Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Klimatsmarta Viking Glory är ett flaggskepp för hållbarhet

https://www.klimatsmart.se/images/news/vikingline-vikingglory250x151.jpg

Spillvärmen från motorerna blir till el och spillkylan från LNG används för kylning. Skrov som minimerar vattenmotståndet och intelligent automatik som stänger av luftkonditioneringen i tomma hytter. Nya Viking Glorys innovativa lösningar gör det till ett av världens mest klimatsmarta passagerarfartyg. När Viking Glory sätts i trafik i mars minskar Viking Lines miljöpåverkan på rutten Stockholm–Mariehamn–Åbo ytterligare. Viking Glory har till exempel 66 procent större fraktkapacitet än Amorella, men dess koldioxidutsläpp förväntas bli mer än en fjärdedel mindre än föregångarens. Viking Glory och Viking Grace, som började trafikera rutten 2013, är nu tillsammans Östersjöns mest klimatsmarta fartygspar. – Effektiviteten, miljökraven och framtiden beaktades på ett helt nytt sätt när Viking Glory planerades – vårt flaggskepp har konstruerats som en hyllning till våra rötter, dvs. Östersjön och dess vackra skärgårdsnatur. Största delen av vårt hållbarhetsarbete berör olika lösningar som passagerarna inte märker, såsom fartygens tekniska lösningar, vilka utvecklas i rask takt. För tio år sedan var Grace världens mest miljövänliga passagerarfartyg och nu kommer Glory, som är större, att förbruka cirka tio procent mindre bränsle, säger Viking Lines hållbarhetschef Dani Lindberg. – Glorys Azipod-propellrar och andra tekniska innovationer sparar avsevärt med tid i hamnen, vilket ger oss mer spelrum när det gäller att hålla tidtabellen. Varje sparad minut i hamn innebär mindre utsläpp under sjöresan. Vi gör också daglig ruttplanering, dvs. anpassar varje sjöresa utgående från väderförhållanden och tidtabeller. Klimatsmarthet är dock inte enbart de nyaste Viking fartygens privilegium. Viking Line utvecklar sina fartyg så att de blir mer energieffektiva under hela livscykeln: styr- och luftkonditionerings-system uppdateras, ny teknik installeras årligen och till och med skroven kan modifieras för minskat vattenmotstånd. Dykare skrubbar regelbundet fartygsbottnarna för att vattenmotståndet och bränsleförbrukningen ska minska. På så sätt behövs inga giftiga bottenfärger. – Fartygens energiförbrukning och utsläpp fortsätter minska framöver. Utvecklingen av nya fossilfria bränslen och energilagring pågår för fullt och vi följer noga med utvecklingen. Vi kommer att delta i olika försök och projekt, där man t.ex. testar nya cleantech-innovationer och rena bränslen, berättar Dani Lindberg. Det är det här som gör Viking Glory till ett klimatsmart fartyg: Motorer som drivs med helt svavelfri flytande naturgas. Viking Glory är ett av världens första fartyg som har Wärtsiläs 31DF-flerbränslemotorer och drivs med flytande naturgas (LNG). De möjliggör en optimering av bränsleförbrukningen, men ger inte upphov till några svavelutsläpp alls. Också koldioxidutsläppen är mindre än från dieselmotorer. – När Viking Grace i tiderna började gå på flytande naturgas minskade kväve- och partikelutsläppen med 85 procent och utsläppen av växthusgaser med 15 procent jämfört med olja. Liksom Grace drivs även Glory med biogas eller med syntetiska bränslen som producerats med förnybar energi, när sådana finns att tillgå i framtiden, säger Viking Glorys kapten Ulf Lindroos. Azipod-roderpropellersystem. Tack vare ABB:s system går det smidigare att vända i hamnen och manövreringen av fartyget tar mindre tid och bränsle. Optimal skrovform. Tack vare Azipod-systemet har Viking Glory kunnat planeras så att vattenmotståndet under drift är cirka 8 procent mindre än för ett fartyg med en traditionell propeller. Formen på skrovet minskar såväl vågbildningen som bränsleförbrukningen. Motorernas spillvärme konverteras till el. Viking Glory har utrustats med ett energi-återvinningssystem från Climeon som konverterar spillvärme från motorerna till elektricitet. Systemet förväntas producera hela 40 procent av den el som behövs för fartygets passagerarfunktioner. Spillkyla utnyttjas för kylning av kylutrymmen. Det nya fartyget är en föregångare också när det gäller att dra nytta av spillkylan från LNG. Spillkylan utnyttjas i kylanläggningar och kylutrymmen. Större fraktkapacitet. Viking Glory har en fraktkapacitet som är 66 procent större än föregångaren Amorella och 17 procent större än Viking Grace. – Stockholm-Åbos klimatsmarta radarpar – Glory och Grace – möjliggör en helt ny och grönare frakttransport på Östersjön, säger kapten Ulf Lindroos. Dynamiskt system för luftkonditionering och belysning. På Viking Glory släcks lamporna i tomma hytter och luftkonditioneringen och värmen dras ner automatiskt. Det dynamiska styrsystemet är direkt kopplat till bokningssystemet. Ännu effektivare återvinning. Ombord på Viking Lines fartyg läggs stort fokus på återvinning, så även på Viking Glory. – Vi satsar på att återvinna glasförpackningar, metallskrot samt papper och kartong. Att återvinna stålet i konservburkar förbrukar 75 procent mindre energi jämfört med att producera ny järnmalm. Ombord på Glory samlas även matavfallet in och används i biogasproduktionen, berättar hållbarhetschef Dani Lindberg. Restaurangernas matsvinn motverkas. Att minska matsvinnet ombord är något som man arbetar med varje dag ombord. Exempelvis i bufférestaurangerna serverar man färdiga portionsbitar och caféernas smörgåsar tillreds på plats utgående från den verkliga efterfrågan. Menyerna anpassas utifrån tillgången på olika råvaror och närproducerade och hållbara alternativ erbjuds alltid när det är möjligt.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Klimatsmarta Viking Glory är ett flaggskepp för hållbarhet

2022-01-28
Klimatsmarta Viking Glory
Spillvärmen från motorerna blir till el och spillkylan från LNG används för kylning. Skrov som minimerar vattenmotståndet och intelligent automatik som stänger av luftkonditioneringen i tomma hytter. Nya Viking Glorys innovativa lösningar gör det till ett av världens mest klimatsmarta passagerarfartyg.

När Viking Glory sätts i trafik i mars minskar Viking Lines miljöpåverkan på rutten Stockholm–Mariehamn–Åbo ytterligare. Viking Glory har till exempel 66 procent större fraktkapacitet än Amorella, men dess koldioxidutsläpp förväntas bli mer än en fjärdedel mindre än föregångarens. Viking Glory och Viking Grace, som började trafikera rutten 2013, är nu tillsammans Östersjöns mest klimatsmarta fartygspar.

– Effektiviteten, miljökraven och framtiden beaktades på ett helt nytt sätt när Viking Glory planerades – vårt flaggskepp har konstruerats som en hyllning till våra rötter, dvs. Östersjön och dess vackra skärgårdsnatur. Största delen av vårt hållbarhetsarbete berör olika lösningar som passagerarna inte märker, såsom fartygens tekniska lösningar, vilka utvecklas i rask takt. För tio år sedan var Grace världens mest miljövänliga passagerarfartyg och nu kommer Glory, som är större, att förbruka cirka tio procent mindre bränsle, säger Viking Lines hållbarhetschef Dani Lindberg.

– Glorys Azipod-propellrar och andra tekniska innovationer sparar avsevärt med tid i hamnen, vilket ger oss mer spelrum när det gäller att hålla tidtabellen. Varje sparad minut i hamn innebär mindre utsläpp under sjöresan. Vi gör också daglig ruttplanering, dvs. anpassar varje sjöresa utgående från väderförhållanden och tidtabeller.

Klimatsmarthet är dock inte enbart de nyaste Viking fartygens privilegium. Viking Line utvecklar sina fartyg så att de blir mer energieffektiva under hela livscykeln: styr- och luftkonditionerings-system uppdateras, ny teknik installeras årligen och till och med skroven kan modifieras för minskat vattenmotstånd. Dykare skrubbar regelbundet fartygsbottnarna för att vattenmotståndet och bränsleförbrukningen ska minska. På så sätt behövs inga giftiga bottenfärger.

– Fartygens energiförbrukning och utsläpp fortsätter minska framöver. Utvecklingen av nya fossilfria bränslen och energilagring pågår för fullt och vi följer noga med utvecklingen. Vi kommer att delta i olika försök och projekt, där man t.ex. testar nya cleantech-innovationer och rena bränslen, berättar Dani Lindberg.

Det är det här som gör Viking Glory till ett klimatsmart fartyg:

Motorer som drivs med helt svavelfri flytande naturgas. Viking Glory är ett av världens första fartyg som har Wärtsiläs 31DF-flerbränslemotorer och drivs med flytande naturgas (LNG). De möjliggör en optimering av bränsleförbrukningen, men ger inte upphov till några svavelutsläpp alls. Också koldioxidutsläppen är mindre än från dieselmotorer.

– När Viking Grace i tiderna började gå på flytande naturgas minskade kväve- och partikelutsläppen med 85 procent och utsläppen av växthusgaser med 15 procent jämfört med olja. Liksom Grace drivs även Glory med biogas eller med syntetiska bränslen som producerats med förnybar energi, när sådana finns att tillgå i framtiden, säger Viking Glorys kapten Ulf Lindroos.

Azipod-roderpropellersystem. Tack vare ABB:s system går det smidigare att vända i hamnen och manövreringen av fartyget tar mindre tid och bränsle.

Optimal skrovform. Tack vare Azipod-systemet har Viking Glory kunnat planeras så att vattenmotståndet under drift är cirka 8 procent mindre än för ett fartyg med en traditionell propeller. Formen på skrovet minskar såväl vågbildningen som bränsleförbrukningen.

Motorernas spillvärme konverteras till el. Viking Glory har utrustats med ett energi-återvinningssystem från Climeon som konverterar spillvärme från motorerna till elektricitet. Systemet förväntas producera hela 40 procent av den el som behövs för fartygets passagerarfunktioner.

Spillkyla utnyttjas för kylning av kylutrymmen. Det nya fartyget är en föregångare också när det gäller att dra nytta av spillkylan från LNG. Spillkylan utnyttjas i kylanläggningar och kylutrymmen.

Större fraktkapacitet. Viking Glory har en fraktkapacitet som är 66 procent större än föregångaren Amorella och 17 procent större än Viking Grace.

– Stockholm-Åbos klimatsmarta radarpar – Glory och Grace – möjliggör en helt ny och grönare frakttransport på Östersjön, säger kapten Ulf Lindroos.

Dynamiskt system för luftkonditionering och belysning. På Viking Glory släcks lamporna i tomma hytter och luftkonditioneringen och värmen dras ner automatiskt. Det dynamiska styrsystemet är direkt kopplat till bokningssystemet.

Ännu effektivare återvinning. Ombord på Viking Lines fartyg läggs stort fokus på återvinning, så även på Viking Glory.

– Vi satsar på att återvinna glasförpackningar, metallskrot samt papper och kartong. Att återvinna stålet i konservburkar förbrukar 75 procent mindre energi jämfört med att producera ny järnmalm. Ombord på Glory samlas även matavfallet in och används i biogasproduktionen, berättar hållbarhetschef Dani Lindberg.

Restaurangernas matsvinn motverkas. Att minska matsvinnet ombord är något som man arbetar med varje dag ombord. Exempelvis i bufférestaurangerna serverar man färdiga portionsbitar och caféernas smörgåsar tillreds på plats utgående från den verkliga efterfrågan. Menyerna anpassas utifrån tillgången på olika råvaror och närproducerade och hållbara alternativ erbjuds alltid när det är möjligt.

Senaste nyheter