Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Forskningsmedel om finanssektorns roll i klimatomställningen

https://www.klimatsmart.se/images/news/formas250x317.png

Det statliga forskningsrådet Formas har öppnat en utlysning av forskningsmedel om ekonomiska och finansiella drivkrafter för klimatet. Kunskap om de ekonomiska och finansiella systemens roll i att möta klimatutmaningarna är viktig och Naturvårdsverket samarbetar därför med Formas i denna utlysning. Samhället står inför en stor omställning för att minska utsläppen av växthusgaser radikalt på kort tid och samtidigt förbereda våra samhällen på de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra. En viktig pusselbit i detta arbete är ökad kunskap om de ekonomiska och finansiella systemens roll i att möta klimatutmaningarna. Utlysningen vänder sig till disputerade forskare som är verksamma vid universitet, högskolor och forskningsinstitut och består av två inriktningar: (1) Ekonomins roll i klimatomställningen och (2) Finanssektorn och klimatet. För ett projekt kan maximalt 10 miljoner kronor sökas och den totala budgeten för utlysningen är upp till 80 miljoner kronor. Utlysningen genomförs inom det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter