Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Handelsbanken fonder utses till Årets Hållbara Aktör 2019

https://www.klimatsmart.se/images/news/soderberg-partners-2019hallbarafonder250x250.png

Söderberg & Partners har utsett Handelsbanken Fonder till årets hållbara fondbolag 2019. Handelsbanken har gjort en hållbarhetsresa från incidentbaserat till proaktivt påverkansarbete. Förutom ett dedikerat hållbarhetsteam har de även förankrat hållbarhetsanalys i förvaltningen, vilket lyfter hållbarhetsnivån i alla fonder som erbjuds spararen. Syftet med vår hållbarhetsanalys av fonders hållbarhetsarbete är att göra en bedömning för att hjälpa sparare som vill välja hållbara fonder. Analysen är unik i sitt slag då den både tar hänsyn till hur innehaven i fonderna väljs in, och hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag i en mer hållbar riktning. Hållbarhetsanalysen omfattar i dagsläget cirka 3 100 fonder fördelat på både svenska och utländska fondbolag, varav cirka 7% av fonderna har fått grönt betyg, 78% har fått ett gult betyg och 15% ett rött betyg. Fondförvaltare som har verktyg och incitament för att välja in hållbara bolag samt försöker påverka de bolag som inte anses ha ett lika bra hållbarhetsarbete, får ett grönt betyg i vår analys. I Hållbara fonder 2019 drar vi slutsatsen att flera fondförvaltare har börjat ta steg mot att integrera hållbarhetsaspekter i större delen av sitt fondutbud, men det är en bit kvar innan det genomsyrar hela fondutbudet och samtliga produkter. Att ha en hållbar förvaltning innebär också att ett gediget påverkansarbete bedrivs. Det är viktigt att föra dialog och uppmana företag att vara transparenta med sina hållbarhetsutmaningar samt arbeta med att förbättra deras hållbarhetsarbete. Bland fonderna är det fortfarande en generell avsaknad av transparens, formaliserade processer och uppföljning. Detta är ett område där fler kan bli ännu bättre, för det finns anledning att tro att hållbara bolag i längden kommer ha större chanser att möta framtidens utmaningar.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Handelsbanken fonder utses till Årets Hållbara Aktör 2019

2020-03-13
Söderberg & Partners har utsett Handelsbanken Fonder till årets hållbara fondbolag 2019. Handelsbanken har gjort en hållbarhetsresa från incidentbaserat till proaktivt påverkansarbete.

Förutom ett dedikerat hållbarhetsteam har de även förankrat hållbarhetsanalys i förvaltningen, vilket lyfter hållbarhetsnivån i alla fonder som erbjuds spararen.

Syftet med vår hållbarhetsanalys av fonders hållbarhetsarbete är att göra en bedömning för att hjälpa sparare som vill välja hållbara fonder. Analysen är unik i sitt slag då den både tar hänsyn till hur innehaven i fonderna väljs in, och hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag i en mer hållbar riktning.

Hållbarhetsanalysen omfattar i dagsläget cirka 3 100 fonder fördelat på både svenska och utländska fondbolag, varav cirka 7% av fonderna har fått grönt betyg, 78% har fått ett gult betyg och 15% ett rött betyg. Fondförvaltare som har verktyg och incitament för att välja in hållbara bolag samt försöker påverka de bolag som inte anses ha ett lika bra hållbarhetsarbete, får ett grönt betyg i vår analys.

I Hållbara fonder 2019 drar vi slutsatsen att flera fondförvaltare har börjat ta steg mot att integrera hållbarhetsaspekter i större delen av sitt fondutbud, men det är en bit kvar innan det genomsyrar hela fondutbudet och samtliga produkter. Att ha en hållbar förvaltning innebär också att ett gediget påverkansarbete bedrivs. Det är viktigt att föra dialog och uppmana företag att vara transparenta med sina hållbarhetsutmaningar samt arbeta med att förbättra deras hållbarhetsarbete.

Bland fonderna är det fortfarande en generell avsaknad av transparens, formaliserade processer och uppföljning. Detta är ett område där fler kan bli ännu bättre, för det finns anledning att tro att hållbara bolag i längden kommer ha större chanser att möta framtidens utmaningar.

Senaste nyheter