Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Företag i samarbete för ett fossilfritt Gotland

https://www.klimatsmart.se/images/news/fossilfritt-sverige250x250.png

Nu lanseras initiativet Fossilfri konkurrenskraft på Gotland där företag och andra samhällsaktörer ska arbeta tillsammans med regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige för att minska sina växthusgasutsläpp. Målet är att bli fossilfria och samtidigt stärka konkurrenskraften både för företagen och för regionen som helhet. - Det är fantastiskt roligt att företagen på Gotland med detta initiativ visar vilka ambitioner man har att ställa om. Företagens engagemang och förmåga att samarbeta kommer att vara avgörande för hur snabbt vi kan få genomslag för den nya fossilfria teknik som nu finns tillgänglig. Men det är också tydligt att politikerna måste göra mer för att skapa förutsättningar för de som vill gå före, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Det är inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige som 22 näringslivsbranscher på nationell nivå tagit fram färdplaner för fossilfri. Färdplanerna visar hur branscherna kan bli fossilfria eller klimatneutrala till 2045, vilka åtgärder branscherna kan vidta och vad som krävs från politiskt håll för att det ska bli möjligt. För att genomföra färdplanerna krävs också ett samarbete lokalt mellan företag i olika branscher. Därför har Fossilfritt Sverige initierat ett samarbete där företag med gemensamma krafter ska kunna utveckla konkreta insatser för att minska utsläppen och stärka konkurrenskraften. Det handlar bland annat om att undanröja hinder så att det blir lättare att genomföra nödvändiga investeringar. Gotland är den andra regionen, efter Jämtland Härjedalen, där detta arbete inleds och samarbetet drivs av Tillväxt Gotland och Energicentrum Gotland. Genom att samarbeta utifrån de värdekedjor som binder samman näringslivet blir det möjligt att ställa om på ett mer kostnadseffektivt sätt. Det kan handla om gemensamma investeringar, att få in fossilfrihet i avtal och upphandlingar eller att dela olika resurser med varandra. Ett av fokusområdena kommer till en början att vara transporter och inför dagens lansering har 18 företag i nätverket satt som gemensamt mål att bara utföra och köpa fossilfria transporter från senast 2027. Med det antar de Fossilfritt Sveriges transportutmaning. I en debattartikel i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar uppmanar de idag fler att ansluta sig och riktar även krav till väl Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland som regeringen att bygga ut ladd- och tankinfrastruktur och skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga fossilfria drivmedel. Förutom transporter kommer fokus inledningsvis ligga på energi, jordbruk och upphandling. Företagen ska nu tillsammans identifiera hinder och ta fram konkreta åtaganden som både kan genomföras individuellt av företagen och i samarbete. - Det finns många utmaningar på vägen men tillsammans kan vi också ta vara på de möjligheter som omställningen för med sig. Vi har goda förutsättningar att bygga ett starkare näringsliv samtidigt som vi blir fossilfria, säger Roger Hammarström, verksamhetsledare på Tillväxt Gotland.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Företag i samarbete för ett fossilfritt Gotland

2022-01-26
Nu lanseras initiativet Fossilfri konkurrenskraft på Gotland där företag och andra samhällsaktörer ska arbeta tillsammans med regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige för att minska sina växthusgasutsläpp. Målet är att bli fossilfria och samtidigt stärka konkurrenskraften både för företagen och för regionen som helhet.

- Det är fantastiskt roligt att företagen på Gotland med detta initiativ visar vilka ambitioner man har att ställa om. Företagens engagemang och förmåga att samarbeta kommer att vara avgörande för hur snabbt vi kan få genomslag för den nya fossilfria teknik som nu finns tillgänglig. Men det är också tydligt att politikerna måste göra mer för att skapa förutsättningar för de som vill gå före, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Det är inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige som 22 näringslivsbranscher på nationell nivå tagit fram färdplaner för fossilfri. Färdplanerna visar hur branscherna kan bli fossilfria eller klimatneutrala till 2045, vilka åtgärder branscherna kan vidta och vad som krävs från politiskt håll för att det ska bli möjligt.

För att genomföra färdplanerna krävs också ett samarbete lokalt mellan företag i olika branscher. Därför har Fossilfritt Sverige initierat ett samarbete där företag med gemensamma krafter ska kunna utveckla konkreta insatser för att minska utsläppen och stärka konkurrenskraften. Det handlar bland annat om att undanröja hinder så att det blir lättare att genomföra nödvändiga investeringar. Gotland är den andra regionen, efter Jämtland Härjedalen, där detta arbete inleds och samarbetet drivs av Tillväxt Gotland och Energicentrum Gotland.

Genom att samarbeta utifrån de värdekedjor som binder samman näringslivet blir det möjligt att ställa om på ett mer kostnadseffektivt sätt. Det kan handla om gemensamma investeringar, att få in fossilfrihet i avtal och upphandlingar eller att dela olika resurser med varandra.

Ett av fokusområdena kommer till en början att vara transporter och inför dagens lansering har 18 företag i nätverket satt som gemensamt mål att bara utföra och köpa fossilfria transporter från senast 2027. Med det antar de Fossilfritt Sveriges transportutmaning. I en debattartikel i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar uppmanar de idag fler att ansluta sig och riktar även krav till väl Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland som regeringen att bygga ut ladd- och tankinfrastruktur och skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga fossilfria drivmedel.

Förutom transporter kommer fokus inledningsvis ligga på energi, jordbruk och upphandling. Företagen ska nu tillsammans identifiera hinder och ta fram konkreta åtaganden som både kan genomföras individuellt av företagen och i samarbete.

- Det finns många utmaningar på vägen men tillsammans kan vi också ta vara på de möjligheter som omställningen för med sig. Vi har goda förutsättningar att bygga ett starkare näringsliv samtidigt som vi blir fossilfria, säger Roger Hammarström, verksamhetsledare på Tillväxt Gotland.

Senaste nyheter