Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook
Produkt Certifiering Mer info

TELGE ENERGI

Vindkraft från Telge Energi

Telge Energi är ett rent elbolag som bara säljer el från de förnybara energikällorna, sol-, vind- och vattenkraft. Vindkraften är ett bra komplement till vattenkraften i den förnybara energimixen. Ökad efterfrågan av el från vindkraft leder till ökad produktion. Hos oss kan du bli din egen vindproducent genom att köpa vindandelar i något av våra vindkraftverk. Vi har även elavtal med enbart vind-…
Läs mer...


020-34 40 40
Hela landet

INNOVENTUM

Formgivna småskaliga sol- och vindkraftslösningar

InnoVentum etablerades 2010 med visionen att bli en ledande producent av koldioxidneutrala småskaliga sol och vindkraftslösningar. Våra installationer stöttar hem, lantgård och småföretags ägare som önskar att producera grön elektricitet. Med målet att erbjuda miljövänliga produkter med lägsta möjliga koldioxidpåverkan producerar InnoVentum torn av trä istället för stål. Våra unikt formgivna torn…
Läs mer...


040-30 59 66
Malmö

HS KRAFT

Starka vindlägen - med markägaren i centrum

HS Kraft projekterar, uppför och äger större vindkraftanläggningar i vindstarka lägen i partnerskap med markägare. Vi gör det möjligt för markägare att skaffa ytterligare en inkomstkälla i form av produktionsanläggningar för förnybar energi. Det faktum att vi arbetar i partnerskap med markägaren ställer krav på ett långsiktigt engagemang, vilket i sin tur gör oss till en pålitlig partner för…
Läs mer...


040–694 19 60
Malmö

Ta gärna en titt på sida 2 för fler tips!

Produkt Klimatbetyg Mer info

AQ500C WIND FINDER

Fjärranalysutrustning för vindkraft

AQSystem utvecklar och tillverkar fjärranalys utrustning för vindkraft industrin. Vår produkt AQ500C Wind Finder används vid förprojekteringen av vindparker för att se om vindförhållandena är de rätta. AQ500C Wind Finder är en helt mobil enhet som mäter vinden och turbulensen upp till 200m. AQ500 Wind Finder har godkänts av det holländska testinstitutet ECN som enskild mätkälla vid uppförande av…

Läs mer...


08-776 40 86
Tyresö

ARSITE

Solenergi, vindkraft och värmepumpar

Arsite startade 1991 och är ett familjeföretag. På vår hemsida hittar ni information och produkter inom grenen energibesparing, så som solenergi med tillbehör, värmepumpar, vindkraftverk och vattenrening. Solfångare/paneler utvecklas hela tiden och efterfrågan växer varje dag och nu har priserna börjar närma sig acceptabla nivåer. Därför har Arsite sedan 2001 inlett kontakter med leverantörer i…

Läs mer...


0152-40 180
Stallarholmen

BULLARENS ENERGITEKNIK

Bullarens energiteknik för en bättre miljö

Vi är ett nystartat företag som i första hand satsar på småskalig vindkraft, lämpligt för små företag och villor. Våra vertikala vindkraftverk lämpar sig mycket väl i tätbebyggda områden då de har en väldig låg ljudnivå. Vår vision är att vara tillgängliga för de mindre energiförbrukarna, och ge dessa möjlighet att själva utvinna miljövänlig energi och samtidigt sänka sina kostnader för t.ex.…

Läs mer...


073-654 50 84
Bullaren

ECOKRAFT

Komponenter för vind, sol & vattenkraft

EcoKraft erbjuder marknadsledande komponenter för vind-, sol- och vattenkraft. Producera din egen el och koppla in den direkt i ditt vanliga eluttag. Miljövänlig el som du dessutom använder skattefritt. Produktionen sker via en inverter direkt in på husets elnät. Vi har både HAWT (traditionella) och VAWT (vertikalaxlade) vindkraftverk.

Läs mer...


016-551 99 20
Eskilstuna

ECOPRODUCTION

Vertikala vindkraftverk som producerar mer energi

Eco Production utvecklar olika metoder inom förnybar energi, såsom vindkraft och solceller. Vi satsar alltid på nya trender i vår utveckling och strävar efter andra och mer effektiva lösningar att utnyttja energin på. Förmågan att skapa förnybar energi visar omtanke för naturen. Detta har vi insett och därmed kan vi erbjuda moderna ekonomiska lösningar som är anpassade för dagens värld. Vi på Eco…

Läs mer...


046-25 30 00
Arlöv

FÖRENAD KRAFT

Förmedling & försäkring av vindkraftverk

Förenad Kraft erbjuder oberoende vägledning av vindkraftförsäkringar och förmedling av vindkraftverkprojekt antingen Du vill köpa eller sälja. Företaget är entreprenörsdrivet och specialiserat på de kommersiella delarna inom vindkraft. Inom detta komplexa område finns mycket att göra och viktigt är att göra rätt. Detta är en utmaning som vi tycker är rolig och driver oss på Förenad Kraft AB.

Läs mer...


070-628 01 93
Stockholm

GREENEXTREME

Kraftproduktion och försäljning av vindkraftverk

GreenExtreme arbetar med projektering, byggnation, leasing och försäljning av miljövänliga vindkraftverk. Som en tillverkaroberoende projektör inom vindkraft erbjuder GreenExtreme nyckelfärdiga vindkraftverk till våra kunder. Med båda fötterna i ett ekonomiskt och investeringsmässigt perspektiv har vi lyckats att paketera en investering i vindkraft så att intäkterna maximeras och riskerna…

Läs mer...


031-788 16 60
Göteborg

JBA VIND

Effektiva vindkraftverk

Svensk design och tillverkning. Beprövat koncept med ny teknik. Vi har försett gårdar med småskalig vindkraft sedan 1986. Från 15 till 43kW. JBA Vind erbjuder service och alla typer av reparationer av de flesta förekommande vindkraftverk. Vi utvecklar även vindkraftverk och styrsystem speciellt anpassade för utvecklingsländer och platser utan stabilt elnät.

Läs mer...


019-17 92 70
Örebro

KRAFTÖ VIND

Vindkraft för en hållbar framtid

Kraftö Vind projekterar och driver vindkraft i hela Sverige. Vår vision lyder: Förnyelsebar energi i varje hushåll. Vår affärsidé är att genom stark lokal förankring och långsiktighet skapa vinster för miljön, klimatet, markägaren, kommunen och bolaget. Kraftö Vind söker markområden i hela Sverige som är lämpliga för vindkraft. Kraftö Vind samlar angränsande markägare till gemensamma och därmed…

Läs mer...


08-505 35 400
Danderyd, Lund

MJÖLBY-SVARTÅDALEN ENERGI

Vindkraften slår rekord i Mjölby

Mjölby-Svartådalen Energi AB satsar på ny vindkraft i samarbete med markägare i regionen. 2009 stod vindkraften för drygt 20% av elen i våra nät, vilket kan jämföras med 2% för hela Sverige. Idag har vi 29 vindkraftverk och ytterligare vindkraftverk planeras att byggas. Utöver vindkraft erbjuder vi även biofjärrvärme och vattenkraft från lokal produktion. Därtill snart även biogas.

Läs mer...


0142-855 00
Mjölby

NEXANS

Kabellösningar för vind-, sol- och biokraftverk

Nexans är en av världens största leverantörerna av kablar och tillbehör. Vi förser svenska installatörer, infrastrukturbyggare och industri med en oslagbar bredd av produkter av högsta kvalitet från inhemsk produktion och produktion i Nexans andra länder. Nexans producerar alla kabeltyper för vindkraft och vi satsar även starkt på solkraft. Nexans kablar för solcellsutrustning klarar mycket…

Läs mer...


0325-80 000
Flera orter

NORDIC GREEN ENERGY

Vi vill hjälpa fler att byta till förnybar energi

Nordic Green Energy startade sin verksamhet år 2000. Redan då levererade vi el från enbart förnybara energikällor. Vi är enormt stolta över att vi sedan starten inte levererat en enda smutsig kilowattimme från kärnkraft eller fossila bränslen! All vår vindkraft är ursprungsmärkt och har producerats inom Norden. Nordic Green Energys mission är nu att hjälpa fler att byta till förnybar energi. Med…

Läs mer...


08-20 51 00
Stockholm

NORDISK VINDKRAFT

Utvecklar, bygger, äger och driver anläggningar

Vind är kraft. Det tycker vi man ska utnyttja. Nordisk Vindkraft anser att vindkraft har en stor potential och att vinden är en av de viktigaste källorna för att framställa el i framtiden. Vi är ett av de ledande företagen i Norden inom området vindkraft, och vi har valt att ta tillvara på vinden enbart i större anläggningar som producerar minst tio megawatt eller mer. Det är i dessa man bäst tar…

Läs mer...


031-339 59 60
Göteborg, Östersund

NÄTVERKET FÖR VINDBRUK

Informerar och stödjer regionala initiativ!

Det nationella Nätverket för vindbruk arbetar för en ökad utbyggnad av vindkraft. Nätverket ska sprida kunskap och information om vindkraft samt att understödja regionala initiativ. Nätverket verkar med lokal förankring. Nätverket för vindbruk är ett regeringsuppdrag och drivs av Energimyndigheten och fyra noder.

Läs mer...


016-544 20 63
Flera orter

O2 VINDEL

Ditt viktigaste val mot klimatförändringarna

O2 Vindel är ett helgrönt energibolag som endast producerar och säljer miljömärkt el utan extra kostnad för kunden. Vi bygger även egna vindkraftverk som kunderna kan bli delägare i - med radikalt sänkta elpriser som följd.

Läs mer...


0771-818 700
Flera orter

POWER SUPPLY PARTNER

Hyr eller köp din förnybara energikälla

Power Supply Partner erbjuder företag, organisationer och andra storförbrukare av el förnybar energi från vatten-, vind- och solkraft som de antingen kan hyra eller köpa av oss. Med avseende på företagets behov och vilja kan vi ge en fingervisning på vilka lösningar som passar företaget bäst. Vi ser till att företag och organisationer kan ta ett eget ansvar för sin elförbrukning och producera sin…

Läs mer...


0701-60 04 03
Klagstorp

RABBALSHEDE KRAFT

Vi gör el av friska vindar

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och uppför landbaserade vindparker i Sverige för att driva och förvalta dessa i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Målsättningen är att till och med 2015 uppnå en produktionskapacitet på 1,5 TWh/år genom att då driva totalt cirka 250 vindkraftverk.

Läs mer...


0525-197 00
Rabbalshede

REWIND OFFSHORE

Byggnation av vindkraft i havsområden

ReWind Offshore är ett projektutvecklingsbolag, som är baserat i Karlstad. Företagets verksamhet är att utveckla och sälja färdiga tillstånd för byggnation av vindkraft i kustnära sjö- och havsområden i Skandinavien. ReWind Offshores företagsidé är att utveckla vindkraftparker tillsammans med lokala aktörer och investerare, med Vindpark Vänern som modell.

Läs mer...


070-650 69 82
Karlstad

SAMKRAFT VIND

Skapar tillväxt av underleverantörer i vindkraften

Samkraft Vind vill vara en stark aktör inom vindkraftutvecklingen och bidra till att vindkraften får sitt genombrott som förnybar energikälla i vårt land. Samkraft grundas på ett samarbete mellan 12 regionala energibolag i Gästrikland, Hälsingland, Uppland och Västmanland. Vi finns i regionen, ägs av regionens egna energibolag och verkar för en utveckling av regionen. Genom att producera förnybar…

Läs mer...


010-471 30 50
Gävle

SCANERGY

Oberoende vindkraftsprojektör

Scanergy arbetar med projektering av större anläggninger inom kraftindustrien i Sverige och Norge.

Läs mer...


070-318 31 00
Västra Frölunda

SERO

Sveriges Energiföreningars RiksOrgansiation

Sero arbetar för förnybar energi, energieffektivisering samt ett fosilfritt och hållbart samhälle. Genom uppvaktningar av politiker arbetar Sero för förbättringar av villkoren för förnybara energikällor. Sero ingår tillsammans med systerorganisationer från olika EU-länder i en federation, EREF, European Renewable Energies Federation. EREF följer noga och försöker påverka utvecklingen inom energi-…

Läs mer...


046-200 221
Kristinehamn

SKELLEFTEÅ KRAFT

Vinden - en framtidskraft

Skellefteå Kraft tror att vindkraft är ett betydande energislag i den framtida svenska elproduktionen. Vinden är en oändlig naturresurs som med den moderna vindkraftstekniken kan omvandlas till konkurrenskraftig och miljövänlig energi. Skellefteå Kraft både kan och vill vara en del av den utvecklingen. Genom att genomföra stora satsningar på vindkraft utökas andelen miljövänlig energi som…

Läs mer...


0910-77 25 50
Fler orter

STATKRAFT

Vindkraft - miljövänligt för storskalig kraftproduktion

I Sverige driver Statkraft flera vindkraftprojekt i samarbete med SCA. Totalt planerar vi att bygga sju vindparker i skogsområden i Västernorrland och Jämtlands län. Satsningen är en av Sveriges största industriinvesteringar och projektet omfattar 13 500 hektar skogsmark och 300–500 vindkraftverk. Utöver samarbetet med SCA utvecklar Statkraft sin verksamhet i Sverige genom samarbeten med…

Läs mer...


0300-562400
Sollefteå, Stockholm

STENA RENEWABLE

Investerar långsiktigt i förnyelsebar energi

Stena Renewable driftsatte 2006 sin första vindkraftsanläggning på Fjällberget i Dalarna. Vi kommer vara en långsiktig ägare och förvalta bra vindlägen genom att bygga kvalitativa vindkraftsanläggningar som ger ny förnyelsebar energiproduktion till Sverige. Vi arbetar för goda relationer med markägare, kommuner, länsstyrelse och andra berörda i ett vindkraftprojekt där alla blir vinnare.

Läs mer...


031-855 000
Göteborg

SUNWIND EXERGON

Småskaliga vindkraftverk

Sunwind Exergon är ett av de ledande företagen inom solcellstekniken i Sverige men leverar även småskaliga vindkraftsverk.

Läs mer...


08-742 01 70
Stockholm, Vetlanda

SVENSK VINDENERGI

Intresseorganisation för vindkraftsaktörer

Svensk Vindenergi ska utgöra det centrala navet för vindkraftfrågor. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige så att vindkraften kan utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår uppgift är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen genom att vara en nationell branschorganisation som är branschens samlade röst i…

Läs mer...


08- 677 28 90
Stockholm

SVENSK VINDKRAFTFÖRENING (SVIF)

Välkommen till Svensk Vindkraftförening

SVIF är en ideell och politiskt obunden förening som bildades 1986. Medlemmarna består av privatpersoner, vindkraftsägare och vindkraftsprojektörer. Föreningen är verksam i hela landet och ska främja vindkraftens utveckling genom att förmedla kunskap, främja teknisk utveckling, skapa rimliga ekonomiska villkor samt samverka med myndigheter och organisationer.

Läs mer...


076-71 60 550
Falkenberg

SVERIGES VINDKRAFTKOOPERATIV (SVEF)

En elräkning som gör dig glad

Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening (SVEF) bildades 1998 och har idag ca 1300 medlemmar. Målet är att, genom ett stort medlemsantal, i egna vindkraftverk utvinna vindenergi till självkostnadspris och på så sätt bli en stark ambassadör för miljövänlig energi. Ju fler verk och andelsägare vi har i SVEF ju säkrare blir tillgången på vindenergi. Strategin är att sprida verken över hela…

Läs mer...


0346 - 88 67 12
Falkenberg

SVEVIND

Projektering, planering, drift och utveckling

Svevind arbetar med projektering, planering, drift och utveckling av förnyelsebara energikällor med fokus på landbaserade vindkraftsprojekt. Projekten varierar i storlek ifrån enskilda till flera hundra verk. Vi satsar på vindkraft pga. goda framtidsutsikter och att det är ett bra komplement till vattenkraft och biobränsle.

Läs mer...


090-12 07 93
Tavelsjö

SVIAB - SVENSK VINDKRAFT INDUSTRI AB

Tillverkare av små vindkraftverk

SVIAB tillverkar vindkraftverk med märkeffekten 750W. De används på platser där elnät saknas, till exempel avlägset belägna hus, fyrar, radiolänkstationer etc. Våra vindkraftverk är förmodligen de pålitligaste som finns på marknaden. Bland våra nöjda kunder finns många professionella användare.

Läs mer...


0176-26 42 24
Bergshamra

TA TEKNIK & FRITID - VINDKRAFTVERK

Vindturbin för stuga och villa!

Vi är nu återförsäljare för ett engelskt vindkraftverk av mycket hög kvalitet och med extrem hög verkningsgrad. Generatorn har de nyaste och bästa magneterna som finns på marknaden vilket gör att den producerar mycket energi redan vid låga varvtal på turbinen. Turbinbladen är tillverkade i PAG, glasfiberarmerad polyamid och har en extrem hög hållfasthet och verkningsgrad. Vindkraftverket kan…

Läs mer...


026-29 06 34
Årsunda

TELECON

Vindkraft och telekom

Telecon har under många år arbetat med projektering och byggnation av mobila telenät, mastbyggnationer, projektering och byggledning. Den kompetensen har vi vidareutvecklat och börjat använda inom vindkraftsindustrin. Det är främst inom mätning av vind som Telecon är verksamma. Vi kan numera erbjuda ett stort antal tjänster och produkter för vindkraftsprojektering och blivande vindkraftsägare.

Läs mer...


0141-44 10 00
Motala, Malmö

VINDIN

Basindustrins vindkraftssatsning

Ett antal energiintensiva företag i Sverige har bildat vindkraftsföretaget VindIn AB. Ett företag som skall identifiera, utveckla, bygga och driva vindkraftverk i Skandinavien i syfte att leverera elkraft till ägarföretagen. Ambitionen är att inom fem år starta projekt som ett normalår kan producera närmare en terra-wattimme (TWh) vindkraft. Ägarföretagen är alla delägare i BasEl AB.

Läs mer...


08-625 68 57
Stockholm

VINDKRAFT NORR

Stor vindkraftssatsning

Bygga vindparker i skogen är en ny företeelse. Översiktliga mätningar visar dock att det finns stora potentialer för vindenergi i de skogsområden som nu är aktuella. En investering i förnybar energi: Vind är en förnyelsebar energikälla, vindkraft ger ren energi, vindkraft minskar utsläpp av miljöfarliga ämnen; koldioxid, svavel dioxid, kväveoxider, metan och andra miljöskadliga ämnen, vindkraft…

Läs mer...


0620-130 80
Stockholm

VINDPARK VÄNERN

Vindkraftpark i vid Gässlingegrund

Vindpark Vänern är ett konsortium som bygger en vindpark i Vänern vid Gässlingegrund. Vi består av Karlstads Energi AB, Karlstads Bostads AB, Gåsungarna AB, Hammarö Energi AB, AB Hammarö-bostäder, Kyrkvinden Ekonomisk förening och Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening.

Läs mer...


073-923 74 97
Hammarö

VINDVISION NORR

Projektör, arrendator samt vindkraftskonsult

Vindvision agerar normalt som projektör/arrendator i egen regi eller som renodlad konsult. Dessutom också långsiktig partner i lokala ägarkonstellationer, med ett övergripande drift- och underhållsansvar när verken är på plats. Vindvision har erfarenhet av att leda hela utvecklingsprocessen för vindkraftprojekt i fjäll- och inland.

Läs mer...


063-57 30 25
Frösön

WINDERGI

Småskaliga vindkraftverk för produktion av egen el

Windergi har agenturen i Skandinavien på Vengerwinds vertikala turbiner. Vi vill ge dig möjlighet att producera egen el på ett hållbart sätt. Uppmätta ljudnivåer är mycket låga vilket gör det möjligt att montera även inom tätbebyggt område. Kraftverken erbjuds i flera olika varianter med olika uteffekt för olika kundbehov. Vi tar hand om dig som kund och hjälper till med installation och…

Läs mer...


0735-12 25 29
Jönköping

WINDFORCE

Små vindkraftverk och solpaneler egen elproduktion

Windforce tillhandahåller små vertikala vindkraftverk, små horisontella vindkraftverk samt solpaneler och hybridsystem som möjliggör för dig att producera din egen klimatsmarta och förnyelsebara energi. Vi har en kompromisslös inställning till kvalitet och funktion och våra produkter har unika prestanda kring energieffektivitet och låg ljudnivå. Vi erbjuder också solcellsdriven belysning och…

Läs mer...


076-773 51 27
Tidaholm

WPD SCANDINAVIA

En av Europas ledande vindkraftsaktörer

wpd Scandinavia är en av Europas ledande vindkraftsaktörer med lång erfarenhet inom projektering, finansiering och drift av olika förnyelsebara energiprojekt. Vi arbetar både med land- och havsbaserade projekt, bl.a. med Sveriges största vindkraftspark, Finngrunden.

Läs mer...


08-501 091 50
Stockholm

ÅF KONSULT

Energi som inte påverkar klimatet

Vindkraften är en kostnadseffektiv och förnybar energikälla som kan bidra till att nå ett hållbart samhälle. Att investera i vindkraft innebär även planering av vägar, kraftnät, byggnation, telekommunikationer, drift och underhåll. ÅF hjälper er i alla steg för att skapa en lönsam vindkraftsetablering. Från identifiering av intressanta platser till avslutande inspektioner.

Läs mer...


010-505 00 00
Stockholm

ABB

Läs mer...


ADVISE VINDKRAFTSFÖRSÄKRING

Läs mer...


Malmö, Halmstad

ADVISE ÅTERVINNINGSFÖRSÄKRING

Läs mer...


Malmö, Halmstad

BOX OF ENERGY

Läs mer...


Agnesberg

ENERGIGÅRDEN

Läs mer...


Skara

EOLUS VIND

Läs mer...


Flera orter

GOTHIA VIND

Läs mer...


Mölndal

JÄMTKRAFT

Läs mer...


Jämtland

KARLSTAD ENERGI

Läs mer...


Karlstad

LITEN VINDKRAFT

Läs mer...


Hörby

NORDH ENERGY

Läs mer...


Mölndal

OX2

Läs mer...


Stockholm

SOLHANDELN

Läs mer...


Stockholm

SVENSK NATURENERGI

Läs mer...


Stockholm, Göteborg, Helsingborg

TRIVENTUS

Läs mer...


Falkenberg, Östersund

UMEÅ ENERGI

Läs mer...


Umeå

ÄLVSBORGSVIND

Läs mer...


Trollhättan

Ta gärna en titt på sida 1!