Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

67 procent vill investera pensionspengarna klimatsmart

https://www.klimatsmart.se/images/news/snf-fossilautslapp250x169.jpg

En ny undersökning från Kantar Sifo gjord på uppdrag av Naturskyddsföreningen visar att två av tre, 67 procent av svenska folket, tycker det är mycket eller ganska viktigt att deras egna pensionspengar investeras klimatmässigt hållbart. – Det här är en tydlig signal från svenska folket. Genom att överge fossila bolag och i stället satsa mer på klimatsmarta investeringar kan AP-fonderna bli ett föredöme i omställningen och visa vägen för resten av finansbranschen, säger Karin Lexén. De statliga AP-fonderna som förvaltar svenskarnas pensionspengar har investeringar värda över 15 miljarder kronor i några av världens största kol, olje- och gasbolag. – Det här bekräftar vad vi länge har trott. Svenska folket vill inte att deras pensionspengar ska investeras i verksamhet som eldar på klimatkrisen, utan i verksamhet som försöker lösa den, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare. Undersökningen från Kantar Sifo visar att drygt varannan person, 51 procent, anser att AP-fonderna ska sluta investera i kol-, olje- och gasbolag. Ungefär var fjärde svarar vet inte, medan en dryg fjärdedel stödjer investeringarna. Kvinnor anser i högre utsträckning än män att AP-fonderna ska sluta investera våra pensionspengar i fossila bolag. AP-fonderna har gjort framsteg under 2020 och minskat sina innehav i fossila bolag, men mycket arbete återstår. Naturskyddsföreningens rapport ”Våra fossila pensioner” som släpptes i början av mars 2021 visar att fonderna fortfarande har investeringar värda 15,7 miljarder kronor i 66 av världens 200 största kol-, olje- och gasbolag. Om AP-fondernas andelar av dessa bolags fossila reserver förbränns skulle det motsvara mer än hela Sveriges årliga utsläpp. Två frågor ställdes i undersökningen: 1. De statliga AP-fonderna förvaltar våra gemensamma pensionspengar. Anser du att AP-fonderna ska sluta investera i kol-, olje- och gasbolag? - Ja: 51 % - Nej: 26 % - Vet ej: 23 % 2. Hur viktigt eller oviktigt är det för dig att dina pensionspengar investeras klimatmässigt hållbart? - Mycket viktigt: 25 % - Ganska viktigt: 42 % - Ganska oviktigt: 20 % - Mycket oviktigt: 7 % - Vet ej: 6 %

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

67 procent vill investera pensionspengarna klimatsmart

2021-03-24
Hög tid att stoppa fossila investeringar
En ny undersökning från Kantar Sifo gjord på uppdrag av Naturskyddsföreningen visar att två av tre, 67 procent av svenska folket, tycker det är mycket eller ganska viktigt att deras egna pensionspengar investeras klimatmässigt hållbart.

– Det här är en tydlig signal från svenska folket. Genom att överge fossila bolag och i stället satsa mer på klimatsmarta investeringar kan AP-fonderna bli ett föredöme i omställningen och visa vägen för resten av finansbranschen, säger Karin Lexén.

De statliga AP-fonderna som förvaltar svenskarnas pensionspengar har investeringar värda över 15 miljarder kronor i några av världens största kol, olje- och gasbolag.

– Det här bekräftar vad vi länge har trott. Svenska folket vill inte att deras pensionspengar ska investeras i verksamhet som eldar på klimatkrisen, utan i verksamhet som försöker lösa den, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Undersökningen från Kantar Sifo visar att drygt varannan person, 51 procent, anser att AP-fonderna ska sluta investera i kol-, olje- och gasbolag. Ungefär var fjärde svarar vet inte, medan en dryg fjärdedel stödjer investeringarna. Kvinnor anser i högre utsträckning än män att AP-fonderna ska sluta investera våra pensionspengar i fossila bolag.

AP-fonderna har gjort framsteg under 2020 och minskat sina innehav i fossila bolag, men mycket arbete återstår. Naturskyddsföreningens rapport ”Våra fossila pensioner” som släpptes i början av mars 2021 visar att fonderna fortfarande har investeringar värda 15,7 miljarder kronor i 66 av världens 200 största kol-, olje- och gasbolag. Om AP-fondernas andelar av dessa bolags fossila reserver förbränns skulle det motsvara mer än hela Sveriges årliga utsläpp.

Två frågor ställdes i undersökningen:

1. De statliga AP-fonderna förvaltar våra gemensamma pensionspengar. Anser du att AP-fonderna ska sluta investera i kol-, olje- och gasbolag?

- Ja: 51 %
- Nej: 26 %
- Vet ej: 23 %

2. Hur viktigt eller oviktigt är det för dig att dina pensionspengar investeras klimatmässigt hållbart?

- Mycket viktigt: 25 %
- Ganska viktigt: 42 %
- Ganska oviktigt: 20 %
- Mycket oviktigt: 7 %
- Vet ej: 6 %

Senaste nyheter