Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Tectona ser regnskogen i alla teakträd

https://www.klimatsmart.se/images/news/tectona175x100b.gif

Världens naturliga regnskog skövlas i en alarmerande takt och tyvärr tycks avverkningen bara öka, trots alla larmrapporter. Varje år försvinner cirka 15 miljoner hektar regnskog, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av Sveriges yta. Tectona erbjuder dig möjligheten att investera i en teakplantage i Panama. Investerare som deltar i föreliggande emission blir ägare till preferensaktie serie 1 som är knuten till Fastighet 21671. Aktiens avkastning är knuten till värdeutvecklingen i denna fastighet. Preferensaktierna ger rätt till en årlig utdelning om minst 1 % av det fria egna kapitalet och 95 % av försäljningslikviden vid avverkning. Aktierna emitteras av Tectonas Skogsfond AB (publ) som har lagfarten till det aktuella markområdet på 25 Ha. Priset per preferensaktie serie 1 är 10.000 kronor, detta motsvarar 400 m² mark som kommer planteras med teakträd i augusti 2011. Värdepapperen är elektroniskt registrerade hos Euroclear (tidigare VPC). Emissionsnivån kommer successivt att höjas i takt med att träden på fastigheten växer. I samband med inskickad anmälningssedel och så snart betalning är erlagd skickar emissionsinstitutet ut avräkningsnota. Tectona kontaktas via: 08-586 107 58, info@tectona.se.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter