Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Sparande i mörkgröna fonder ökar

https://www.klimatsmart.se/images/news/fondbolagens-forening250x63.jpg

Fondbolagens förenings kvartalsdata visar det svenska fondsparandet fördelat efter EU:s hållbarhetsklassificeringar. Majoriteten av de svenska fonderna är ljusgröna (89 procent), mörkgröna fonder utgör 4 procent och övriga fonder 7 procent. Under det senaste kvartalet noteras utflöden ur de ljusgröna fonderna, medan såväl mörkgröna fonder som övriga fonder står emot börsoron och uppvisar inflöden. Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (”ljusgröna fonder”) dominerar svenska folkets fondsparande. Per den sista juni 2022 uppgick fondförmögenheten i ljusgröna fonder till 5 070 miljarder kronor vilket motsvarade knappt 90 procent av den totala fondförmögenheten. Fonder med hållbara investeringar som mål (”mörkgröna fonder”) uppgick till 223 miljarder vilket motsvarade 4 procent av fondförmögenheten. Övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) uppgick till 398 miljarder kronor, vilket motsvarade 7 procent av den totala fondförmögenheten. Nettosparandet i fonder under andra kvartalet präglades av fallande börskurser och uttag ur aktiefonder, om än på lägre nivå än under första kvartalet. Analyserat utifrån hållbarhetsklassificering kan konstateras att uttagen uteslutande härrörde från ljusgröna fonder, medan mörkgröna fonderna uppvisade ett nettoinflöde på 2,1 miljarder kronor. Noterbart är att det största nettoinflödet under andra kvartalet gick till kategorin övriga fonder, vilket framför allt förklaras av det stora intresset för hedgefonder. Totalt uppgick nettouttagen under första halvåret till 36 miljarder kronor. Ljusgröna fonder uppvisade nettoutflöden på hela 55 miljarder. Intressant är att både mörkgröna fonder och kategorin övriga fonder i stället hade nettoinflöden under första halvåret. Det går inte med säkerhet att veta orsakerna till detta, men en gissning är att mörkgröna fonder väljs för att de har hållbarhet som mål. Kategorin övriga fonder har troligtvis snarare valts för sin riskprofil (här dominerar fonder med låg aktierisk såsom hedgefonder och korta räntefonder) än för att de inte är mörkgröna/ljusgröna.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Sparande i mörkgröna fonder ökar

2022-08-19
Fondbolagens förenings kvartalsdata visar det svenska fondsparandet fördelat efter EU:s hållbarhetsklassificeringar. Majoriteten av de svenska fonderna är ljusgröna (89 procent), mörkgröna fonder utgör 4 procent och övriga fonder 7 procent. Under det senaste kvartalet noteras utflöden ur de ljusgröna fonderna, medan såväl mörkgröna fonder som övriga fonder står emot börsoron och uppvisar inflöden.

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (”ljusgröna fonder”) dominerar svenska folkets fondsparande. Per den sista juni 2022 uppgick fondförmögenheten i ljusgröna fonder till 5 070 miljarder kronor vilket motsvarade knappt 90 procent av den totala fondförmögenheten. Fonder med hållbara investeringar som mål (”mörkgröna fonder”) uppgick till 223 miljarder vilket motsvarade 4 procent av fondförmögenheten. Övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna) uppgick till 398 miljarder kronor, vilket motsvarade 7 procent av den totala fondförmögenheten.

Nettosparandet i fonder under andra kvartalet präglades av fallande börskurser och uttag ur aktiefonder, om än på lägre nivå än under första kvartalet. Analyserat utifrån hållbarhetsklassificering kan konstateras att uttagen uteslutande härrörde från ljusgröna fonder, medan mörkgröna fonderna uppvisade ett nettoinflöde på 2,1 miljarder kronor. Noterbart är att det största nettoinflödet under andra kvartalet gick till kategorin övriga fonder, vilket framför allt förklaras av det stora intresset för hedgefonder.

Totalt uppgick nettouttagen under första halvåret till 36 miljarder kronor. Ljusgröna fonder uppvisade nettoutflöden på hela 55 miljarder. Intressant är att både mörkgröna fonder och kategorin övriga fonder i stället hade nettoinflöden under första halvåret. Det går inte med säkerhet att veta orsakerna till detta, men en gissning är att mörkgröna fonder väljs för att de har hållbarhet som mål. Kategorin övriga fonder har troligtvis snarare valts för sin riskprofil (här dominerar fonder med låg aktierisk såsom hedgefonder och korta räntefonder) än för att de inte är mörkgröna/ljusgröna.

Senaste nyheter