Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook
Produkt Certifiering Mer info

ALDER

Investerar i onoterade företag inom miljötekniksektorn

Alder är ett tillväxtkapitalbolag som vill skapa förutsättningar för nordiska entreprenörer inom miljötekniksektorn att utveckla sina företag snabbare än vad som är möjligt utan externt kapital från en engagerad partner. Alder kommer att vara en ägare med ett hårt arbetande team, med stor uthållighet och en ödmjuk inställning till vad som skapats innan Alder trätt in som ägare. Den nordiska…

Läs mer...


08-679 70 50
Stockholm

ATRAX ENERGI (konsult)

Miljö- och etikfondskonsult

Atrax Energi erbjuder konsulttjänster inom ett brett spektrum av miljörelaterade områden härunder bl.a. specialistkompetens inom analys av miljö- och etikfonder. Kontakta Åsa Skillius för mer information.

Läs mer...


08-656 51 50
Stockholm

EKONORD (riskkapital)

Investering inom de gröna näringarna

Ekonord skall genom ett aktivt delägarskap stödja entreprenörer och företagare inom de gröna näringarna, så att de kan utveckla sina idéer till goda affärer och konkurrenskraftiga, lönsamma företag. Investeringar görs i företag verksamma inom de gröna näringarna, tex. förnybar energi och miljöteknik, livsmedelsproduktion, turism och hälsa med huvudsaklig verksamhet i Norrland. Målsättningen är…

Läs mer...


070-60 77 030
Trångsviken

GD - PURE NEW ENERGY (fond)

Förnybar energi & energibesparande teknik

GustaviaDavegårdh Pure Energy är en aktivt förvaltad global fond. Den placerar enbart inom två områden – förnyelsebar energi och energibesparande teknik. Förnyelsebar energi omfattar vind-, vatten- och vågkraft samt solenergi. Närbesläktade områden är termisk energi (jordvärme), vätgasbaserade energisystem som bränsleceller mm. Energibesparande teknik syftar till att minska energiåtgången, vilket…

Läs mer...


08-566 421 00
Stockholm

NORDEA KLIMATFOND (fond)

Smart klimatsparande

Ett sparande i Nordea Klimatfond innebär placeringar globalt i aktier. Fonden placerar i globala bolag som har potential att ge god avkastning genom att gynnas av effektivare användning av världens resurser och utveckling relaterad till klimat. Målet med förvaltningen är att långsiktigt uppnå en god värdetillväxt. Fonden förvaltas inte gentemot något jämförelseindex och fördelningen mellan…

Läs mer...


0771-22 44 88
Hela landet

RBS - FÖRNYBAR ENERGI (certifikat)

Jord, sol, vind och vatten

Med förnyelsebar menas energi från outtömliga källor, som energi från solen, vind eller vatten. Begreppet innefattar också biomassa och Jordvärme. Enkelt uttryckt kan man säga att förnyelsebar energi är energikällor som vi kan använda utan att tära på jordens resurser. Finns både valutasäkrat och icke-valutasäkrat.

Läs mer...


08-566 126 00
Stockholm

RBS - SOLENERGI (certifikat)

Framtidens kanske viktigaste energisektor

Solenergin är en praktiskt taget outtömlig energikälla med en enorm framtida potential. Nya tekniska landvinningar har gjort att effektiviteten i solcellerna har ökat dramatisk. Regeringar världen över har i Kyotoprotokollet åtagit sig att minska sina koldioxidutsläpp. På många håll sker därför stora offentliga investeringar i nya energislag, inte minst i solenergi. Finns både valutasäkrat och…

Läs mer...


08–566 126 00
Stockholm

RBS - VINDKRAFT (certifikat)

Vindkraft

Ett ökat intresse för alternativ energi i kombination med en allt större oro över klimatförändringarna har gjort företag inom vindkraftsindustrin allt intressantare ur ett investeringsperspektiv. När det gäller förnyelsebar energi står vindkraften i en klass för sig. Finns både valutasäkrat och icke-valutasäkrat.

Läs mer...


08-566 126 00
Stockholm

SAVE EARTH FUND - CB ASSET (fond)

Förnybar energi, miljö- och vattenteknik

Save Earth Fund är i sitt slag Sveriges första fond-i-fond. Den samlar världens främsta förvaltare inom förnyelsebar energi, vattenhantering och miljöteknik i en fond. Många bolag i dessa sektorer kommer att uppleva en betydande tillväxt och vinster över genomsnittet. Fonden är tillgänglig för stora som små investerare och har inget minsta investeringsbelopp. Kan handlas dagligen via samtliga…

Läs mer...


08- 566 133 10
Stockholm

SUSTAINABLE TECHNOLOGIES riskkapitalfond

We take the red out of the green

Sustainable Technologies Fund is a private equity growth fund. We seek investment opportunities in companies with Sustainable Technologies, also referred to as Clean Technologies or - Cleantech. We believe that the transformation from un-sustainable energy systems, materials choices and chemicals towards sustainable ones will offer tremendous investment opportunities in many market sectors for…

Läs mer...


08-650 77 18
Stockholm

UBS - GLOBAL INNOVATORS (fond)

Innovativa företag

Fonden placerar huvudsakligen (2/3) i innovativa företag som utvecklar klimatvänliga produkter, tjänster eller energi. Den resterande 1/3 placeras i vatten- och hälsorelaterade företag. Finns bl.a. att välja hos Pensionsmyndigheten.

Läs mer...


0771-776 776
Pensionsmyndigheten

WINDCAP (aktie)

Windcap - en ny sorts miljöfond

Windcap är ett aktiebolag som investerar direkt i svenska vindkraftverk och genererar avkastning till delägarna genom elproduktion. Till skillnad från passiva miljöfonder bidrar Windcap konkret till att utveckla Sveriges produktion av miljöel. Fonden är dessutom utmärkt som diversifiering, då kopplingen till aktiemarknaden är mycket liten. Om du är intresserad av en årlig genomsnittlig avkastning…

Läs mer...


08-451 51 00
Stockholm