Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook
Produkt Certifiering Mer info

MILJÖSÄCK

Klimatsmarta plastbärkassar och säckar av återvunnen kretsloppsvara

Miljösäck erbjuder ett heltäckande sortiment för företag som bryr sig om miljön. Vi tillverkar och marknadsför plastbärkassar för svensk handel och sopsäckar avsedda för källsortering, industrier, storkök, renhållning, fastighetsskötsel samt hushåll och trädgård. Vi använder enbart återvunnen råvara insamlad i Sverige. I förhållande till plastbärkassar respektive sopsäckar tillverkade av…
Läs mer...


011-28 25 00
Norrköping

PANTAMERA.NU

Återvinn alla pantflaskor - Pantamera

Det behöver inte vara jobbigt att göra bra saker för miljön. Att panta är ju knappast svårt eller tar speciellt lång tid. Pantar du dina burkar och flaskor händer bra saker med miljön, både sådant som du ser på en gång och annat som är bra för framtiden. Pantamera.nu har som mål att öka pantandet i Sverige. Bakom pantamera står Returpack AB som ansvarar för pantsystemet i Sverige.
Läs mer...


011-19 19 60
Hela landet

RENOVA

Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och återvinning

Hos Renova hittar du marknadens bästa utbud av tjänster inom återvinningsbranschen, med kvalitet och kundservice i främsta rummet. Vi erbjuder rådgivning och utbildning, insamling och transport, sortering, behandling samt servicetjänster. Som kommunägt bolag har vi ett bredare och djupare mål än att generera så stor vinst som möjligt. Vi vill istället leda utvecklingen inom återvinnings- och…
Läs mer...


031-61 85 30
Göteborg

4CYCLE

Lönsam återvinning, flytt eller avveckling

4CYCLE hjälper er med flytt till nya lokaler, omstrukturering eller uppdatering. Oavsett anledning till att ni har inventarier som ni behöver hantera eller bli av med så tar vi hand om hela processen. Vi erbjuder en möjlighet till en affär som gör dig skuldfri i ordets kanske dubbla bemärkelse. En ekonomiskt lönsammare väg att avveckla lokaler och inventarier då det kostar dig mindre än en…
Läs mer...


010-209 06 00
Stockholm

MYBEAT

Recyclade mobiltelefoner och flexibla abonnemang

Vi erbjuder Recyclade och Preowned mobiltelefoner med samma prestanda som nya men till riktigt låga priser. Det gör vi för din och miljöns skull. Att välja Preowned eller Recycled är en bra idé. Varje ny mobiltelefon genererar 86 kilo avfall under tillverkningsprocessen. Den har också transporterats lång väg.Varje såld Preowned eller Recycled mobiltelefon sparar motsvarande avfall och…
Läs mer...


019-55 55 500
Örebro

REDIVIVUS

Renovering av LCD-skärmar för Apple produkter

Med hjälp av ny teknik kan Redivivus på ett säkert och kostnadseffektivt sätt reparera och återvinna elektronik på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Redivivus är ett nytänkande och innovativt företag som på ett modernt och miljövänligt sätt tillgodoser den svenska marknaden med kvalitativa lcd-skärmar för Iphones. Redivivus betyder att återuppliva på latin, och precis som namnet antyder…
Läs mer...


021-60 330
Västerås

Ta gärna en titt på sida 2 för fler tips!

Produkt Klimatbetyg Mer info

ALLMILJÖ

Renhållningsföretaget med egen återvinningsstation

Sopor är inte bara skräp. Lämna skräpet till oss. Hela ansvaret eller ett tillfälligt uppdrag – och en egen återvinningscentral! Som första renhållningsföretag i Umeå öppnade vi sedan några år en egen återvinningscentral - Magneten. Här kan du som företag eller privatperson lämna sorterat material mellan 07.00-16.00. Sedan ser vi till att det att det återvinns eller tas om hand på rätt sätt. På…

Läs mer...


090-713 131,
0620-100 20

Umeå, Sollefteå

ASKUNGEN VITAL

Askåterföring för ett fungerande kretslopp

Vi arbetar med Sveriges alla biobränsleanvändare för att bidra till en bättre miljö. Vi ser till att återföra askan till skogen, vilket gynnar utvecklingen och vitaliteten för skogsbeståndet. Askungen Vital AB sköter hela kedjan från askutmatning till dess att askan är ute i skogen. Kvävegödsling kombineras med askåterföring för att vara långsiktigt hållbart och ge en bättre tillväxteffekt. I…

Läs mer...


070-31 25 710
Markaryd

BATTERIÅTERVINNINGEN

Du sparar väl inte gamla batterier i byrålådan?

Var tredje batteri återvinns inte – nu måste vi sluta samla på hög. 64% av batterierna i Sverige kommer in till återvinning. Resten ligger på hög i svenska folkets byrålådor. Alltför få känner till att batterier idag kan återvinnas. En stor andel batterier lämnas inte in till återvinning. Troligen hamnar många av dessa i byrålådorna. Och där gör de ju ingen nytta. De flesta vet att de inte ska…

Läs mer...


08-508 938 00
Hela landet

BILRETUR

Bilproducenternas mottagningssystem för skrotbilar

BilRetur är ett nationellt nätverk av bildemonterare, som tillsammans utgör bilproducenternas mottagningssystem. Tillsammans erbjuder vi ett nationellt nätverk av mottagningsanläggningar dit du tryggt kan vända dig när det är dags att skrota din bil. Vår målsättning är att du enkelt ska hitta till din närmsta bilskort när det är dags att skrota bilen. Du ska också veta att din bil och dess delar…

Läs mer...


0771-890 600
Hela landet

ECORUB

Återvunnet, ekologiskt gummi

Vi är ett utvecklingsbolag som arbetar med ekologiskt gummi. Med det menar vi ett material som huvudsakligen består av pulveriserade bildäck som binds med plaster och några specialmolekyler. Oftast består det ekologiska gummit till mer än 95 % av återvunna polymerer som gummi och plaster. Vi tillverkar och säljer allt från möbler till olika projekt för bilindustri.

Läs mer...


0911-76661
Piteå

EKOBALANS FENIX

Högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel

EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel och hållbara gödslingskoncept för jordbruk, skogsbruk och trädgård. Vår verksamhet innefattar miljö- och kvalitetssäkrad skogsgödsling och askåterföring som totalentreprenad till skogsbolag och enskilda skogsägare. EkoBalans Fenix…

Läs mer...


046-286 34 30
Lund

EKOKEM

Tillsammans arbetar vi för en cirkulär ekonomi

Bekämpningen av klimatförändringarna och målet att spara in på naturresurserna har fått ett av världens mest snabbväxande verksamhetsområden att se dagens ljus: återvinningssektorn. Sinande naturresurser är en megatrend och Ekokem har mycket att bidra med till lösningen på det problemet. Som föregångare bygger Ekokem upp ett kretsloppssamhälle och bibehåller sin egen kärnkompetens samtidigt som…

Läs mer...


019-30 51 00
Kumla

ELEKTRONIKÅTERVINNINGSFÖRENINGEN

Miljöriktig återvinning av hemelektronik

Elektronikåtervinning i Sverige Ekonomisk Förening (EÅF) erbjuder elektronikbranschen kompletta återvinningslösningar. Tillsammans med våra medlemmar, leverantörer och övriga samhället arbetar vi för att minimera de miljöeffekter och kostnader som är förknippade med uttjänta elektroniska produkter.

Läs mer...


08-519 483 86
Stockholm

ENVIROFONE

Pengar för din gamla mobil

På Envirofone är vi engagerade i att erbjuda våra kunder ett säkert och pålitligt sätt att få pengar för sina mobiltelefoner. Vi har betalt över 50 miljoner pund till konsumenter i Storbritannien och vill kunna erbjuda vår service över hela Europa. Vi har över 1,5 miljoner nöjda kunder i Storbritannien och Irland, där vi har funnits sedan 2005. Vi har redan lanserat Envirofone i Sverige och…

Läs mer...


0200-88 31 13
Göteborg

GE PANT.SE

Vill du bli av med dina pantburkat och flaskor?

GePant.se har som huvudsakligt mål är att öka återvinningen av burkar och flaskor i Sverige. GePant.se är en mötesplats för innehavare av burkar och flaskor och de som är villiga att återvinna. Konceptet går ut på att de som har pantburkar och flaskor, men som inte själva har möjlighet att återvinna eller som vill bidra med sin pant, kontaktar de privatpersoner eller idrottsföreningar som…

Läs mer...


info@gepant.se
Lund

HANS ANDERSSON GROUP

Vi förbättrar din återvinning

Hans Andersson Group utgör en viktig länk i kedjan för att minska miljöpåverkan från skilda verksamheter i samhället. Vår affärsidé inbegriper i sig ett miljöåtagande. ”Återvinning och handel med papper, plast, metaller och kemikalier”. Vår uppgift är att genom kunskap och erfarenhet ge våra kunder råd, som bidrar till att den samlade avfallsmängden minskar, och att mer material sorteras ut för…

Läs mer...


031-756 70 00
Flera orter

IL RECYCLING

Avfallshantering, återvinning och makulering

IL Recyclingkoncernen erbjuder rikstäckande helhetslösningar inom återvinning, avfallshantering och säkerhetsmakulering. Vi har bred kompetens och kunskap om källsortering, insamling, transporter och återvinning. Med oss som samarbetspartner kan alla typer av verksamheter få en miljöanpassad avfallshantering som motsvarar kraven för ISO 14001. Vi hanterar alla materialslag oavsett om det gäller…

Läs mer...


08-671 27 00
Hela landet

INREGO

Totallösningar för IT-skiften

Inrego är marknadsledande inom tjänster kring begagnad IT-utrustning. Genom att på ett smidigt sätt integrera återtag av uttjänta datorparker i samband med utrullning av ny IT-utrustning, har Inrego skapat ett, ur miljöperspektiv, bättre alternativ för större företag och organisationer med höga krav på säkerhet och lönsamhet att avyttra sin begagnade utrustning. Vi vidaresäljer 15.000 datorer,…

Läs mer...


08-50 10 90 00
Täby

JET MARKETING

Återvinning och brännbart avfall

All vår utrustning för avfall och återvinning, är tillverkade för att uppnå en mycket hög kvalitet- säkerhet och funktion. Det har under drygt 25 år varit vår policy att alltid leverera säkra maskiner till olika användare efter behov och önskemål. Vårt kunnande att kunna skräddarsy en bra utrustning gör att vi vet att kunden alltid blir nöjd en mycket lång tid framöver.

Läs mer...


0480-233 10
Kalmar

MILJÖ TRANS

Miljövänlig klimatneutral kretsloppsentreprenör

Miljötrans är det naturliga valet när det gäller avfallshantering och återvinning för byggbolag, bostadsrätts-föreningar, fastighetsägare, flyttfirmor, kommuner och privatpersoner i hela Storstockholm. Vi är Er kretsloppsentreprenör när det gäller avfallscontainrar, byggsäckar, grovsophämtning, källsortering och återvinning.

Läs mer...


08-570 322 60
Gustavsberg

NSR

Återvinning - ren vinst för miljön

NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) är ett regionalt återvinningsföretag. Vi arbetar med återvinning och behandling av avfall samt försäljning av varor och tjänster för återbruk och återvinning. Därutöver är NSR bla. Sveriges ledande biogasproducent och driver ett forskningsprojekt tillsammans med Lunds Universitet och Tyréns AB för att bättre kunna utnyttja metangasen från soptippen!

Läs mer...


042-400 13 00
Helsingborg

OFF2OFF

Återanvändning av kontorsmöbler, hjälpmedel och annat

Idag läggs mängder av överblivna kontorsmöbler, hjälpmedel och annan utrustning på lager hos kommuner och landsting. Off2off har utvecklat en tjänst som ser till att utsorterat material förmedlas vidare till andra användare som kan finnas internt i organisationen, i företag, föreningar eller andra offentliga verksamheter. Även privatpersoner kan nyttja off2off:s tjänster. Vi hjälper till att…

Läs mer...


054-70 000 20
Karlstad

OPTIBAG

Världsledande inom optiska sorteringssystem

Optibag är världsledande leverantör av optiska sorteringssystem för hushållsavfall. Vi levererar nyckelfärdiga lösningar med funktionsgaranti. OptiBag-systemet är enkelt och kostnadseffektivt att både installera och använda. Vid nya eller utökade sorteringskrav kan enkelt ytterligare påsar med andra fraktioner adderas till hanteringen.

Läs mer...


0142-185 00
Mjölby

PLASTIC OMNIUM

Koldioxidbindande sopkär av sockerrör

Plastic Omnium tillverkar och säljer flera typer av avfallskärl till privata och kommunala aktörer. Nu tillverkas och säljs alla våra fyrhjuliga kärl i 100% Green Made som standard på den skandinaviska marknaden. Plasten som tillverkas av sockerrör istället för oljebaserade ämnen är 100 procent återvinningsbar och dessutom koldioxidbindande vilket bidrar till en minskad växthuseffekt.

Läs mer...


0410-124 60,
08-615 08 80

Trelleborg, Stockholm

RAMBO

Ledande miljöföretag inom återvinning i mellersta Bohuslän

Vi på RAMBO arbetar med både företag och hushåll och vår affärsidé bygger på att vara det bästa miljöföretaget på hemmaplan inom avfallshantering, återvinning och miljötjänster. I mellersta Bohuslän finns RAMBO för att invånare och näringsliv tillsammans ska hantera avfall på ett miljöriktigt sätt. RAMBO driver fyra Avfallsanläggningar, sju Återvinningscentraler, 14 Miljöstationer och på uppdrag…

Läs mer...


0523-66 77 00
Lysekil

RECYCLA.SE

Återvinning & avfallshantering - online

Är du trött på att ringa runt till olika företag för att få hjälp med återvinning, skrotning eller avfallshantering? Är du osäker på om du har rätt pris och om hanteringen av ditt skrot & avfall sker på ett miljömässigt bra sätt? Lugn, vi på Recycla hjälper dig oavsett om det handlar om kontorsåtervinning, en komplicerad återvinningslösning från ett industriföretag eller ett köpcentrum till att…

Läs mer...


08-559 260 04
Hela landet

RECYCLINGNET - MILJÖTIDSKRIFT

Teknik & ekonomi för en bättre miljö

Vi startades 1994 och är en av de äldsta miljötidskrifterna i landet. Vi belyser allt det som händer inom miljötekniksektorn och återvinningsbranschen. Vi skriver om stort som smått, allt från notiser och analyser till reportage, och personintervjuer. Vi bevakar lokalt, nationellt och globalt allt det som är värt att berättas om inom miljöbranschen!

Läs mer...


042-490 19 00
Helsingborg

RENHÅLLNINGEN KRISTIANSTAD

Var klimatsmart - sortera mera

På de tre återvinningscentralerna – i Åhus, Tollarp och Kretsloppsparken i Snårarp - kan kommuninvånarna lämna allt från trädgårdsavfall till farligt avfall. Det finns också två mindre återvinningscentraler i Arkelstorp och Degeberga. Biogasanläggningen i Karpalund ingår också i bolaget. I Karpalund behandlas stallgödsel, organsikt livsmedelsavfall och källsorterat organiskt…

Läs mer...


044-13 54 00
Kristianstad

Recycling Partner RP

Hållbar kontorsinredning

Återvinning av inventarier är viktigt för miljön. Återanvändning utgör den viktigaste formen av återvinning. Med hjälp av RP återvinns alla dina inventarier – med miljön och ditt företag som vinnare. Vi på RP löser möbelproblem. Det är kärnan i vår verksamhet – och precis det vi har gjort, varje dag i 12 år. Vi ger dig goda råd och hjälper dig med planering, leverans, frakt och montering. Du…

Läs mer...


08-645 27 77
Nacka

SAKAB

Giftfri återvinning

SAKAB är ett av Sveriges ledande miljöföretag inom hantering av farligt avfall. Vi erbjuder kompletta lösningar för att ta hand om farligt avfall och förorenade markområden inom ramen för giftfri återvinning. Med SAKABs kunskap, erfarenhet och bredd tas farliga ämnen bort från kretsloppet och värdefulla resurser tas tillvara. SAKAB skapar värden för kunder, partners, anställda, ägare och kommande…

Läs mer...


019-30 51 00
Flera orter

SITA

Ett ledande företag inom avfall och återvinning

Sita Sverige är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Med 1100 medarbetare, 60 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder vi effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet. Genom att välja oss får du en nära och engagerad partner med lokal kompetens. Samtidigt drar du nytta av vår erfarenhet som Europas ledande aktör…

Läs mer...


0431-44 40 00
Hela landet

SOPOR.NU

Lär dig sortera rätt

Avfall är inte bara det som blir över - avfall är också en värdefull resurs. Men för att återvinna material, energi eller näring ur avfallet och behandla det på ett miljöriktigt sätt måste det sorteras och lämnas på rätt sätt och på rätt ställe. På sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.…

Läs mer...


040-35 66 00
Malmö

SOTENÄS SYMBIOSCENTER

Vi ska vara en ledande inom maritim utveckling.

Vi är ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för omställningen till en cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärker vi det befintliga näringslivet och skapar möjligheter för nya miljöfrämjande affärsverksamheter. I naturen finns inget avfall, allt som produceras fungerar som råvara för en annan organism. Naturens olika aktörer agerar i symbios med optimalt…

Läs mer...


0761-48 45 41
Kungshamn

SPIRALTRANS

Avfallshantering med miljön i fokus

SpiralTrans utvecklar, tillverkar och säljer ett brett sortiment av produkter för behandling av avfall. Vi har lång erfarenhet inom området och har utvecklat egna produkter för optisk sortering av olika avfallsfraktioner samt förbehandling av organiskt avfall. Våra produkter möjliggör en effektiv utvinning av ett biosubstrat, fritt från plast och annat störande material, för produktion av biogas.…

Läs mer...


0247-79 21 30
Leksand

SVENSK GLASÅTERVINNING

Klimatsmart återvinning av glas

När du lämnar ditt glas på en av landets 7000 insamlingsplatser tar du aktivt ställning för miljön. Vi brukar tala om glasets kretslopp. Glaset du lämnat är inte slutet utan början. Glasåtervinning spar naturtillgångar och energi. När återvunnet glas smälts till nytt glas fordras 20 % mindre energi än när man utgår från råvarorna sand, soda och kalk. Glastillverkning med återvunnet glas avger…

Läs mer...


0583-871 00
Hammar

SYSAV

Avfall och återvinning i södra Skåne

Sysav svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne. Vi behandlar avfall från både hushåll och företag. Insamling och transport av avfallet till våra anläggningar sköts av delägarkommuner och entreprenörer. Minst 90% av avfallet ska återvinnas som material eller energi. Det minskar förbrukningen av råvaror och fossila bränslen och minskar utsläppen av växthusgaser.

Läs mer...


040-635 18 00
Malmö

TERRACYCLE

Överlista skräpet

TerraCycle lanserades i Sverige 2010 och har för närvarande omkring 85.000 deltagare som deltar i tre olika insamlingsprogram: pennor, kaffekapslar och barnmatsförpackningar. Tillsammans har deltagarna hjälpt till att rädda över 800.000 bitar skräp, som annars skulle ha förbränts, och har bidragit med ca 90.000 kr till välgörande ändamål. Det insamlade skräpet återvinns till nya plastprodukter…

Läs mer...


020-793 103
Stockholm

ÅTERVINNINGSINDUSTRIERNA

Framtidens ledande råvaruleverantör

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för företag som arbetar med avfall och återvinning och som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktig hållbar. Föreningen och serviceaktiebolaget arbetar för att marknadsmässiga lösningar och konkurrensneutralitet införs på avfalls- och återvinningsområdet. En annan viktig fråga…

Läs mer...


08-783 83 70
Stockholm

AVFALL SVERIGE

Läs mer...


Malmö

EKOTECK

Läs mer...


Lugnvik

EL-KRETSEN

Läs mer...


Stockholm

ENVIRO SYSTEMS

Läs mer...


Göteborg

ETERNE

Läs mer...


Norsborg

FÖRPACKNINGS- OCH TIDNINGSINSAMLINGEN

Läs mer...


Hela landet

GENGÅVAN

Läs mer...


Karlstad

KARLSKOGA ENERGI & MILJÖ

Läs mer...


Karlskoga

KOMPANJONEN

Läs mer...


Nacka

KOMPRIMERING.SE

Läs mer...


MINES ABOVE GROUND

Läs mer...


Malmö

PAPPERSKRETSEN

Läs mer...


RAGN-SELLS

Läs mer...


Hela landet

RECYTEC

Läs mer...


Hela Sverige

SCANREC

Läs mer...


Haninge

STENA RECYCLING

Läs mer...


Göteborg

SUEZ RECYCLING

Läs mer...


Ängelholm

SVENSK DÄCKÅTERVINNING

Läs mer...


Stockholm

SVENSK DÄCKÅTERVINNING

Läs mer...


Vaxholm

SWEDEN RECYCLING

Läs mer...


Spånga

SÖRAB

Läs mer...


Stockholm

TERRACYCLE

Läs mer...


Middlesex, Storbritanien

WIKLUNDS ÅKERI

Läs mer...


Järfälla

Ta gärna en titt på sida 1!