Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Dubbelt miljömärkta försäkringar

https://www.klimatsmart.se/images/news/watercircles228x60.jpg

Som första försäkringsföretag i Sverige har WaterCircles nu fått världens tuffaste miljömärkning, Bra miljöval, av Naturskyddsföreningen och samtidigt blivit miljöcertifierade enligt ISO 14 001. Det betyder att det nu går att välja en miljöanpassad bil- eller bostadsförsäkring. - När WaterCircles försäkringsprodukt får utmärkelsen Bra Miljöval så är det ett kvitto på vårt målmedvetna arbete med bland annat miljöanpassad skadereglering. Vi arbetar mycket med återbruk, använder miljöanpassade leverantörer och arbetar för att i varje led tillgodose våra kunders behov med minsta möjliga miljöbelastning. Det kan vi göra utan att vara ett dyrt alternativ på marknaden, säger Lennart Sjöhage, VD och Miljöchef på WaterCircles. Att miljöcertifiera företaget enligt standarden ISO 14001 innebär ett aktivt och långsiktigt miljöarbete där WaterCircles över tid kommer att fortsätta minska sin totala miljöpåverkan och systematisera sitt miljöarbete. Denna standard kommer att skapa god kontroll över miljöarbetets utveckling. - För oss är ISO 14 001 det bästa verktyget för att säkerställa att vi inte bara har rätt ambitioner i vårt miljöarbete, utan att vi också verkligen gör rätt saker för att minimera vår miljöbelastning. Certifieringen är ett naturligt led och ett viktigt verktyg i att fortsätta erbjuda våra kunder marknadens mest miljösmarta försäkring, säger Lennart Sjöhage. - Men vi ska inte låta utvecklingen av försäkringsbranschen stanna vid utmärkelser och certifieringar, vi ska bli ännu bättre. Det är ett nytt grepp att föra in miljöperspektivet i en bransch som traditionellt inte har förknippats med miljöfrågor. Med märkningen Bra Miljöval visar vi att en försäkring kan vara miljösmart. Vår ambition är att löpande under året redovisa på vår hemsida hur vårt miljöarbete utvecklas. Tydlighet och fortsatt förbättring är WaterCircles motto när vi välkomnar nya kunder, säger Lennart Sjöhage. För mer information, kontakta: Lennart Sjöhage, vd och miljöchef, 08-517 296 01, 0704-45 33 04, ls@watercircles.se Linda Lindell, Marknadschef och miljösamordnare, 08 517 296 18, 0739-24 94 59, ll@watercircles.se.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Dubbelt miljömärkta försäkringar

2012-03-02
Som första försäkringsföretag i Sverige har WaterCircles nu fått världens tuffaste miljömärkning, Bra miljöval, av Naturskyddsföreningen och samtidigt blivit miljöcertifierade enligt ISO 14 001. Det betyder att det nu går att välja en miljöanpassad bil- eller bostadsförsäkring.

- När WaterCircles försäkringsprodukt får utmärkelsen Bra Miljöval så är det ett kvitto på vårt målmedvetna arbete med bland annat miljöanpassad skadereglering. Vi arbetar mycket med återbruk, använder miljöanpassade leverantörer och arbetar för att i varje led tillgodose våra kunders behov med minsta möjliga miljöbelastning. Det kan vi göra utan att vara ett dyrt alternativ på marknaden, säger Lennart Sjöhage, VD och Miljöchef på WaterCircles.

Att miljöcertifiera företaget enligt standarden ISO 14001 innebär ett aktivt och långsiktigt miljöarbete där WaterCircles över tid kommer att fortsätta minska sin totala miljöpåverkan och systematisera sitt miljöarbete. Denna standard kommer att skapa god kontroll över miljöarbetets utveckling.

- För oss är ISO 14 001 det bästa verktyget för att säkerställa att vi inte bara har rätt ambitioner i vårt miljöarbete, utan att vi också verkligen gör rätt saker för att minimera vår miljöbelastning. Certifieringen är ett naturligt led och ett viktigt verktyg i att fortsätta erbjuda våra kunder marknadens mest miljösmarta försäkring, säger Lennart Sjöhage.

- Men vi ska inte låta utvecklingen av försäkringsbranschen stanna vid utmärkelser och certifieringar, vi ska bli ännu bättre. Det är ett nytt grepp att föra in miljöperspektivet i en bransch som traditionellt inte har förknippats med miljöfrågor. Med märkningen Bra Miljöval visar vi att en försäkring kan vara miljösmart. Vår ambition är att löpande under året redovisa på vår hemsida hur vårt miljöarbete utvecklas. Tydlighet och fortsatt förbättring är WaterCircles motto när vi välkomnar nya kunder, säger Lennart Sjöhage.

För mer information, kontakta:
Lennart Sjöhage, vd och miljöchef, 08-517 296 01, 0704-45 33 04, ls@watercircles.se
Linda Lindell, Marknadschef och miljösamordnare, 08 517 296 18, 0739-24 94 59, ll@watercircles.se.

Senaste nyheter