Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Grön el till tågen på Öresundsbron minskar klimatpåverkan med 70%

https://www.klimatsmart.se/images/news/oresundsbron250x160.jpg

Alla tåg som rullar över Öresundsbrons järnväg drivs nu på grön el, bland annat från vindkraft. Och därmed kompletteras solel – från Öresundsbrons solcellsanläggning vid betalstationen – av ytterligare en grön energikälla för att driva förbindelsen. Tågtrafikens koldioxidutsläpp på förbindelsen beräknas sjunka med drygt 70 procent jämfört med den elmix som tidigare fanns på järnvägen. Nu blir grön el ett krav. Varje år förbrukar tågen på bron 12,5 GWh ström och utsläppen minskar nu från drygt 500 till 150 ton CO2 per år. – Vi vill göra resorna på Öresundsbron grönare. Vi arbetar aktivt med vårt eget klimatavtryck, med målet att bli klimatneutrala till 2030. Att tågen nu blir helt gröna är ett steg till, där även vår trafik inkluderas. Det är ett viktigt startskott för vår utvecklade hållbarhetsplan som presenteras under 2021, säger Linus Eriksson, vd för Öresundsbron. Tågföretagen har tidigare kört på en så kallad elmix utan krav på hållbarhet, men med detta beslut är det nu bara möjligt att köra med grön el på Öresundsbrons järnväg. Sedan invigningen år 2000 har elförbrukningen på Öresundsbrons övriga anläggning mer än halverats från 12,7 GWh till 5,9 GWh, vilket har varit ett fokusområde för konsortiets anläggningsenhet sedan 2009. Solcellsanläggningen vid betalstationen genererar årligen omkring 250 MW, vilket står för cirka fem procent av anläggningens förbrukning. Men på den 16 kilometer långa förbindelsen finns plats för betydligt fler solcellspaneler. – Vi kommer nu att fortsätta energieffektivisera, till exempel tunnelbelysningen, och se över energikällorna för att kunna göra hela förbindelsen grönare, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Öresundsbron. – Under 2021 planerar vi att fördubbla solcellsanläggningen vid brofästet på den svenska sidan. På sikt finns möjligheter för ytterligare utbyggnad, säger han. Fakta: • Över 11 miljoner enkelresor gjordes med drygt 50.000 persontåg över bron under 2019. Drygt 8.000 godståg passerade förbindelsen förra året. • Elen till tågen över Øresundsbron matas växelvis från Danmark och Sverige varannan vecka. Det är genom ett tilläggskrav om vindkraft för den danska delen som vi nu garanterar att all el kommer vara grön el för varje tågpassage över bron. • Hur har vi räknat? Dagens elmix bedöms motsvara en utsläppsmängd om ca 48g CO2/kWh. Enligt Svenska Naturvårdsverket är motsvarande för vindkraft 12g CO2/kWh.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Grön el till tågen på Öresundsbron minskar klimatpåverkan med 70%

2021-01-08
Öresundsbron
Alla tåg som rullar över Öresundsbrons järnväg drivs nu på grön el, bland annat från vindkraft. Och därmed kompletteras solel – från Öresundsbrons solcellsanläggning vid betalstationen – av ytterligare en grön energikälla för att driva förbindelsen.

Tågtrafikens koldioxidutsläpp på förbindelsen beräknas sjunka med drygt 70 procent jämfört med den elmix som tidigare fanns på järnvägen. Nu blir grön el ett krav. Varje år förbrukar tågen på bron 12,5 GWh ström och utsläppen minskar nu från drygt 500 till 150 ton CO2 per år.

– Vi vill göra resorna på Öresundsbron grönare. Vi arbetar aktivt med vårt eget klimatavtryck, med målet att bli klimatneutrala till 2030. Att tågen nu blir helt gröna är ett steg till, där även vår trafik inkluderas. Det är ett viktigt startskott för vår utvecklade hållbarhetsplan som presenteras under 2021, säger Linus Eriksson, vd för Öresundsbron.

Tågföretagen har tidigare kört på en så kallad elmix utan krav på hållbarhet, men med detta beslut är det nu bara möjligt att köra med grön el på Öresundsbrons järnväg.

Sedan invigningen år 2000 har elförbrukningen på Öresundsbrons övriga anläggning mer än halverats från 12,7 GWh till 5,9 GWh, vilket har varit ett fokusområde för konsortiets anläggningsenhet sedan 2009. Solcellsanläggningen vid betalstationen genererar årligen omkring 250 MW, vilket står för cirka fem procent av anläggningens förbrukning. Men på den 16 kilometer långa förbindelsen finns plats för betydligt fler solcellspaneler.

– Vi kommer nu att fortsätta energieffektivisera, till exempel tunnelbelysningen, och se över energikällorna för att kunna göra hela förbindelsen grönare, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Öresundsbron.

– Under 2021 planerar vi att fördubbla solcellsanläggningen vid brofästet på den svenska sidan. På sikt finns möjligheter för ytterligare utbyggnad, säger han.

Fakta:

• Över 11 miljoner enkelresor gjordes med drygt 50.000 persontåg över bron under 2019. Drygt 8.000 godståg passerade förbindelsen förra året.

• Elen till tågen över Øresundsbron matas växelvis från Danmark och Sverige varannan vecka. Det är genom ett tilläggskrav om vindkraft för den danska delen som vi nu garanterar att all el kommer vara grön el för varje tågpassage över bron.

• Hur har vi räknat? Dagens elmix bedöms motsvara en utsläppsmängd om ca 48g CO2/kWh. Enligt Svenska Naturvårdsverket är motsvarande för vindkraft 12g CO2/kWh.
Foto: Johan Nilsson, Öresundsbron

Senaste nyheter