Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Nordiska ministrar vill minska luftföroreningar från kryssningsfartyg

https://www.klimatsmart.se/images/news/isabella-lovin250x248.jpg

De nordiska miljö- och klimatministrarna har antagit en deklaration om ökad användning av landström i nordiska hamnar. Det är ett viktigt initiativ i omställningen till en hållbar kryssningsturism och ett steg på vägen mot förbättrad luftkvalitet. Norden är nu världens tredje största kryssningsdestination. Samtidigt som det är positivt att så många resenärer vill besöka nordiska städer och vatten så påverkar kryssningsfartygen miljön, både till havs och när de ligger vid kaj. – Norden är en fantastisk plats med vacker natur och starka kulturupplevelser. Vi behöver stärka arbetet så att de som besöker oss kan göra det på ett ekologiskt hållbart sätt, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Kryssningsfartyg ligger ofta i hamnar i stadsnära lägen som redan är hårt belastade när det gäller luftkvaliteten. Alternativet till landström är att fartygen producerar den el som behövs ombord genom att köra egna dieselgeneratorer. Detta orsakar utsläpp av luftföroreningar som påverkar luftkvaliteten negativt och som kan leda till hälsoeffekter som luftvägssjukdomar, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar. En ökad användning av landström är därför viktigt för att minska utsläppen av de luftföroreningar som orsakar mänskligt lidande och kostar samhället mycket pengar.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Nordiska ministrar vill minska luftföroreningar från kryssningsfartyg

2020-10-30
Miljöminister Isabella Lövin
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Senaste nyheter