter utför utrednings- och projekteringsuppdrag inom väg- och järnväg, mark samt vatten- avloppsanläggningar. Vi upprättar även ansökningshandlingar till miljödomstolen i vatten och miljöärenden samt till Krisberedskapsmyndigheten för reservanordningar för vattenförsörjning. Vi har mångårig erfarenhet inom infrastruktur, miljö samt mark- och va-projekt. Vårt kvalitets- och…

Läs mer...


0522-946 70
Uddevalla

BYGGROS

Gröna tak från takterasser till sedumtak

Byggros erbjuder en totallösningar inom olika typer gröna tak allt från intensiva takterrasser till extensiva sedumtak. Vi har stor kunskap om att bygga, odla och använda gröna tak. Byggros har även egen odling av sedummattor i Tyskland samt Danmark med delvis skandinaviskt växtmaterial. Vänd dig till oss med offertförfrågningar så erbjuder vi dig kostnadseffektiva lösningar som förutom…

Läs mer...


0771-48 90 00
Kristianstad

CAPITAL COOLING

Costeffective district cooling

District Cooling will be one of the building blocks of the European strategic agenda for improving the environment and securing energy supply via cost-effective energy solutions. The need for comfort cooling in Europe is accelerating. Today’s production of cooling via conventional refrigerants and cooling machines is old-fashioned, environmentally damaging and inefficient. The most effective and…

Läs mer...


08-23 20 50
Stockholm

CLEAN TECH REGION

Svensk miljöteknik

Framgång genom CleanTech riktar sig till företagare och näringslivsfrämjare som idag säljer, utvecklar och främjar cleantech (miljöteknik) system, produkter och tjänster eller har intresse att ta del av de 6000 miljarder de närmaste åren som kommer att investeras i hållbara och miljövänliga lösningar både i Sverige och internationellt.

Läs mer...


070-299 40 41
Sundsvall

COWI

Den naturliga samarbetspartnern

COWI AB är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag och finns med över 900 anställda representerade på 14 kontor i Sverige. Vi tillhandahåller kvalificerade ingenjörstjänster till privata och offentliga aktörer inom industri och infrastruktur samt byggnad och fastighet både inom och utom landets gränser. COWI har en lång och gedigen erfarenhet av miljö-, risk- och säkerhetsfrågor. Vi har en…

Läs mer...


010-850 10 00
Flera orter

ELFORSK

Vidareutveckling av miljövänlig och effektiv energianvändning

Elforsks verksamhet inom Programområdet Användning syftar till att stärka elens roll inom ramen för målen om ett långsiktigt hållbart energisystem. Verksamheten inriktas mot att: Stärka och påskynda vidareutvecklingen beträffande miljövänlig och effektiv energianvändning. Stärka elens konkurrenskraft genom vidareutveckling av produkten el. Stärka elföretagens verksamhet genom bevakning och analys…

Läs mer...


08-677 25 30
Stockholm

EXPORTRÅDET (SWEDISH TRADE)

Vi hjälper svenska miljöteknikföretag exportera

Miljöteknik är en av de branscher som Exportrådet arbetar med i syfte att underlätta svenska företags internationalisering. Vi arbetar med ett nationellt nätverk av företag, myndigheter och organisationer inom avfallshantering, återvinning, förnybar energi samt luft-, vatten- och avloppsrening, där förnybar energi omfattar bioenergi, solenergi, vindkraft och energieffektivisering. Vi driver även…

Läs mer...


08-588 660 00
Stockholm

HELENIUS

En kvalificerad konsult med hela VVS-området

Helenius bedriver utifrån lagar, föreskrifter och affärsplan ett aktivt och systematiskt arbete för att infria samhällets och kundernas krav och förväntningar på effektiva, funktionella, robusta system, minskad miljöbelastning där energi är den största miljöpåverkande faktorn vi kan påverka genom olika systemlösningar och god arbetsmiljö. Vi levererar kvalitativa tjänster och förebygger negativ…

Läs mer...


08 - 625 22 00
Stockholm, Uppsala

MEGTEC SYSTEMS

Global technology leader in environmental science

MEGTEC is a global technology leader in fields that include Printing, Packaging, Coating, and Industrial Processing and Environmental sciences. MEGTEC´s inter-related businesses draw on core competencies that are applied to dryers, coaters, paper and roll handling, oxidizers, solvent recovery systems, distillation systems and biological technologies. MEGTEC´s performance and reliability is well…

Läs mer...


031-65 78 00
Göteborg

MYFC® - FUEL CELLS

Revolutionizing Fuel Cell Power Source

No grid. No worry. We provide new power solutions in absence of grid. myFC is a cleantech company working with fuel cells and chargers. Our high performance hydrogen fuel cell chargers and low cost fuel cell components efficiently extend battery life of portable electronics from cell phones to laptops. myFC provides a reliable, affordable hydrogen fuel cell power source for on demand charging of…

Läs mer...


0730-700 402
Stockholm

NEWSEC

Vi erbjuder fastighetsägare energibesparande åtgärder

Vår vision är att bli en ledande aktör inom energi- och miljöhushållning, för en hållbar framtida global utveckling. Newsec Energy är det senaste tillskottet i Stronghold-koncernen. Vi erbjuder fastighetsägare lösningar med energibesparande åtgärder. Vanligtvis i form av energieffektiva bergvärmekonfigurationer där berget används som ett energilager för kyla och värme. Något som resulterar i…

Läs mer...


08-454 40 00
Stockholm

OPCON

Miljövänliga och ressursnåla energisystem

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som tillverkar system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden: Renewable Energy: framställning av el ur spillvärme, rökgaskondensering, stoftavskiljning och torkprocesser, hanteringssystem för naturgas, luftsystem för bränsleceller, industriell kylteknik samt mätning och…

Läs mer...


08-466 45 00
Stockholm

POWER CIRCLE

Förening för hållbar samhällsutveckling med elteknik

Elkraftringen, som verkar under varumärket, Power Circle, är en ideell förening som verkar för att elen och eltekniken stärker och stödjer en positiv och hållbar samhällsutveckling. Detta sker genom att svensk elkraftteknisk kompetens stärks, utvecklas, och får uppmärksamhet, samt genom aktiva insatser för att utveckla kompetensområdets fulla potential och genom insatser för att kommersialisera…

Läs mer...


070-319 48 33
Stockholm

REHACT

Energisystem för kylning, värme och ventilation

REHACT har utvecklat ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, för att tillgodose byggnaders behov av värme, kyla, varmvatten och frisk luft och samtidigt minska behovet av externt tillförd energi med 85 procent. Då byggnader idag förbrukar ca 40 procent av all energi som framställs i EU och USA är behovet av denna typ av lösningar enormt. Globalt byggs det ca 4 miljarder kvadratmeter…

Läs mer...


0709-566 756
Stockholm

SORUBIN

Energieffektiv luftning av industriella vattenprocesser

Sorubin erbjuder den nya generationen av energieffektiv luftning till vattenprocesser på industriell nivå. Våra luftare har mycket låga livscykelkostnader vid både ny- och efterinstallation. Vi sysslar med avloppsvatten, lakvatten och dricksvatten. Sorubin verkar aktivt för en varaktig och hållbar utveckling genom att minimera företagets miljöpåverkan samt ställa samma krav på våra partners och…

Läs mer...


090-205 77 89
Umeå

STOCKHOLM CLEANTECH BUSINESS NETWORK

Fokus på samverkan mellan företag inom energi- miljöteknik

Cleantech Business Network (SCBN) är en satsning med fokus på samverkan mellan innovativa och tillväxtorienterade små och medelstora företag med verksamhet inom högteknologisk energi- och miljöteknik (cleantech) i Stockholms-regionen. Stockholm Cleantech Business Network stödjer aktiv samverkan mellan företagen i form av nätverkande och mötesplatser, vilket bidrar till att optimera…

Läs mer...


08-790 60 00
Kista

STOCKHOLMS MILJÖTEKNIKCENTER (SMTC)

Regional samverkan för mer miljöaffärer

Stockholms Miljöteknikcenter (SMTC) är ett operativt affärsutvecklingscentrum utan eget vinstintresse. Vi kraftsamlar miljöteknikföretag, kommuner, högskolor och institut. Vi styrs av en majoritet företag med miljö som affärsidé och fokuserar särskilt på miljöteknik i Stockholm-Mälardalsregionen. Vår uppgift är att öka samverkan mellan företagen, forskarna och de offentliga aktörerna inom…

Läs mer...


08-598 56 343,
08-598 56 398

Stockholm

SUSTAINABLE BUSINESS HUB

Vi hjälper skånska miljö- och energiföretag

Sustainable Business Hub är ett nätverk som hjälper företag med verksamhet inom miljö- och energiområdet att öka sin konkurrenskraft och utveckla sina affärer, i Sverige och på exportmarknaden. Vårt uppdrag är att skapa jobb och tillväxt i Skåne. Det gör vi genom att hjälpa ditt miljöteknikföretag att utvecklas. Kom med i något av våra kluster eller delta i våra exportsatsningar. Om du behöver…

Läs mer...


040-628 51 30
Malmö

SUSTAINABLE INNOVATION

Centrum för energieffektivisering

Sustainable Innovation i Sverige AB (Sust) är ett nationellt centrum för energieffektivisering i vardagslivet. Huvudsyftet är att utvecklinga svenskt näringsliv genom kommersialisering av ny teknik. Vara en innovationsarena för utveckling av energieffektiva produkter och tjänster riktade mot massmarknad och för avknoppning av nya företag. Driva projekt för energieffektiv användning av befintliga…

Läs mer...


0766-28 56 00
Stockholm

SUSTAINABLE SWEDEN SOUTHEAST

Creating network in the fields of energy and environment

Sustainable Sweden Southeast is a business creating network for increased competitive ability within the energy and environmental fields in order to support solutions for sustainability. We assist clients and investors worldwide to establish business solutions that support sustainability. Our role is to integrate economic development, community development and environmental protection. We offer…

Läs mer...


0480-49 15 25
Kalmar

SVENSK MILJÖTEKNIK

Kostnadseffektiva avfallslösningar

Svensk Miljöteknik är ett företag som står för kostnadseffektiva avfallslösningar i Sverige och Norden. Våra avfallslösningar är moderna, miljöriktiga, flexibla, tidsbesparande och användarvänliga. Vi kostnadseffektiviserar generellt varje företags avfallshantering med 20-40% men i flera fall har vi reducerat företags avfallskostnader med 50-75%. Svensk Miljötekniks kunder finns inom de flesta…

Läs mer...


08-627 01 25
Bromma

SWECO

Sustainable engineering and design

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. I Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att bidra till ett säkrare, mer miljövänligt och växande samhälle. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina ambitioner genom att erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster inom en rad områden. Resultatet är ett hållbart samhälle,…

Läs mer...


08-695 60 00
Hela landet

TRIVENTUS

Vind - Kraft - Uthållighet

Vi tänker vind, skapar kraft och levererar uthållighet. Vår mix av tjänster gör att vi kan leverera helheten i ett vindkraftprojekt. Vi erbjuder både projektutveckling, projektledning och håller i hela spektrat av markfrågor såsom arrende, ägande, avtal. Triventus AB är moderbolaget med konsultverksamhet, teknik och service placerade i de två dotterbolagen - Triventus Consulting AB och Triventus…

Läs mer...


010-45 40 600
Falkenberg

TRIVENTUS SERVICE

Vi levererar uthållighet

Triventus Service underhåller vindkraften och utför alla former för besiktningar av vindkraftverk. Ett stillastående vindkraftverk tickar kostnader varje sekund och brandkårsutryckningar är dyra. Strategin är därför inriktad på kartläggning av svaga punkter och åtgärder innan felet uppstått, vilket ökar lönsamheten. Planerad logistik är en viktig del i underhållet. Snabb och säker tillgång till…

Läs mer...


010-45 40 600
Falkenberg

TRIVENTUS WIND POWER

Vi skapar kraft

Triventus är ett ledande konsultföretag inom förnyelsebar energi med spetskompetens inom vindkraft. Vi erbjuder konsulttjänster inom energi, miljö, teknik, anläggning och ekonomi. Vi arbetar med uppdragsgivare i varierande storlek och verksamhet såsom markägare, lantbrukare och skogsägare men också energi- & skogsbolag, banker, kommuner och myndigheter. Vi har drygt 100 pågående eller genomförda…

Läs mer...


010-45 40 600
Falkenberg

TYRÉNS

Vi skapar framtidens hållbara lösningar

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. Tyréns har upprättat rutiner för att i sin uppdragsverksamhet medvetandegöra projektens miljöpåverkan och genom materialval och val av tekniska lösningar bidra till en hållbar utveckling av miljön.

Läs mer...


010-452 20 00
Hela landet

WATRECO

Miljöeffektiva lösningar med energibesparing som följd

Watreco är ett cleantech-företag som levererar miljöeffektiva lösningar för inblandning och avgasning av exempelvis luft med energibesparing som följd. Detta genererar ett ökat värde för våra kunder och för miljön. Vår fokus ligger på att leverera energibesparande och hållbara lösningar till marknaden. Vi utgår från kundbehoven i kombination med vår patenterade Vortexgenerator. Vår målsättning är…

Läs mer...


040-631 84 70
Malmö

WINDREN

Wind energy now

Wind has the potential to replace and surpass nuclear energy. Sweden is, compared to Germany, larger, has a better wind energy potential and is less densely populated. These facts have been noticed by the The Swedish Energy Agency which has proposed a planning target of 30 TWh of wind by 2020. This equals 20% of the country´s present energy consumption.

Läs mer...


08-560 424 97
Färentuna

WSP SVERIGE

Kvalificerade konsulttjänster för samhälle och miljö

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. WSP finns i 35 länder. I Sverige har vi mer än 2000 medarbetare. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

Läs mer...


08-688 6000
Hela landet

ABB

Läs mer...


Hela landet

AIRWATERGREEN

Läs mer...


Uppsala

AXON MILJÖTEKNIK

Läs mer...


Sala

BIOTERIA

Läs mer...


Täby

DELTATE

Läs mer...


Göteborg

ENZYMEX MILJÖTEKNIK

Läs mer...


Göteborg

FORSKNINGSRÅDET FORMAS

Läs mer...


Stockholm

INRESOL

Läs mer...


Gävle

NIRAS

Läs mer...


Norrköping

PLASTREK

Läs mer...


Knivsta

SCHNEIDER-ELETRIC

Läs mer...


Hela Sverige

VEG TECH

Läs mer...


Vislanda, Stockholm

VILOKAN

Läs mer...


Strömstad

Ta gärna en titt på sida 1!