Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ön Lidö har förvandlats till klimatsmarta Zero Island

https://www.klimatsmart.se/images/news/zeroisland-olle-hugo250x249.png

Det finns mycket vi kan göra för klimatet redan här och nu. Det visar ett experiment som genomfördes i somras på den svenska ön Lidö. Med små förändringar inom energiproduktionen, uppvärmningen, och drivmedel och mat som användes gjorde Zero Island en drastisk minskning av utsläppen. Utan att kompromissa med upplevelsen för öns besökare. Alla lösningar som användes på ön är tillgängliga redan idag för vanliga hushåll. För att undersöka hur långt dagens teknik räcker för att uppnå klimatmålen har det förnybara bränslebolaget Neste omvandlat en semesterö till ett experiment för klimatneutralitet. Med lösningar inom allt från förnybara bränslen och hållbar energiproduktion till en ny version av fine dining minskade ön sina utsläpp med 78 procent på bara ett år. ”Som producenter av förnybara bränslen försöker vi alltid se till helheten i hållbarhetsfrågor. Vi blev förvånade över hur dessa till synes små vardagliga förändringar tillsammans fick så stor effekt på öns miljöpåverkan. Det finns så mycket vi kan göra för klimatet här och nu, det är bara en fråga om vilja. Det har vi visat med Zero Island.” Säger Sirpa Tuomi, Marketing Director på Neste. Experimentet på Zero Island var ett samarbete mellan fler olika aktörer. Energibolagen Neste och Fortum bidrog med förnybara bränslen, solpaneler och miljömärkt elektricitet från sol-, vind- och vattenkraft. Besöksnäringsentreprenörerna på Lidö installerade 18 nya hållbara lösningar på ön, medens Skärgårdsstiftelsen såg till att dessa inte kompromissade med öns kulturvärden och närmiljö. Installationer av nya lösningar för exempelvis transport och uppvärmning koordinerades och planerades av konsulter från Aktea som agerade som rådgivare till projektet. Miljökonsulterna från Tricorona beräknade sedan utsläppsminskningar och projektets andra resultat. Efter att sommarsäsongen är över och ett drygt år efter att experimentet påbörjades, kan entreprenörerna Olle Tejle och Hugo Olofsson reflektera över resultaten från projektet. ”Under årets säsong var det många besökare som kände till initiativet med Zero Island och var nyfikna på klimatsmart semester som koncept. Särskilt barnfamiljer har varit väldigt intresserade av att gå runt på ön och få lära sig mer om hur vi har minskat på utsläppen. Vilket känns jättekul, många av våra lösningar kan man ju själv använda sig av hemma. Det pratas mycket om sådana här initiativ men på Zero Island kunde vi visa på det i praktiken.” Säger Olle och Hugo. Små förändringar som gett stora resultat: Förutom den hållbara semesterstugan Nolla och en liten park med solpaneler har inget nytt byggts på ön. Små förändringar och tillägg gjordes till redan existerande byggnader och utrustning, och det på en ö med en lång historia, där den äldsta bebyggelsen är från 1700-talet. Projektet började med att öns utsläpp kartlades. Utgångspunkten 2018 var 180 ton CO2e. Den största påverkan hade maten som konsumerades på ön, byggnaderna och transporter, vilket är det samma som för vanliga svenska hushåll. Under projektets gång minskade utsläppen till enbart 40 ton CO2e. Resterande del kompenserades genom programmet ” Gold Standard emissions reduction initiative”. Utsläpp från driften av byggnader minskade med 94 procent: Hus och stugor på ön utrustades med en rad energibesparande åtgärder, som särskilda draperier som effektivt reglerar inomhustemperatur, till olika typer av värmepumpar. Dessa tillsammans minskade utsläppen från uppvärmning med 99 procent. Alla faciliteter bytte till LED-belysning och fossilfri elektricitet, ungefär 25 procent av denna kom från öns egen nyinstallerade park med solceller. Utsläpp från transporter minskade med 70 procent: För att minska påverkan av transporter började vägfordon och färjorna till Zero Island använda Neste MY Förnybar Diesel. Gjord på 100 procent förnybara råvaror i form av avfall och restprodukter är bränslet fossilfritt och utsläppen är upp till 90 procent lägre jämfört med fossil diesel. Effekten av bränslebytet på Zero Island blev 70 procent lägre utsläpp från transporter. Utsläpp från mat sänktes med 48 procent: Som en del av experimentet med Zero Island började man i restaurangen på Lidö erbjuda en ny typ av trerättersmeny, utformad för att orsaka så lite utsläpp som möjligt. Genom att utgå från närodlade grönsaker och lokalt fångad fisk och använda råvarorna så effektivt som möjligt hade denna meny 74 procent lägre utsläpp jämfört med tidigare alternativ. Till restaurangens gasspis ersattes den fossila gasen med biogas, vilket minskade utsläppen med hälften. Av de 18 olika förändringar som gjordes på ön var det nio av dessa som direkt minskade utsläppen, medens övriga verkade på andra sätt, som att förbättra avfallshantering och erbjuda nya hållbara tjänster för öns besökare, som kunskap om hållbarhet och hållbart resande.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Ön Lidö har förvandlats till klimatsmarta Zero Island

2019-11-18
Olle Telje & Hugo Olofsson, Lidö värdshus
Det finns mycket vi kan göra för klimatet redan här och nu. Det visar ett experiment som genomfördes i somras på den svenska ön Lidö. Med små förändringar inom energiproduktionen, uppvärmningen, och drivmedel och mat som användes gjorde Zero Island en drastisk minskning av utsläppen. Utan att kompromissa med upplevelsen för öns besökare. Alla lösningar som användes på ön är tillgängliga redan idag för vanliga hushåll.

För att undersöka hur långt dagens teknik räcker för att uppnå klimatmålen har det förnybara bränslebolaget Neste omvandlat en semesterö till ett experiment för klimatneutralitet. Med lösningar inom allt från förnybara bränslen och hållbar energiproduktion till en ny version av fine dining minskade ön sina utsläpp med 78 procent på bara ett år.

”Som producenter av förnybara bränslen försöker vi alltid se till helheten i hållbarhetsfrågor. Vi blev förvånade över hur dessa till synes små vardagliga förändringar tillsammans fick så stor effekt på öns miljöpåverkan. Det finns så mycket vi kan göra för klimatet här och nu, det är bara en fråga om vilja. Det har vi visat med Zero Island.” Säger Sirpa Tuomi, Marketing Director på Neste.

Experimentet på Zero Island var ett samarbete mellan fler olika aktörer. Energibolagen Neste och Fortum bidrog med förnybara bränslen, solpaneler och miljömärkt elektricitet från sol-, vind- och vattenkraft. Besöksnäringsentreprenörerna på Lidö installerade 18 nya hållbara lösningar på ön, medens Skärgårdsstiftelsen såg till att dessa inte kompromissade med öns kulturvärden och närmiljö. Installationer av nya lösningar för exempelvis transport och uppvärmning koordinerades och planerades av konsulter från Aktea som agerade som rådgivare till projektet. Miljökonsulterna från Tricorona beräknade sedan utsläppsminskningar och projektets andra resultat.

Efter att sommarsäsongen är över och ett drygt år efter att experimentet påbörjades, kan entreprenörerna Olle Tejle och Hugo Olofsson reflektera över resultaten från projektet.
”Under årets säsong var det många besökare som kände till initiativet med Zero Island och var nyfikna på klimatsmart semester som koncept. Särskilt barnfamiljer har varit väldigt intresserade av att gå runt på ön och få lära sig mer om hur vi har minskat på utsläppen. Vilket känns jättekul, många av våra lösningar kan man ju själv använda sig av hemma. Det pratas mycket om sådana här initiativ men på Zero Island kunde vi visa på det i praktiken.” Säger Olle och Hugo.

Små förändringar som gett stora resultat:

Förutom den hållbara semesterstugan Nolla och en liten park med solpaneler har inget nytt byggts på ön. Små förändringar och tillägg gjordes till redan existerande byggnader och utrustning, och det på en ö med en lång historia, där den äldsta bebyggelsen är från 1700-talet.

Projektet började med att öns utsläpp kartlades. Utgångspunkten 2018 var 180 ton CO2e. Den största påverkan hade maten som konsumerades på ön, byggnaderna och transporter, vilket är det samma som för vanliga svenska hushåll. Under projektets gång minskade utsläppen till enbart 40 ton CO2e. Resterande del kompenserades genom programmet ” Gold Standard emissions reduction initiative”.

Utsläpp från driften av byggnader minskade med 94 procent:

Hus och stugor på ön utrustades med en rad energibesparande åtgärder, som särskilda draperier som effektivt reglerar inomhustemperatur, till olika typer av värmepumpar. Dessa tillsammans minskade utsläppen från uppvärmning med 99 procent. Alla faciliteter bytte till LED-belysning och fossilfri elektricitet, ungefär 25 procent av denna kom från öns egen nyinstallerade park med solceller.

Utsläpp från transporter minskade med 70 procent:

För att minska påverkan av transporter började vägfordon och färjorna till Zero Island använda Neste MY Förnybar Diesel. Gjord på 100 procent förnybara råvaror i form av avfall och restprodukter är bränslet fossilfritt och utsläppen är upp till 90 procent lägre jämfört med fossil diesel. Effekten av bränslebytet på Zero Island blev 70 procent lägre utsläpp från transporter.

Utsläpp från mat sänktes med 48 procent:

Som en del av experimentet med Zero Island började man i restaurangen på Lidö erbjuda en ny typ av trerättersmeny, utformad för att orsaka så lite utsläpp som möjligt. Genom att utgå från närodlade grönsaker och lokalt fångad fisk och använda råvarorna så effektivt som möjligt hade denna meny 74 procent lägre utsläpp jämfört med tidigare alternativ. Till restaurangens gasspis ersattes den fossila gasen med biogas, vilket minskade utsläppen med hälften.

Av de 18 olika förändringar som gjordes på ön var det nio av dessa som direkt minskade utsläppen, medens övriga verkade på andra sätt, som att förbättra avfallshantering och erbjuda nya hållbara tjänster för öns besökare, som kunskap om hållbarhet och hållbart resande.

Läs mer i detalj om våra olika förändringar på: bit.ly/2XzmOdz
Källa: Neste

Senaste nyheter