Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Var tredje sparare har valt en hållbar fond

https://www.klimatsmart.se/images/news/fondbolagen-gustav-sjoholm250x400.jpg

Intresset för att spara i fonder med hållbar inriktning är i stort sett oförändrat jämfört med för ett år sedan. Intresset ökar bland män men går tillbaka något bland kvinnor. Det är några av slutsatserna av Fondbolagens förenings undersökning, som också visar att det främsta skälet till att välja en hållbar fond är att undvika en viss typ av bolag och branscher. Fondbolagens förening genomför för tredje året i rad en undersökning om hur viktig hållbarhet är som aspekt när svenskar väljer fonder. Årets undersökning gjordes i mitten på februari av Kantar Sifo Prospera och inkluderade 1 043 fondsparare. Undersökningen visar att 32 procent uppger att de har en fond som valts för att den har en hållbar inriktning. Det är en procentenhet lägre än för ett år sedan. Fler kvinnor (36 procent) än män (28 procent) har valt en fond med hållbar inriktning. Ökat intresse för hållbara fonder hos män: I år uppger 32 procent att de sparar i en hållbar fond, att jämföra med förra året då 33 procent svarade detsamma. Intresset har ökat hos män och backat hos kvinnor. I fjol uppgav 25 procent av männen och 42 procent av kvinnorna att de valt sina fonder för att de har en hållbar inriktning. I år är det 28 procent av männen och 36 procent av kvinnorna som svarar detsamma. Andelen av kvinnor som svarar vet ej ökar, från 29 procent för ett år sedan till 34 procent i år. Bland männen svarar en majoritet nej (53 procent). - Att en av tre sparare har valt en fond för att den är hållbar visar återigen att den hållbara spartrenden är här för att stanna. När nu också allt färre män svarar nej på frågan om de valt en fond för att den är hållbar går det att förutse en utveckling där hållbara sparprodukter är det nya svarta. I ljuset av den senaste tidens turbulenta världsläge blir det extra intressant att följa utvecklingen framgent, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening. Främsta skälet till val av hållbar fond: På frågan om främsta skälet till att man valde en hållbar fond så svarar 44 procent att det är för att de vill exkludera placering i en viss typ av bolag/bransch. Jämfört med förra året har antalet som inte vill placera i en viss typ av bolag/bransch minskat med 5 procentenheter. I likhet med i fjol svarar fler män än kvinnor att anledningen till valet av hållbar fond är att de tror att deras placering har en positiv påverkan och att den kommer att ge högre avkastning. Andelen som valt hållbar fond för att de tror att den ger högre avkastning har dessutom ökat med fem procentenheter till 15 procent. Ökningen är större hos män än hos kvinnor. - Trots att det är förhållandevis få som säger sig ha valt en fond för att den kommer att ge högre avkastning så ökade den andelen med 5 procentenheter jämfört med förra året. Likt tidigare år verkar det hållbara fondvalet främst styras av vad man vill att fonden ska investera i för bolag och branscher", säger Gustav Sjöholm. Hälften av de med hållbara fonder letade aktivt själva: Av de som har valt en hållbar fond uppger 49 procent att de letade aktivt själva. Fler män (60 procent) än kvinnor (39 procent) uppger att de aktivt letat efter hållbara fonder själva. Därefter säger en tredjedel (33 procent) att de blev tipsade av rådgivare/bankman. Skillnaderna är små mellan könen, 30 procent av de tillfrågade männen och 36 procent av kvinnorna uppger att de blivit tipsade av rådgivare/bankman. Män tycker det är lättare än kvinnor att hitta information om hållbara fonder: På frågan om hur lätt eller svårt man tycker att det har varit att hitta information om hållbara fonder svarar 28 procent att det är mycket eller ganska lätt. 38 procent tycker det är mycket eller ganska svårt. Det skiljer mellan könen där 35 procent av män säger att det är mycket eller ganska lätt att hitta information om hållbara fonder, medan 19 procent av kvinnorna säger detsamma. - Att de flesta uppger att de själva letar efter hållbara fonder understryker det intresse som vuxit fram hos fondspararna de senaste åren. Kombinationen av ett ökande intresse av att spara hållbart och att många tycker det är svårt att hitta information om hållbara fonder vittnar om hur viktigt det är att information är lättillgänglig för spararen", avslutar Gustav Sjöholm.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Var tredje sparare har valt en hållbar fond

2020-04-07
Gustav Sjöholm, Fondbolagens förening
Intresset för att spara i fonder med hållbar inriktning är i stort sett oförändrat jämfört med för ett år sedan. Intresset ökar bland män men går tillbaka något bland kvinnor. Det är några av slutsatserna av Fondbolagens förenings undersökning, som också visar att det främsta skälet till att välja en hållbar fond är att undvika en viss typ av bolag och branscher.

Fondbolagens förening genomför för tredje året i rad en undersökning om hur viktig hållbarhet är som aspekt när svenskar väljer fonder. Årets undersökning gjordes i mitten på februari av Kantar Sifo Prospera och inkluderade 1 043 fondsparare.

Undersökningen visar att 32 procent uppger att de har en fond som valts för att den har en hållbar inriktning. Det är en procentenhet lägre än för ett år sedan. Fler kvinnor (36 procent) än män (28 procent) har valt en fond med hållbar inriktning.

Ökat intresse för hållbara fonder hos män:
I år uppger 32 procent att de sparar i en hållbar fond, att jämföra med förra året då 33 procent svarade detsamma. Intresset har ökat hos män och backat hos kvinnor. I fjol uppgav 25 procent av männen och 42 procent av kvinnorna att de valt sina fonder för att de har en hållbar inriktning. I år är det 28 procent av männen och 36 procent av kvinnorna som svarar detsamma. Andelen av kvinnor som svarar vet ej ökar, från 29 procent för ett år sedan till 34 procent i år. Bland männen svarar en majoritet nej (53 procent).

- Att en av tre sparare har valt en fond för att den är hållbar visar återigen att den hållbara spartrenden är här för att stanna. När nu också allt färre män svarar nej på frågan om de valt en fond för att den är hållbar går det att förutse en utveckling där hållbara sparprodukter är det nya svarta. I ljuset av den senaste tidens turbulenta världsläge blir det extra intressant att följa utvecklingen framgent, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Främsta skälet till val av hållbar fond:
På frågan om främsta skälet till att man valde en hållbar fond så svarar 44 procent att det är för att de vill exkludera placering i en viss typ av bolag/bransch. Jämfört med förra året har antalet som inte vill placera i en viss typ av bolag/bransch minskat med 5 procentenheter. I likhet med i fjol svarar fler män än kvinnor att anledningen till valet av hållbar fond är att de tror att deras placering har en positiv påverkan och att den kommer att ge högre avkastning. Andelen som valt hållbar fond för att de tror att den ger högre avkastning har dessutom ökat med fem procentenheter till 15 procent. Ökningen är större hos män än hos kvinnor.

- Trots att det är förhållandevis få som säger sig ha valt en fond för att den kommer att ge högre avkastning så ökade den andelen med 5 procentenheter jämfört med förra året. Likt tidigare år verkar det hållbara fondvalet främst styras av vad man vill att fonden ska investera i för bolag och branscher", säger Gustav Sjöholm.

Hälften av de med hållbara fonder letade aktivt själva:
Av de som har valt en hållbar fond uppger 49 procent att de letade aktivt själva. Fler män (60 procent) än kvinnor (39 procent) uppger att de aktivt letat efter hållbara fonder själva. Därefter säger en tredjedel (33 procent) att de blev tipsade av rådgivare/bankman. Skillnaderna är små mellan könen, 30 procent av de tillfrågade männen och 36 procent av kvinnorna uppger att de blivit tipsade av rådgivare/bankman.

Män tycker det är lättare än kvinnor att hitta information om hållbara fonder:
På frågan om hur lätt eller svårt man tycker att det har varit att hitta information om hållbara fonder svarar 28 procent att det är mycket eller ganska lätt. 38 procent tycker det är mycket eller ganska svårt. Det skiljer mellan könen där 35 procent av män säger att det är mycket eller ganska lätt att hitta information om hållbara fonder, medan 19 procent av kvinnorna säger detsamma.

- Att de flesta uppger att de själva letar efter hållbara fonder understryker det intresse som vuxit fram hos fondspararna de senaste åren. Kombinationen av ett ökande intresse av att spara hållbart och att många tycker det är svårt att hitta information om hållbara fonder vittnar om hur viktigt det är att information är lättillgänglig för spararen", avslutar Gustav Sjöholm.
Foto: Karl Gabor

Senaste nyheter