Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Isolera energismart

https://www.klimatsmart.se/images/news/Bli_energismart_logo1.png

I ett svenskt genomsnittshus försvinner ungefär 15 procent av värmen ut genom taket och 35 procent genom fönster och dörrar. Isolering: - När du bygger nytt är det mycket viktigt med god isolering. Merkostnaden att lägga på lite extra isolering blir relativt låg, jämfört med om det ska göras när huset är färdigt. - Om isoleringens tjocklek på vinden ökas från 20 till 50 centimeter minskar värmeförlusterna genom taket med ungefär två tredjedelar, eller cirka 1600 kWh per år, vid en vindsyta på cirka 100 kvadratmeter. Men det är viktigt att tilläggsisolering av vinden görs på rätt sätt. - För att minska värmeförlusterna är det viktigt att ytterväggar, tak och grund är ordentligt isolerade. En byggnadsdels isoleringsegenskaper anges i U-värde. Ju lägre U-värde desto mindre värmeläckage. Fönster: - Att täta dragiga fönster och ytterdörrar är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut. Moderna energieffektiva fönster släpper bara igenom en tredjedel värme jämfört med äldre tvåglasfönster. - Ett alternativ till nya fönster är att sätta in en extra ruta i de gamla fönstren, eller att byta ut en av rutorna mot till exempel en ädelgasfylld isolerruta eller en ruta av så kallad lågemissionstyp som kan monteras in i den befintliga bågen. - Vädra snabbt med tvärdrag och undvik nedkylning. Tänk på att stänga av radiatorn under fönstret. - Om du fäller ner persiennerna på natten så stannar värmen inomhus. Ett alternativ är att dra för gardinerna. - Det finns ett system med frivillig energimärkning av fönster. Märkningen är graderad A-G, där A är mest energieffektivt.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Isolera energismart

2010-06-07
I ett svenskt genomsnittshus försvinner ungefär 15 procent av värmen ut genom taket och 35 procent genom fönster och dörrar.

Isolering:
- När du bygger nytt är det mycket viktigt med god isolering. Merkostnaden att lägga på lite extra isolering blir relativt låg, jämfört med om det ska göras när huset är färdigt.
- Om isoleringens tjocklek på vinden ökas från 20 till 50 centimeter minskar värmeförlusterna genom taket med ungefär två tredjedelar, eller cirka 1600 kWh per år, vid en vindsyta på cirka 100 kvadratmeter. Men det är viktigt att tilläggsisolering av vinden görs på rätt sätt.
- För att minska värmeförlusterna är det viktigt att ytterväggar, tak och grund är ordentligt isolerade. En byggnadsdels isoleringsegenskaper anges i U-värde. Ju lägre U-värde desto mindre värmeläckage.

Fönster:
- Att täta dragiga fönster och ytterdörrar är ett enkelt sätt att förhindra att värme smiter ut.
Moderna energieffektiva fönster släpper bara igenom en tredjedel värme jämfört med äldre tvåglasfönster.
- Ett alternativ till nya fönster är att sätta in en extra ruta i de gamla fönstren, eller att byta ut en av rutorna mot till exempel en ädelgasfylld isolerruta eller en ruta av så kallad lågemissionstyp som kan monteras in i den befintliga bågen.
- Vädra snabbt med tvärdrag och undvik nedkylning. Tänk på att stänga av radiatorn under fönstret.
- Om du fäller ner persiennerna på natten så stannar värmen inomhus. Ett alternativ är att dra för gardinerna.
- Det finns ett system med frivillig energimärkning av fönster. Märkningen är graderad A-G, där A är mest energieffektivt.

Senaste nyheter