Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Balkonginglasning sparar energi

https://www.klimatsmart.se/images/news/lumonglasbalkong250x160.jpg

En inbesparing på upp till 10,7 procent och i snitt rentav 5,9 procent av uppvärmningsenergin. Detta imponerande resultat gav Kimmo Hilliahos undersökning kring balkonginglasningens energiekonomiska effekter. Undersökningen blev färdig vid Tammerfors tekniska universitet i augusti. Undersökningen genomfördes i Finland och utökades med jämförelsekalkyler från Tyskland. Med hjälp av fältmätningar och datorsimuleringar jämfördes inglasade och oinglasade balkongers förbrukning av uppvärmningsenergi. Därtill utreddes balkongtypens, värmeisoleringens och väderstreckets inverkan på de inglasade balkongernas temperaturer. Resultatet utvisar att inglasningen ger betydligt större energibesparing när ersättningsluften tas från en inglasad balkong. I bästa fall bildar balkongen ett effektivt vindfång, och temperaturen i rummet bakom balkongen kan sänkas med en hel grad. Invånarna sparar och boendekomforten ökar. Inglasningen av indragna balkonger är ofta en ännu effektivare energisparare än inglasningen av utskjutande balkonger. Balkonger som vetter mot söder sparar något mera energi än balkonger som riktar sig mot andra väderstreck, men inbesparingarna är ändå avsevärda på alla balkonger. Även inglasningens täthet undersöktes och det konstaterades att större springor knappast alls inverkade menligt på energisparandet. Det avgörande är hur invånarna använder inglasningen. Oftast använder finländarna balkonginglasningen energiekonomiskt rätt: på vintern är glasen stängda och på sommaren är de öppna. Närmare instruktioner behövs dock för att maximera inbesparingarna. Undersökningen kompletterades med energikalkyler över elementhus i Berlin som var jämförbara med de undersökta finländska husen. Balkonginglasningarnas värmeenergibesparing varierade mellan 5,6 procent och 12,0 procent i Berlin. Byggnader med balkongerna riktade mot söder och som tog ersättningsluften via balkongen drog den största nyttan av inglasningen. Den klaraste orsaken till energibesparingen var att intagsluften togs från balkongen och inte utifrån. I snitt uppgick inbesparingen av uppvärmningsenergi till 8,2 %, dvs. ännu mera än i Finland. Ett byggnadsbestånd i gott skick och skäliga underhållskostnader inverkar direkt på boendekostnaderna – och på invånarnas belåtenhet. Utöver boendekomforten ger en högklassig och rätt använd balkonginglasning en klar nytta i reda pengar för bostadens invånare och ägare. Undersökningsresultatet, som lades fram i Tammerfors, leder till en enkel slutsats: det lönar sig att glasa in balkongerna i synnerhet i alla flervåningshus från 1960- och 1970-talet. Stora inbesparingar görs också i nya flervåningshus där ersättningsluften tas via den inglasade balkongen. Utöver inbesparad energi ger inglasningen också annan betydande ekonomisk nytta. Enligt doktor Jussi Mattilas undersökning inverkar inglasningen av balkongerna på husets allmänna skick: den kan skjuta upp behovet av en balkongrenovering mellan sex till tio år! För ytterligare information, kontakta: Katja Tervonen, vd Svenska Lumon AB, 08-522 77 323, katja.tervonen@lumon.com Lumon har specialiserat sig på försäljning, utveckling, tillverkning och montering av kvalitetssäkra balkong- och altaninglasningar för bättre boende och boendemiljö. Alla våra produkter är lätta att använda, tysta, trygga, diskreta och eleganta. Vi bjuder på trivsel långt in i framtiden. Lumon är ett betydande företag på balkong- och altanmarknaden i Europa. Verksamheten baseras på styrning av hela leveranskedjan. Genom att lyssna på kunderna och tack vare kontinuerlig produktutveckling kan vi ge kunderna de kvalitetssäkrade produkter de vill ha.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Balkonginglasning sparar energi

2010-10-25
En inbesparing på upp till 10,7 procent och i snitt rentav 5,9 procent av uppvärmningsenergin. Detta imponerande resultat gav Kimmo Hilliahos undersökning kring balkonginglasningens energiekonomiska effekter. Undersökningen blev färdig vid Tammerfors tekniska universitet i augusti.

Undersökningen genomfördes i Finland och utökades med jämförelsekalkyler från Tyskland. Med hjälp av fältmätningar och datorsimuleringar jämfördes inglasade och oinglasade balkongers förbrukning av uppvärmningsenergi. Därtill utreddes balkongtypens, värmeisoleringens och väderstreckets inverkan på de inglasade balkongernas temperaturer.

Resultatet utvisar att inglasningen ger betydligt större energibesparing när ersättningsluften tas från en inglasad balkong. I bästa fall bildar balkongen ett effektivt vindfång, och temperaturen i rummet bakom balkongen kan sänkas med en hel grad. Invånarna sparar och boendekomforten ökar.

Inglasningen av indragna balkonger är ofta en ännu effektivare energisparare än inglasningen av utskjutande balkonger. Balkonger som vetter mot söder sparar något mera energi än balkonger som riktar sig mot andra väderstreck, men inbesparingarna är ändå avsevärda på alla balkonger. Även inglasningens täthet undersöktes och det konstaterades att större springor knappast alls inverkade menligt på energisparandet.

Det avgörande är hur invånarna använder inglasningen. Oftast använder finländarna balkonginglasningen energiekonomiskt rätt: på vintern är glasen stängda och på sommaren är de öppna. Närmare instruktioner behövs dock för att maximera inbesparingarna.

Undersökningen kompletterades med energikalkyler över elementhus i Berlin som var jämförbara med de undersökta finländska husen. Balkonginglasningarnas värmeenergibesparing varierade mellan 5,6 procent och 12,0 procent i Berlin. Byggnader med balkongerna riktade mot söder och som tog ersättningsluften via balkongen drog den största nyttan av inglasningen. Den klaraste orsaken till energibesparingen var att intagsluften togs från balkongen och inte utifrån. I snitt uppgick inbesparingen av uppvärmningsenergi till 8,2 %, dvs. ännu mera än i Finland.

Ett byggnadsbestånd i gott skick och skäliga underhållskostnader inverkar direkt på boendekostnaderna – och på invånarnas belåtenhet. Utöver boendekomforten ger en högklassig och rätt använd balkonginglasning en klar nytta i reda pengar för bostadens invånare och ägare.

Undersökningsresultatet, som lades fram i Tammerfors, leder till en enkel slutsats: det lönar sig att glasa in balkongerna i synnerhet i alla flervåningshus från 1960- och 1970-talet. Stora inbesparingar görs också i nya flervåningshus där ersättningsluften tas via den inglasade balkongen.

Utöver inbesparad energi ger inglasningen också annan betydande ekonomisk nytta. Enligt doktor Jussi Mattilas undersökning inverkar inglasningen av balkongerna på husets allmänna skick: den kan skjuta upp behovet av en balkongrenovering mellan sex till tio år!

För ytterligare information, kontakta:
Katja Tervonen, vd Svenska Lumon AB, 08-522 77 323, katja.tervonen@lumon.com

Lumon har specialiserat sig på försäljning, utveckling, tillverkning och montering av kvalitetssäkra balkong- och altaninglasningar för bättre boende och boendemiljö. Alla våra produkter är lätta att använda, tysta, trygga, diskreta och eleganta.

Vi bjuder på trivsel långt in i framtiden. Lumon är ett betydande företag på balkong- och altanmarknaden i Europa. Verksamheten baseras på styrning av hela leveranskedjan. Genom att lyssna på kunderna och tack vare kontinuerlig produktutveckling kan vi ge kunderna de kvalitetssäkrade produkter de vill ha.


För mer information se www.lumon.se/undersokt eller www.lumon.se/artiklar
Källa: Lumon

Senaste nyheter