Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Stöd Naturskyddsföreningens upprop för fossilfria pensioner

https://www.klimatsmart.se/images/news/snf-fossilfriapensioner250x156.jpg

Vi befinner oss i en klimatkris där det borde vara självklart att våra pensionspengar inte finansierar utvinning och förbränning av kol, olja och fossilgas. För vad ska vi med pension till om vår värld förstörs? Men idag har statens egna fonder placerat flera miljarder av våra pensionspengar i världens största fossila bolag. Det är varken hållbart eller ansvarsfullt och det går emot Parisavtalet. Nu är det dags för AP-fonderna att fasa ut de fossila investeringarna. Vår granskning Fossilfria Pensioner (2020) visade att AP-fonderna investerar våra pensionspengar i kol, olja och fossilgas – trots att vi befinner oss mitt i en klimatkris. För att visa att denna typ av ohållbara investeringar inte är okej startade vi en namninsamling där vi krävde att Första till Fjärde AP-fonden avinvesterar sina innehav i fossila bolag. Stödet visade sig vara stort – 18 000 personer skrev under uppropet! Dessa namnunderskrifter har vår generalsekreterare Karin Lexén lämnat över till Första till Fjärde AP-fonden med uppmaningen att våra pensionspengar inte ska investeras i bolag som eldar på klimatkrisen. Sedan vår granskning förra året har flera positiva saker skett: • Första till Fjärde AP-fonden har alla minskat sina innehav i fossila bolag. Störst framsteg har Första och Andra AP-fonden gjort genom att göra sig av med stora delar av sina innehav i bolag som utvinner fossila bränslen. • Riksrevisionen har inlett en granskning av AP-fondernas hållbarhetsarbete vilket kan få stor betydelse för hur de arbetar i framtiden. Granskningen planeras släppas under våren 2021. Men vårt arbete är långt ifrån över. AP-fonderna har tillsammans investeringar i 66 av de 200 största fossila bolagen till ett värde av 15,7 miljarder. Därför väljer vi att starta en till namninsamling där vi kräver att alla AP-fonderna ska sluta investera våra pensionspengar i fossila bolag. Vi hoppas att du vill vara med oss denna gång också!

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Stöd Naturskyddsföreningens upprop för fossilfria pensioner

2021-03-03
Vi befinner oss i en klimatkris där det borde vara självklart att våra pensionspengar inte finansierar utvinning och förbränning av kol, olja och fossilgas. För vad ska vi med pension till om vår värld förstörs? Men idag har statens egna fonder placerat flera miljarder av våra pensionspengar i världens största fossila bolag. Det är varken hållbart eller ansvarsfullt och det går emot Parisavtalet. Nu är det dags för AP-fonderna att fasa ut de fossila investeringarna.

Vår granskning Fossilfria Pensioner (2020) visade att AP-fonderna investerar våra pensionspengar i kol, olja och fossilgas – trots att vi befinner oss mitt i en klimatkris. För att visa att denna typ av ohållbara investeringar inte är okej startade vi en namninsamling där vi krävde att Första till Fjärde AP-fonden avinvesterar sina innehav i fossila bolag.

Stödet visade sig vara stort – 18 000 personer skrev under uppropet!

Dessa namnunderskrifter har vår generalsekreterare Karin Lexén lämnat över till Första till Fjärde AP-fonden med uppmaningen att våra pensionspengar inte ska investeras i bolag som eldar på klimatkrisen.

Sedan vår granskning förra året har flera positiva saker skett:

• Första till Fjärde AP-fonden har alla minskat sina innehav i fossila bolag. Störst framsteg har Första och Andra AP-fonden gjort genom att göra sig av med stora delar av sina innehav i bolag som utvinner fossila bränslen.

• Riksrevisionen har inlett en granskning av AP-fondernas hållbarhetsarbete vilket kan få stor betydelse för hur de arbetar i framtiden. Granskningen planeras släppas under våren 2021.

Men vårt arbete är långt ifrån över. AP-fonderna har tillsammans investeringar i 66 av de 200 största fossila bolagen till ett värde av 15,7 miljarder.

Därför väljer vi att starta en till namninsamling där vi kräver att alla AP-fonderna ska sluta investera våra pensionspengar i fossila bolag.

Vi hoppas att du vill vara med oss denna gång också!

Senaste nyheter