Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook
Produkt Certifiering Mer info

ABIONOVA

Bioenergi från pellets- och flispannor

Vi på ABioNova är experter på pannanläggningar för biobränslen. Våra system klarar många års ekonomisk värmeproduktion - utan krångel eller överraskningar. Vi sysslar inte med villavärme, och vi bygger inga stora kraftverk. Vårt område är anläggningar på 100-2000kW för energibolag, kommuner, bostäder och industrier. Kyoto-protokollet, kommande utsläppsskatter och sysselsättnings-politik talar…

Läs mer...


0302-227 22
Stenkullen

BIOENDEV

Världsledande forskning inom bioenergi

Bioendev utvecklar teknik och metoder för energiutvinning ur biologisk råvara. Vår bas är världsledande forskning inom termiska omvandlingsprocesser. I vår planering ligger redan industriella anläggningar för torrefiering av biomassa och syntetisering av »gröna« drivmedel och kemikalier. Våra långsiktiga mål är högt ställda, utvecklingsstrategin bygger på stegvis upptrappning och tidig…

Läs mer...


090-12 34 56
Umeå

BIOENERGIPORTALEN

Samlingsplats för bioenergifrågor

Bioenergiportalen är en samlingsplats för bioenergi-frågor i första hand relaterade till jordbruket. Den har kommit till på uppdrag av Jordbruksverket, för att underlätta Sveriges omställning till förnybar energi-produktion, och för att bidra till en positiv affärsutveckling för jordbruksföretag som vill satsa på odling av energigrödor eller produktion av värme, el och drivmedel.

Läs mer...


018-30 33 30
Uppsala

BIOENERGITIDNINGEN

Nordens största bioenergitidning

Bioenergitidningen är Nordens ledande tidskrift inom sitt område. Tidningen har som ambition att bringa klarhet och lyfta fram fakta för att bidra till en hållbar utveckling och spegla det som sker, framför allt i Sverige men även internationellt. Vi skriver om företag, människor, ekonomi, teknik, miljö, klimat, forskning och utveckling, politik och…

Läs mer...


08-441 70 95
Stockholm

BIOGAS SYSTEMS

Vi gör deponigasen till en hållbar intäkt

Biogas Systems utvecklar miljöriktiga och ekonomiskt vinnande lösningar för energi- och biogasanläggningar. Vi tar ett helhetsgrepp kring hela processen, från analys, beräkningar och konstruktion till tillverkning och installation av nyckelfärdiga anläggningar. En central del av vårt erbjudande är unika gasuppsamlingssystem för avfallsdeponier. Med egenutvecklad teknik konverteras miljöskadliga…

Läs mer...


0565-477 50
Sunne

CHEMREC

Teknik- och projektutveckling

Chemrec är ett svenskt företag som bedriver teknik- och projektutveckling som ger möjlighet att producera stora mängder förnyelsebara drivmedel eller el från biomassa. Om tekniken införs globalt kan den producera drivmedel som motsvarar 45 miljarder liter bensin/år. Chemrecs ägare inkluderar VantagePoint Venture Partners, Volvo Technology Transfer, Environmental Technologies Fund och Nykomb…

Läs mer...


08-440 40 60
Stockholm, Piteå

CORTUS

Grön energi till processindustrin

Cortus erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®.

Läs mer...


08-626 98 42
Kista

EBX NORDIC

Handelsplats för fasta biobränslen

EBX Nordic är handelsplatsen för säljare, köpare och transportörer av fasta biobränslen. Genom att använda EBX Nordic får du överblick över priser och efterfrågan på ditt sortiment. Det möjliggör även nya affärsmöjligheter genom ökad tillgång till potentiella köpare eller säljare av biobränsle. För att möjliggöra en rättvisande jämförelse mellan olika kvantitetsenheter omräknas dessa till en…

Läs mer...


011-101 909
Norrköping

ECONOVA

Helhetslösningar för biobränsle

Econova är Sveriges största, fristående leverantör av biobränsle. Det stora materialflödet kring biobränslen ställer höga krav på välorganiserade leveranser, något som Econova har tagit fasta på. Med våra biobränsleterminaler har vi en regional närvaro, som kommer våra kunder tillgodo i form av effektiva logistiklösningar och ökad servicegrad. Econova erbjuder även hjälp att sluta kretsloppet…

Läs mer...


011-36 81 00
Åby

ENERGIGAS SVERIGE

Banschorganisation för ökad användning av energigaser

Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Vi arbetar med alla frågor kring energigas, som säkerhet, utbildning, certifiering, information och opinionsbildning. Vi strävar mot att Sverige genom en säker miljömedveten och effektiv gasanvändning får en hållbar och långsiktig energipolitik. Energigas Sverige vill förstärka den…

Läs mer...


08-692 18 40
Stockholm

JERNFORSEN ENERGI SYSTEM

Bioenergianläggningar till förbränning av biomassa

Sedan 1984 har Jernforsen levererat biobränsleanläggningar till mer än 1.000 nöjda kunder världen över. Idag är vi stolta över att vara i spetsen för teknisk utveckling och produktion av biobränsleanläggningar. Vår organisation drivs av ett stort engagemang och ambitionen om att alltid leverera produkter och support i toppklass. Våra kunder är främst sågverk och andra träbearbetande industrier,…

Läs mer...


035-17 75 50
Halmstad

NEXANS

Kabellösningar för vind-, sol- och biokraftverk

Nexans är en av världens största leverantörerna av kablar och tillbehör. Vi förser svenska installatörer, infrastrukturbyggare och industri med en oslagbar bredd av produkter av högsta kvalitet från inhemsk produktion och produktion i Nexans andra länder. Nexans producerar alla kabeltyper för vindkraft och vi satsar även starkt på solkraft. Nexans kablar för solcellsutrustning klarar mycket…

Läs mer...


0325-80 000
Flera orter

PRECER

Förbränning av fasta biobränslen för elgenerering

Precer utvecklar unik teknik för småskalig elproduktion genom förbränning av fasta biobränslen. Den patenterade tekniken är anpassningsbar för att användas som återladdningskälla i alla olika typer av hybridfordon likväl som för el- och värmeproduktion till bostäder och fritidshus. Precers lösningar ger ekonomiska och miljömässiga konkurrensfördelar och använder förnyelsebar energi från…

Läs mer...


054-54 54 40
Karlstad

ROSLAGENS BIODIESELCENTER

Miljövänlig energi som ger dig bättre ekonomi

Biodiesel och bioeldningsolja från Roslagens Biodieselcenter är helt förnyelsebara energiprodukter som är miljövänliga och klimatneutrala. Internationella tester visar att biodiesel är kanske ett av de bästa och mest förhoppningsfulla bränslen som finns för vår miljö och vårt klimat. Vi kan erbjuda biodiesel som drivmedel till fordon eller som eldningsolja för uppvärmning till mycket…

Läs mer...


0709-85 15 23
Brottby

SERO

Sveriges Energiföreningars RiksOrgansiation

Sero arbetar för förnybar energi, energieffektivisering samt ett fosilfritt och hållbart samhälle. Genom uppvaktningar av politiker arbetar Sero för förbättringar av villkoren för förnybara energikällor. Sero ingår tillsammans med systerorganisationer från olika EU-länder i en federation, EREF, European Renewable Energies Federation. EREF följer noga och försöker påverka utvecklingen inom energi-…

Läs mer...


0221-824 22
Köping

SVENSKA BIOENERGIFÖRENINGEN

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio

Föreningens mål är att på saklig grund öka användningen av bioenergi på ett miljövänligt och optimalt sätt. Vi ska vara ledande för bioenergins utveckling och företräda samtliga aktörer. Föreningen är ideell och öppen för alla: bioenergianvändare, producenter, förädlare, energiföretag, tillverkare och leverantörer av utrustning, forskare, utbildnings-institutioner, konsumenter, entreprenörer och…

Läs mer...


08-441 70 80
Stockholm

SWEBO BIOENERGY

Komplett anläggningsleverantör

SWEBO Bioenergy AB utvecklar, producerar samt säljer miljövänliga och koldioxidneutrala bioenergisystem för större fastigheter, industrier och närvärmeanläggningar. Vår affärsidé är att utifrån kundens behov konstruera, leverera och optimera kostnadseffektiva energilösningar baserade på ett utpräglat miljömedvetet tänkande. Varje projekt och installation är unik oavsett om det gäller privatkunder…

Läs mer...


0921-578 00
Boden

SWEDISH BIOGAS

Lokala lösningar på globala frågor

Med Swedish Biogas som partner kan ni framställa kretsloppsanpassad biogas som används till fordonsbränsle, elproduktion eller uppvärmning. Biogasen är en fullvärdig, miljövänlig energikälla, framställd ur lokala råvaror och restprodukter. verkar för en hållbar utveckling genom att utveckla, driva och äga produktionsanläggningar för biogas på en världsomspännande marknad. Med över 15 års…

Läs mer...


013-465 08 85
Linköping

SÄVSJÖ BIOGAS

Tillsammans gör vi framtidens fordonsbränsle

Sävsjö Biogas producerar världens bästa fordonsbränsle! Biogas är ett oslagbart energislag: effektivt, klimatneutralt, lokalproducerat och en del av kretsloppet. Vid framställningen får vi också en mycket bra gödselprodukt, så kallad biogödsel. Vi kommer initialt att producera 19 GWh gas per år, vilket motsvarar cirka 2,2 miljoner liter bensin. Biogasanläggningen i Sävsjö är ett samprojekt mellan…

Läs mer...


031-62 61 49
Sävsjö

AGA BIOGAS

Läs mer...


Flera orter

BIOWATTS

Läs mer...


CONTURA

Läs mer...


Markaryd

ENERGIGÅRDEN

Läs mer...


Skara

ENERGITEKNISKT CENTRUM I PITEÅ

Läs mer...


Piteå

GLAVA ENERGY CENTER

Läs mer...


Glava

GOTLANDS BIOENERGI

Läs mer...


Visby, Stockholm

HOLMEN SKOG

Läs mer...


Örnsköldsvik

JÄMTKRAFT

Läs mer...


Östersund

KARLSKOGA ENERGI & MILJÖ

Läs mer...


Karlskoga

KONVEGAS

Läs mer...


Växjö

LANTMÄNNEN ENERGI

Läs mer...


UMEÅ ENERGI

Läs mer...


Umeå

VAFABMILJÖ

Läs mer...


VÄSTERBERGSLAGENS ENERGI

Läs mer...