Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Dags att förändra byggreglernas energikrav

https://www.klimatsmart.se/images/news/hus250x122.jpg

I DN Debatt efterlyser Ulrika Jardfelt, VD för Svensk Fjärrvärme, tillsammans med åtta andra undertecknare, politisk handlingskraft: Energikraven i byggreglerna måste ändras och styra mot en effektiv energianvändning. En ny rättsutredning visar att de nuvarande byggreglerna sannolikt bryter mot EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda i. De kan dessutom leda till ökad, istället för minskad klimatpåverkan. I artikeln på DN Debatt den 23 februari skrev författarna: "Effektivisering handlar i princip om att få ut mer nytta av en mindre insats – i det här fallet att värma upp rum och varmvatten med mindre åtgång av ändliga naturresurser och mindre utsläpp av skadliga klimatgaser. EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU) bygger på denna princip. De nuvarande svenska byggreglerna tar dock inte sin utgångspunkt i hur mycket energiresurser som verkligen går åt för att värma huset eller hur mycket klimatet påverkas, utan utgår från den mycket snävare frågan om hur mycket energi som måste köpas. Därmed bidrar byggreglerna i värsta fall till att öka energiresursanvändningen och klimatpåverkan istället för att minska den! En juridisk granskning av byggreglerna (utförd av advokatfirman Öberg & Associés på uppdrag av Svensk Fjärrvärme) som Boverket fått ta del av, bekräftar bilden. Granskningen visar att Sverige riskerar att fällas i EU-domstolen eftersom vårt regelverk inte följer intentionerna med unionens politik för energieffektivisering och redovisar byggnaders primärenergianvändning." Den juridiska granskningen som omnämns i debattartiklen, är utförd av advokatfirman Öberg & Associés: - Rättsutredningen visar tydligt att dagens energikrav i byggreglerna inte uppfyller de krav som EU:s direktiv om energiprestanda ställer. Detta får även allvarliga och konkurrenssnedvridande konsekvenser konstaterar man i utredningen. Vi anser att slutsatserna måste beaktas i den pågående utredningen om att se över energikravens utformning i byggreglerna, säger Erik Thornström, områdesansvarig för skatter och styrmedel på Svensk Fjärrvärme. Förutom Svensk Fjärrvärmes vd Ulrika Jardfelt är undertecknarna av artikeln; Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, Maria Brogren, energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier, Jan-Olof Dalenbäck, professor i installationsteknik Chalmers tekniska högskola, Jonas Gräslund, teknikchef Skanska Kommersiell Utveckling Norden, Kjell Jansson, vd Svensk Energi, Johnny Kellner, oberoende konsult, f d Teknik- och miljöchef Veidekke, Eje Sandberg, ordförande Sveriges Centrum för Nollenergihus och Sven Werner, professor i energiteknik Högskolan i Halmstad.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Dags att förändra byggreglernas energikrav

2015-03-08
I DN Debatt efterlyser Ulrika Jardfelt, VD för Svensk Fjärrvärme, tillsammans med åtta andra undertecknare, politisk handlingskraft: Energikraven i byggreglerna måste ändras och styra mot en effektiv energianvändning. En ny rättsutredning visar att de nuvarande byggreglerna sannolikt bryter mot EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda i. De kan dessutom leda till ökad, istället för minskad klimatpåverkan.

I artikeln på DN Debatt den 23 februari skrev författarna:

"Effektivisering handlar i princip om att få ut mer nytta av en mindre insats – i det här fallet att värma upp rum och varmvatten med mindre åtgång av ändliga naturresurser och mindre utsläpp av skadliga klimatgaser.

EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU) bygger på denna princip. De nuvarande svenska byggreglerna tar dock inte sin utgångspunkt i hur mycket energiresurser som verkligen går åt för att värma huset eller hur mycket klimatet påverkas, utan utgår från den mycket snävare frågan om hur mycket energi som måste köpas. Därmed bidrar byggreglerna i värsta fall till att öka energiresursanvändningen och klimatpåverkan istället för att minska den!

En juridisk granskning av byggreglerna (utförd av advokatfirman Öberg & Associés på uppdrag av Svensk Fjärrvärme) som Boverket fått ta del av, bekräftar bilden. Granskningen visar att Sverige riskerar att fällas i EU-domstolen eftersom vårt regelverk inte följer intentionerna med unionens politik för energieffektivisering och redovisar byggnaders primärenergianvändning."

Den juridiska granskningen som omnämns i debattartiklen, är utförd av advokatfirman Öberg & Associés:

- Rättsutredningen visar tydligt att dagens energikrav i byggreglerna inte uppfyller de krav som EU:s direktiv om energiprestanda ställer. Detta får även allvarliga och konkurrenssnedvridande konsekvenser konstaterar man i utredningen. Vi anser att slutsatserna måste beaktas i den pågående utredningen om att se över energikravens utformning i byggreglerna, säger Erik Thornström, områdesansvarig för skatter och styrmedel på Svensk Fjärrvärme.

Förutom Svensk Fjärrvärmes vd Ulrika Jardfelt är undertecknarna av artikeln; Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, Maria Brogren, energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier, Jan-Olof Dalenbäck, professor i installationsteknik Chalmers tekniska högskola, Jonas Gräslund, teknikchef Skanska Kommersiell Utveckling Norden, Kjell Jansson, vd Svensk Energi, Johnny Kellner, oberoende konsult, f d Teknik- och miljöchef Veidekke, Eje Sandberg, ordförande Sveriges Centrum för Nollenergihus och Sven Werner, professor i energiteknik Högskolan i Halmstad.

Senaste nyheter