Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Söderberg & Partners utser Sveriges mest hållbara fonder

https://www.klimatsmart.se/images/news/soderbergpartners-2021aretsfondbolag250x250.jpg

Nu har Söderberg & Partners utsett 2021 års bäst presterande aktörer i den svenska finansbranschen. Resultatet baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela den svenska sparmarknaden och sammanställs för att hålla sparare informerade om hur leverantörerna av finansiella tjänster och produkter presterar. Årets Fondbolag: Robeco utses till årets fondbolag 2021. Robeco har under lång tid satsat på att bygga en stärkt förvaltningsmiljö for båda breda och nischade produkter och ligger långt framme inom tematisk förvaltning. ESG väger tungt och bolaget är aktivt engagerade i ett flertal samarbeten så som PRI, IIGCC och Climate Action 100+. Här är de 10 mest hållbara fonder under 2021 (listade i alfabetisk ordning): - BMO SDG Engagement Glbl Eg - Danske Invest Denmark Focus - Danske Invest Eur Corp Sust Bond - Danske Invest Euro IG Corp Bd - Danske Invest Europe Small Cap - Danske Invest Nordiska Företagsobl - Danske Invest SICAV Europe - RobecoSAM Glbl Gndr Eglty Eqs - RobecoSAM Global SDG Equities D - SPP Global Solutions Syftet med vår hållbarhetsanalys av fonders hållbarhetsarbete är att göra en bedömning för att hjälpa sparare som vill välja hållbara fonder. I takt med att intresset för hållbara investeringar ökat, har även antalet fonder som marknadsförs som hållbara ökat. För att investerare lättare ska kunna skilja på ”grönmålning” och bra hållbarhetsarbete har EU utvecklat ett regelverk som tydliggör vilka investeringsprodukter som får marknadsföras som hållbara enligt SFDR-förordningen. Denna tydliggör vilka produkter som har hållbarhet som mål och vilka produkter som endast främjar hållbarhet. Betyget i vår analys är baserat på hur innehaven i fonderna väljs in, och hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag i en mer hållbar riktning. Vår bedömning inkluderar därför EU-förordningens kriterier, men även ett flertal andra faktorer så som utbildning och incitament för förvaltare, aktivt deltagande i branschsamarbeten samt processer och uppföljning av proaktivt påverkansarbete. Hållbarhetsanalysen omfattar i dagsläget cirka 3.400 fonder fördelat på både svenska och utländska fondbolag, varav cirka 11% av fonderna har fått grönt betyg, 80% har fått ett gult betyg och 9% ett rött betyg. För ett grönt betyg krävs att förvaltningen tar hänsyn till hållbarhet på ett systematiskt sätt, samt har ett proaktivt påverkansarbete. I årets analys ser vi att ett stort fokus hos många fondbolag har varit att tolka och integrera SFDR-förordningen. Bolagen varierar i hur pass mycket arbete de lagt ner för att uppfylla kraven, och vissa har varit mer försiktiga än andra i sina klassificeringar. De flesta fondbolagen har klassificerat majoriteten av sina fonder enligt artikel 8, och våra betyg skiljer sig åt inom kategorin. Detta på grund av att det finns olika tolkningar av reglerna, kraven kan uppfyllas på många sätt samt att vi bedömer flera faktorer i vår modell än vad förordningen avser.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Söderberg & Partners utser Sveriges mest hållbara fonder

2022-03-09
Nu har Söderberg & Partners utsett 2021 års bäst presterande aktörer i den svenska finansbranschen.

Resultatet baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela den svenska sparmarknaden och sammanställs för att hålla sparare informerade om hur leverantörerna av finansiella tjänster och produkter presterar.

Årets Fondbolag:

Robeco utses till årets fondbolag 2021. Robeco har under lång tid satsat på att bygga en stärkt förvaltningsmiljö for båda breda och nischade produkter och ligger långt framme inom tematisk förvaltning. ESG väger tungt och bolaget är aktivt engagerade i ett flertal samarbeten så som PRI, IIGCC och Climate Action 100+.

Här är de 10 mest hållbara fonder under 2021 (listade i alfabetisk ordning):

- BMO SDG Engagement Glbl Eg
- Danske Invest Denmark Focus
- Danske Invest Eur Corp Sust Bond
- Danske Invest Euro IG Corp Bd
- Danske Invest Europe Small Cap
- Danske Invest Nordiska Företagsobl
- Danske Invest SICAV Europe
- RobecoSAM Glbl Gndr Eglty Eqs
- RobecoSAM Global SDG Equities D
- SPP Global Solutions

Syftet med vår hållbarhetsanalys av fonders hållbarhetsarbete är att göra en bedömning för att hjälpa sparare som vill välja hållbara fonder.

I takt med att intresset för hållbara investeringar ökat, har även antalet fonder som marknadsförs som hållbara ökat. För att investerare lättare ska kunna skilja på ”grönmålning” och bra hållbarhetsarbete har EU utvecklat ett regelverk som tydliggör vilka investeringsprodukter som får marknadsföras som hållbara enligt SFDR-förordningen. Denna tydliggör vilka produkter som har hållbarhet som mål och vilka produkter som endast främjar hållbarhet.

Betyget i vår analys är baserat på hur innehaven i fonderna väljs in, och hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag i en mer hållbar riktning.

Vår bedömning inkluderar därför EU-förordningens kriterier, men även ett flertal andra faktorer så som utbildning och incitament för förvaltare, aktivt deltagande i branschsamarbeten samt processer och uppföljning av proaktivt påverkansarbete.

Hållbarhetsanalysen omfattar i dagsläget cirka 3.400 fonder fördelat på både svenska och utländska fondbolag, varav cirka 11% av fonderna har fått grönt betyg, 80% har fått ett gult betyg och 9% ett rött betyg.

För ett grönt betyg krävs att förvaltningen tar hänsyn till hållbarhet på ett systematiskt sätt, samt har ett proaktivt påverkansarbete.

I årets analys ser vi att ett stort fokus hos många fondbolag har varit att tolka och integrera SFDR-förordningen. Bolagen varierar i hur pass mycket arbete de lagt ner för att uppfylla kraven, och vissa har varit mer försiktiga än andra i sina klassificeringar.

De flesta fondbolagen har klassificerat majoriteten av sina fonder enligt artikel 8, och våra betyg skiljer sig åt inom kategorin. Detta på grund av att det finns olika tolkningar av reglerna, kraven kan uppfyllas på många sätt samt att vi bedömer flera faktorer i vår modell än vad förordningen avser.

Senaste nyheter