Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook
Produkt Certifiering Mer info

ENERGIFÖRETAGEN - FJÄRRVÄRME

Bekväm, resurseffektiv och klimatsmart uppvärmning

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme. Den är också en av den mest klimatsmarta formerna för uppvärmning och har stor andel i att Sverige har så ren luft och är ett föregångsland inom klimatarbetet. Istället för att varje fastighet har sin egen värmekälla, får man värme från en gemensam anläggning "fjärran från"…
Läs mer...


08-677 25 50
Stockholm

LULEÅ ENERGI

Fjärrvärme baserad på spillvärme från industrin

Fjärrvärme är en miljövänlig, trygg och bekväm värmekälla som dessutom är mycket prisvärd. Luleå Energi säljer och distribuerar fjärrvärme till hushåll och företag. Fjärrvärmen i Luleå är en lokal energilösning baserad på befintliga gaser från stålindustrin. Vi levererar ca 750 GWh fjärrvärme och ca 95% kommer från kraftvärme baserad på befintliga gaser från stålindustrin. Produktionen sker utan…
Läs mer...


0920-26 44 00
Luleå

MÖLNDAL ENERGI

Bra Miljöval-märkt el och fjärrvärme

Mölndal Energi erbjuder 100% förnybar el, fjärrvärme och energitjänster till privatpersoner och företag. Vi är ett kvalitetsmedvetet företag som lever efter mottot nära, enkelt och med passion för miljön. Mölndal Energi var först i landet med att erbjuda sina kunder Bra Miljöval-märkning både för fjärrvärme och el. I tätbebyggda områden är fjärrvärme generellt sett den ekonomiskt och miljömässigt…
Läs mer...


031-86 65 40
Mölndal

NORRENERGI

Fjärvärme och fjärrkyla märkt Bra Miljöval

Norrenergi förser invånare och företagare i Solna, Sundbyberg, Danderyd och omnejd med miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla. Vi satsar även på energitjänster som hjälper våra kunder att ta kontroll över sin energianvändning. Som ett resultat av ett omfattande miljöarbete blev vi först ut med att märka både vår värme och kyla med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Vi tror att Bra Miljöval är rätt…
Läs mer...


08-475 04 00
Solna

OXELÖ ENERGI

Fjärrvärme baserad på spillvärme från industrin

Fjärrvärme är en pålitlig och effektiv värmekälla. Den har hög tillförlitlighet och en bra värmereglering och ger lägre energiförbrukning. Den är betydligt billigare än både olja och el. Skillnaden i kostnad mellan fjärrvärme och el förväntas öka ytterligare i framtiden. SSAB levererar spillvärme från sin produktion och den värmer redan idag privatbostäder, hyresfastigheter och industrilokaler.…
Läs mer...


0155-388 40
Oxelösund

TÖRNLINDS VVS

Utvecklar och tillverkar fjärrvärme- och fjärrkylacentraler

Törnlinds VVS tillverkar robusta fjärrvärme- och fjärrkylacentraler enligt traditionella metoder med modern teknik. Vi arbetar hårt för att ha minimal belastning på miljön vid tillverkning och arbetar aktivt för att söka och välja nya bättre alternativ som gagnar vår miljö. Vi använder oss av svetsförband i största möjliga mån för att minimera antalet skruvkopplingar och därmed också risken för…
Läs mer...


0224-67 78 21
Sala

VARBERG ENERGI

Fjärrvärme baserad på spillvärme

I Varberg används spillvärme från Södra Cell Värö för att producera merparten av den fjärrvärme som distribueras ut till kunder i tätorten, energi som tidigare släpptes ut i havet. Förutom spillvärme (80%) används biobränsle (10%) samt naturgas (10%) för produktion av fjärrvärmen. Naturgasen används i huvudsak som spets- och reservbränsle för att säkerställa värmeleveransen till våra kunder.
Läs mer...


0340-62 88 11
Varberg

Ta gärna en titt på sida 2 för fler tips!

Produkt Klimatbetyg Mer info

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ

Fjärrvärme - en effektiv energibärare

I Borås produceras fjärrvärme på ett miljöklokt sätt. Värmen produceras på Ryaverket och vi använder utsorterat hushållsavfall och skogsbränslen. Borås Energi och Miljö använder varmt vatten till att transportera och överföra värme för att reglera temperaturen inomhus. Fjärrvärme syns inte, hörs inte och luktar inte. Den märks egentligen inte annat än som en behaglig inomhustemperatur. Vi…

Läs mer...


020-97 13 00
Borås

FALBYGDENS ENERGI

Fjärrvärme märkt Bra Miljöval

Falbygdens Energi (Feab) levererar fjärrvärme till dig som lever och arbetar i Falköping med omnejd. Vi bygger vidare på vår starka lokala förankring genom att introducera ny och effektiv teknik för att göra livet tryggare, bekvämare och miljövänligare för våra kunder på Falbygden. Fjärrvärmen från Falbygdens Energi är märkt Bra Miljöval från Naturskyddsföreningen. Licensen för Bra Miljöval…

Läs mer...


0515-77 75 00
Falköping

FALU ENERGI & VATTEN

Prisbelönt energibolag med omtanke i vardagen

Falu Energi & Vatten ansvarar för el, elnät, fjärrvärme, kraftproduktion, stadsnät, avfall samt vatten och avlopp i Falu kommun. Elen du köper av oss är producerad av lokala förnyelsebara energikällor och det har betydelse för vårt klimat. Vår el är 100% förnybar och vi producerar den av biobränsle vid kraftvärmeverket på Ingarvet, vatten från vatttenkraftstationen i Sundborn och vind från…

Läs mer...


023-77 49 00
Falun

FJÄRRVÄRME - TIDNINGEN

Koll på fjärrvärme

Fjärrvärmetidningen är tidningen för dig som vill ha koll på vad som händer i fjärrvärmebranschen. Vi ger er det allra färskaste inom marknad, teknik och forskning. Vi bevakar och analyserar de senaste politiska besluten och gräver i varje nummer fram nya intressanta och inspirerande personligheter att porträttera. Vi synar branschen från topp till tå, ur alla vinklar och vrår. Allt för att du…

Läs mer...


08-677 25 50
Stockholm

FJÄRRVÄRME I OSBY

Vi värmer upp 1/3 av Osby med miljövänlig energi

Vår viktigaste uppgift förutom att leverera värmeenergi är att ge Osbys invånare en bättre miljö med en renare luft. Vår verksamhet startade 1982 för att minska oljeberoendet och skapa en miljövänligare och långsiktigare energiförsörjning. Vi har kraftigt minskat utsläpp av bl.a. stoft, svavel och kväveoxider i luften. T.ex. har svavelutsläppen i Osby minskat med 7 ton/år tack vare våra kunder…

Läs mer...


0479-41 99 90
Osby

GÖTEBORG ENERGI

Fjärrvärmen är miljöklok

Ur miljöhänsyn är fjärrvärmen ett klokt val eftersom den till 3/4 produceras av spillvärme, vilket är överbliven värme från industriprocesser, avfallsförbränning, reningsverk, raffinaderier och elproduktion. Den resterande värmen producerar vi i egna anläggningar som eldas med biobränslen. Naturgas och olja använder vi bara när det är riktigt kallt. Utsläppen från våra anläggningar har minskat…

Läs mer...


031-62 60 00
Göteborg

KARLSHAMN ENERGI

Spillvärmebaserad, Bra Miljöval-märkt fjärrvärme

Karlshamn Energi AB erbjuder Bra Miljöval-märkt fjärrvärme - det enkla och rena sättet att värma sitt hus. Våra fjärrvärmeleveranser produceras till ca. 95% av biobränslebaserad överskottsvärme från Södra Cell Mörrum. Värmeleveransen sker via rör i marken direkt till en liten fjärrvärmecentral i din fastighet. Du behöver ingen egen panna, inga bränsleleveranser eller särskild tillsyn. Förutom de…

Läs mer...


0454-818 00
Karlshamn

KRAFTRINGEN

Välj med hjärtat - välj miljövänlig fjärrvärme

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i vår region. Vi erbjuder nutids- och framtidsanpassade produkter som hjälper kunden att hantera sin energivardag och…

Läs mer...


020-32 61 00
Flera orter

LEKEBERGS BIOENERGI

Minimera kostnaden med fjärrvärme

Lekebergs Bioenergi erbjuder en totallösning för fjärrvärmeanslutning och konvertering till vattenburet system. Med en gemensam konvertering av många villor/parhus från direktel till vattenburet system med fjärrvärme kan kostnaden minimeras. Lekebergs Bioenergi erbjuder en totallösning för fjärrvärmeanslutning och konvertering till vattenburet system. Med en gemensam konvertering av många…

Läs mer...


0585-271 24
Fjugesta

LEVA I LYSEKIL

Fjärrvärme baserad på spillvärme från industrin

Tack vare fjärrvärmen har luften blivit mycket renare i Lysekil. De som har bytt från olja till fjärrvärme har tillsammans minskat koldioxidutsläppen med 11 miljoner kg per år. Vi använder spillvärme från Preemraff i vårt fjärrvärmesystem. Det gör det ännu mer miljövänligt än fjärrvärme där man eldar i en central panna. Spillvärmen är energi som annars bara skulle försvinna ut i tomma intet. Och…

Läs mer...


0523-66 78 00
Lysekil

LINDE ENERGI

Miljöcertifierad fjärrvärme baserad på spillvärme

Linde Energi AB producerar och distribuerar fjärrvärme i centralorterna Lindesberg, Frövi och Vedevåg. Den årliga värmeproduktionen uppgår för närvarande till 100 GWh. Värmen levereras till c:a 4.500 lägenheter, skolor, industrier och offentliga byggnader. Vår fjärrvärme består till 95% av spillvärme och bioenergi från Korsnäs Frövi. När spillvärme blir till fjärrvärme är alla vinnare, främst…

Läs mer...


0581-88 700
Lindesberg

LJUSDAL ENERGI

Ett miljövänligare alternativ

Ljusdal Energi eldar mest skogsbränslen, i Ljusdal mest sågspån och bark, i Färila och Järvsö enbart flis. När det är riktigt kallt så går det lite olja, ungefär 2-3 % av årsproduktionen. Ljusdal Elnät är ett välskött och förhållandevis litet elnät. Vi arbetar mycket med att hålla vår höga driftsäkerhet och kvalitét vilket också avspeglas med få avbrott för kunderna. Med stabilt nät och låga…

Läs mer...


0651-760 750
Ljusdal

MJÖLBY-SVARTÅDALEN ENERGI

Tryggt, enkelt och miljövänlig biofjärrvärme

Mjölby-Svartådalen Energi är ett modernt energibolag med stor lokalkännedom och miljömedvetenhet som producerar biofjärrvärme till privatkunder och företag i Mjölby och omkringliggande orter. Miljön är viktig och därför produceras fjärrvärmen av i övervägande grad av biobränsle. Vi är dessutom klassade med Reko vilket säkerställer att våra kunder får lättillgänglig information. Vi producerar…

Läs mer...


0142-855 00
Mjölby

NEOVA

Biobränsle blir fjärrvärme

Neova driver ett tjugotal småskaliga och ett större fjärrvärmeverk runtom i Sverige. Anläggningarna vänder sig till fjärrvärmenät, kommuner, bostadsbolag, industrier och större fastigheter i närområdena. Fjärrvärmeverken är ett enkelt, ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt sätt att värma större lokaler. Idag finns vi i Bjuv, Gimo, Hultsfred, Kramfors, Myresjö, Perstorp, Ramnäs, Tanumshede,…

Läs mer...


0771-98 00 00
Hudiksvall, Stockholm, Jönköping

NORDIQ - SMART FJÄRRVÄRMECENTRAL

Gör ett miljövänligt system ännu bättre

NordIQ tillhandahåller värmeväxlar-lösningar med fokus på fjärrvärme och byggnadsuppvärmning. Smart Fjärrvärmecentral spar energi, pengar och miljö. Bättre styrning håller jämnare temperatur och minskar därmed behovet av marginal. Dessutom använder den mer billig och miljövänlig spillvärme. Den bästa kilowatt-timmen är den man inte gör av med! NordIQ Xpert är P-märkt och vi var den första stora…

Läs mer...


0303-979 40
Göteborg

PITEENERGI

Fjärrvärme baserad på överskottsvärme från industrin

Fjärrvärme är ett mycket miljövänligt alternativ. Värmen vi levererar i fjärrvärmenätet är redan producerad i våra lokala pappersbruk och skulle annars ha gått förlorad. Eftersom fabrikens process baseras på biobränslen kan man med fog påstå att fjärrvärmesystemet ger tillgång till miljövänlig energi. Genom att välja fjärrvärme i stället för att elda i din egen panna bidrar du till mindre utsläpp…

Läs mer...


0911-648 00
Piteå

STENUNGSUND ENERGI & MILJÖ

Fjärrvärme baserad på spillvärme från industrin

Fjärrvärme är både enkelt och miljövänligt. Vi producerar över 90% av fjärrvärmen ur spillvärme från annan produktion. I Stenungsund har priset på fjärrvärme minskat trots att priserna för alternativa uppvärmningssätt har ökat. Eftersom vi kan nyttja spillvärme från Perstorp Oxo kommer prisnivån även i fortsättningen att vara attraktivt i förhållande till andra uppvärmningsformer. De flesta…

Läs mer...


0303-73 00 00
Stenungsund

SÖDERENERGI

Fjärrvärme för ett hållbart samhälle

Söderenergi producerar värme i fyra anläggningar. Värmeproduktionen levereras till Telge Nät och Södertörns Fjärrvärme som säljer och distribuerar värmen till slutkunderna i Huddinge, Botkyrka och Södertälje. Återstoden levereras till Fortum Värme som Söderenergi har ett produktionssamarbete med. Detta innebär att vi levererar värme till Stockholms södra delar under vintern och vi får värme när…

Läs mer...


08-553 05 500
Södertälje

SÖLVESBORG FJÄRRVÄRME

Billig och miljövänlig fjärrvärme

Sölvesborgs Fjärrvärme är ett dotterbolag till Sölvesborg energi och som levererar billig och miljövänlig fjärrvärme till sina kunder. Värme till nätet kommer idag från Stora Enso Nymölla AB via en överföringsledning. Det är överskottsvärme som uppstår vid tillverkningen av pappersmassa och papper som tillvaratas. Nymölla Bruks bränslebehov täcks idag till 96% av förnyelsebara biobränslen vilket…

Läs mer...


0456-81 68 80
Sölvesborg

TIERPS FJÄRRVÄRME

Miljövänlig värme från träflis

Tierps Fjärrvärme använder flis som eldningsråvara till sina värmeverk. Träflis görs av rester från skogsavverkningar t.ex. toppar, grenar, ris. Även spill från sågverk görs till flis och träbriketter. Flis räknas till de förnyelsebara energikällorna. Vi försörjer ca 2.000 lägenheter, villor, skolor, vårdinrättningar, industrier samt handels- och serviceföretag med energi i Tierp, Karlholmsbruk…

Läs mer...


0293-130 75
Tierp

TROLLHÄTTAN ENERGI

Miljövänlig fjärrvärme bidrar till renare luft

Trollhättan Energi är ett företag med 100-åriga anor. Under alla dessa år har målet varit att tryggt och säkert leverera ljus och värme till våra kunder. Idag har vi utvecklats till ”Stans nya miljöbolag” och ansvarar för kommunens elnät, fjärrvärmenät, vatten- och avloppsnät och stadsnät med fibernät för TV, telefoni och bredband. Dessutom säljer vi fjärrvärme, vatten och biogas. All fjärrvärme…

Läs mer...


020-89 90 00
Trollhättan

VETAB

Vetlanda Energi & Teknik erbjuder fjärrvärme

Vetab har fjärrvärmenät i centralorten, Holsbybrunn och Ekenässjön. Vi erbjuder fjärrvärme med en trygg värmeekonomi och nästan all fjärrvärme kommer från förnyelsebart träbränsle. Genom att värma fjärrvärmevattnet med förnyelsebart biobränsle har utsläppen till luften i Vetlanda minskat avsevärt jämfört med oljeeldning. Fjärrvärmen i Vetlanda kommer huvudsakligen från biobränsle och gas från…

Läs mer...


0383-76 38 00
Vetlanda

ÖVIK ENERGI

Bekväm och klimatklok fjärrvärme

Övik Energi AB erbjuder klimatklok fjärrvärme. Vi är en miljömedveten energikoncern som bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Vi strävar efter att producera mesta möjliga energi med minsta möjliga miljöpåverkan. Fjärrvärmen produceras enbart av biobränslen som bark, flis och grot (grenar och toppar). Det är koldioxidneutralt och klimatanpassat. Hörneborgsverket har även mycket…

Läs mer...


0660-888 00
Örnsköldsvik

BROMÖLLA FJÄRRVÄRME

Läs mer...


Bromölla

CHEMICLEAN

Läs mer...


Hägersten, Lund

CO2 NEUTRAL ENERGY

Läs mer...


Stockhom

ECO2 ENERGY

Läs mer...


Stockholm

ERAB - WEB DUC

Läs mer...


Stockholm

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ

Läs mer...


Eskilstuna

FORTUM

Läs mer...


Stockholm

JÄMTKRAFT

Läs mer...


Östersund

JÖNKÖPINGS ENERGI

Läs mer...


Jönköping

KARLSKOGA ENERGI & MILJÖ

Läs mer...


Karlskoga

LERUM FJÄRRVÄRME

Läs mer...


Lerum

RINDI ENERGI

Läs mer...


Flera orter

SKELLEFTEÅ KRAFT

Läs mer...


Skellefteå

VEAB - VÄXJÖ ENERGI

Läs mer...


Växjö

Ta gärna en titt på sida 1!