Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Länsförsäkringar lanserar fonden Global klimatindex

https://www.klimatsmart.se/images/news/lf-sofia-aulin250x213.jpg

Nu lanserar Länsförsäkringar fonden Global klimatindex som är en vidareutveckling av fonden FossilSmart som nu byter namn. Fonden är den fjärde i raden av hållbarhetsinriktade fonder som sjösatts under de senaste åren. Fonden kommer att förvaltas efter ett jämförelseindex som tar hänsyn till klimataspekter. Den har en högre hållbarhetsnivå än övriga indexfonder genom att följa utökade klimatrelaterade exkluderingskriterier och genom att gynna bolag som har produkter och tjänster med positiva klimateffekter. Fonden följer även Länsförsäkringars ordinarie exkluderingslista. – Vi vill att ännu fler ska kunna spara med hänsyn till klimatet och vi ser att intresset för den typen av sparalternativ ökar. Fonden ska bidra till ökad hållbarhet genom att investera mer i så kallade lösningsbolag jämfört med vad en traditionell, global indexfond gör. Lösningsbolagen arbetar med att ta fram produkter och tjänster som minskar klimatavtrycket såsom alternativa energikällor eller miljöteknik. I den här fonden ökar vi andelen lösningsbolag från 4 till 26 procent jämfört med den gamla fonden FossilSmart, säger Sofia Aulin, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Fondförvaltning. Fonden är ett steg mot Länsförsäkringars klimatsmarta vision där det långsiktiga målet är att alla investeringar ska vara i linje med 1,5 graders-målet till år 2030. – För att det ska vara möjligt kommer fondens förvaltning utvecklas över tid och anpassas den till den snabba utvecklingen där mer och mer klimat- och hållbarhetsrelaterad data blir tillgänglig, säger Sofia Aulin. Fakta om fonden Global klimatindex: • Fonden exkluderar fossila bränslen (utvinning och produktion av fossila bränslen). • Fonden exkluderar bolag med höga utsläpp av koldioxid. • Fonden har en högre andel lösningsbolag jämfört med MSCI World som är den som gör bedömningen vilka bolag som är lösningsbolag. • Fonden har en högre andel lösningsbolag enligt MSCIs definition, i dagsläget 26 procent jämfört med 3 procent för deras jämförelseindex. • Koldioxidavtrycket för Global klimatindex är 80 procent lägre än för MSCI World. • Fonden följer Länsförsäkringars ordinarie exkluderingslista • Fonden sänker förvaltningsavgiften från 0,7 procent till 0,6 procent. Länsförsäkringars klimatsmart investeringsvision: Länsförsäkringar AB har antagit en klimatsmart vision som innebär att Länsförsäkringars egna fonder och investeringsportföljer ska vara i linje med Parisavtalet och ha en utsläppsnivå som bidrar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader år 2030. Läs mer om fonden Global klimatindex på www.lansforsakringar.se

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Länsförsäkringar lanserar fonden Global klimatindex

2020-11-06
Sofia Aulin, hållbarhetschef
Nu lanserar Länsförsäkringar fonden Global klimatindex som är en vidareutveckling av fonden FossilSmart som nu byter namn. Fonden är den fjärde i raden av hållbarhetsinriktade fonder som sjösatts under de senaste åren.

Fonden kommer att förvaltas efter ett jämförelseindex som tar hänsyn till klimataspekter. Den har en högre hållbarhetsnivå än övriga indexfonder genom att följa utökade klimatrelaterade exkluderingskriterier och genom att gynna bolag som har produkter och tjänster med positiva klimateffekter. Fonden följer även Länsförsäkringars ordinarie exkluderingslista.

– Vi vill att ännu fler ska kunna spara med hänsyn till klimatet och vi ser att intresset för den typen av sparalternativ ökar. Fonden ska bidra till ökad hållbarhet genom att investera mer i så kallade lösningsbolag jämfört med vad en traditionell, global indexfond gör. Lösningsbolagen arbetar med att ta fram produkter och tjänster som minskar klimatavtrycket såsom alternativa energikällor eller miljöteknik. I den här fonden ökar vi andelen lösningsbolag från 4 till 26 procent jämfört med den gamla fonden FossilSmart, säger Sofia Aulin, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Fonden är ett steg mot Länsförsäkringars klimatsmarta vision där det långsiktiga målet är att alla investeringar ska vara i linje med 1,5 graders-målet till år 2030.

– För att det ska vara möjligt kommer fondens förvaltning utvecklas över tid och anpassas den till den snabba utvecklingen där mer och mer klimat- och hållbarhetsrelaterad data blir tillgänglig, säger Sofia Aulin.

Fakta om fonden Global klimatindex:
• Fonden exkluderar fossila bränslen (utvinning och produktion av fossila bränslen).
• Fonden exkluderar bolag med höga utsläpp av koldioxid.
• Fonden har en högre andel lösningsbolag jämfört med MSCI World som är den som gör bedömningen vilka bolag som är lösningsbolag.
• Fonden har en högre andel lösningsbolag enligt MSCIs definition, i dagsläget 26 procent jämfört med 3 procent för deras jämförelseindex.
• Koldioxidavtrycket för Global klimatindex är 80 procent lägre än för MSCI World.
• Fonden följer Länsförsäkringars ordinarie exkluderingslista
• Fonden sänker förvaltningsavgiften från 0,7 procent till 0,6 procent.

Länsförsäkringars klimatsmart investeringsvision:
Länsförsäkringar AB har antagit en klimatsmart vision som innebär att Länsförsäkringars egna fonder och investeringsportföljer ska vara i linje med Parisavtalet och ha en utsläppsnivå som bidrar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader år 2030.

Läs mer om fonden Global klimatindex på www.lansforsakringar.se

Senaste nyheter