Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Jönköpings bussflotta blir helt koldioxidfri 2021

https://www.klimatsmart.se/images/news/vinnergi-elbussladdare250x187.jpg

Länstrafiken i Jönköping körs redan nu av eldrivna bussar i ett pilotprojekt som pågår fram till sommaren 2021, då stadens hela bussflotta ska ställas om till biogas och el. Teknikkonsultbolaget Vinnergi ansvarar för integrationen av laddningsenheterna längs busslinjerna som gör att bussarna kan laddas på bara några minuter. − Det är ett fantastiskt spännande projekt där vi jobbar på obruten mark med ny teknik för att göra stadens bussflotta fossilfri. Tillsammans med vår uppdragsgivare Jönköping Energi utvecklar vi nya rutiner och lösningar för att göra tjänsten bättre och för att bidra till en mer hållbar kollektivtrafik, säger Peter Lerge, projektledare Vinnergi. Längs fyra busslinjer ska tio bussladdare placeras ut så att bussarna ska kunna ladda under tiden som de släpper av eller hämtar upp resenärer – dygnet runt. Laddningsenheterna har en kapacitet på 450 kW vilket innebär att en buss kan bli fullt uppladdad på mellan fem och sju minuter. Skulle man kunna ladda en mobiltelefon i dessa laddare skulle det ta 0,2 sekunder att ladda mobilen. Nu integreras bussladdarna vid fler av stadens busshållplatser inför omställningen då samtliga busslinjer blir el- och biogasdrivna. − Projektet har hittills varit mycket lyckat och går nu in i nästa fas. Det innebär att laddningsenheter installeras vid fler av stadens ändhållplatser för att förbereda för den kommande omställningen när Jönköpings länstrafik byter ut de sista diesel- bussarna för att driva samtliga linjerna med el och biogas, säger Mårten Nelson projektägare Jönköpings Energi. Enligt beräkningar kommer omställningen till mer miljövänliga drivmedel spara cirka 221 ton koldioxid per år – lika mycket som att resa cirka 10 varv runt jorden med diesel-buss. Omställningen minskar även svaveloxiden i luften vilket kan bidra till en bättre och renare luft i Jönköping med omnejd. Miljön i stadskärnan kommer också förbättras då elbussarna i stort sett kör ljudlöst. Minskat buller och vibrationer skapar även en bättre arbetsmiljö för busschaufförerna. Pilotprojektet stöds av många aktörer, bland annat har Naturvårdsverket stöttat projektet tack vare de stora miljöbesparingar som projektet bidrar till. − Det är otroligt roligt att jobba med projekt som bidrar till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. Elbussarna i Jönköping är ett tydligt exempel på just det, säger Pierre Wallgren, VD på Vinnergi.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Jönköpings bussflotta blir helt koldioxidfri 2021

2020-05-27
Vinnergi elbussladdare
Länstrafiken i Jönköping körs redan nu av eldrivna bussar i ett pilotprojekt som pågår fram till sommaren 2021, då stadens hela bussflotta ska ställas om till biogas och el. Teknikkonsultbolaget Vinnergi ansvarar för integrationen av laddningsenheterna längs busslinjerna som gör att bussarna kan laddas på bara några minuter.

− Det är ett fantastiskt spännande projekt där vi jobbar på obruten mark med ny teknik för att göra stadens bussflotta fossilfri. Tillsammans med vår uppdragsgivare Jönköping Energi utvecklar vi nya rutiner och lösningar för att göra tjänsten bättre och för att bidra till en mer hållbar kollektivtrafik, säger Peter Lerge, projektledare Vinnergi.

Längs fyra busslinjer ska tio bussladdare placeras ut så att bussarna ska kunna ladda under tiden som de släpper av eller hämtar upp resenärer – dygnet runt.

Laddningsenheterna har en kapacitet på 450 kW vilket innebär att en buss kan bli fullt uppladdad på mellan fem och sju minuter. Skulle man kunna ladda en mobiltelefon i dessa laddare skulle det ta 0,2 sekunder att ladda mobilen. Nu integreras bussladdarna vid fler av stadens busshållplatser inför omställningen då samtliga busslinjer blir el- och biogasdrivna.

− Projektet har hittills varit mycket lyckat och går nu in i nästa fas. Det innebär att laddningsenheter installeras vid fler av stadens ändhållplatser för att förbereda för den kommande omställningen när Jönköpings länstrafik byter ut de sista diesel- bussarna för att driva samtliga linjerna med el och biogas, säger Mårten Nelson projektägare Jönköpings Energi.

Enligt beräkningar kommer omställningen till mer miljövänliga drivmedel spara cirka 221 ton koldioxid per år – lika mycket som att resa cirka 10 varv runt jorden med diesel-buss.

Omställningen minskar även svaveloxiden i luften vilket kan bidra till en bättre och renare luft i Jönköping med omnejd. Miljön i stadskärnan kommer också förbättras då elbussarna i stort sett kör ljudlöst. Minskat buller och vibrationer skapar även en bättre arbetsmiljö för busschaufförerna.

Pilotprojektet stöds av många aktörer, bland annat har Naturvårdsverket stöttat projektet tack vare de stora miljöbesparingar som projektet bidrar till.

− Det är otroligt roligt att jobba med projekt som bidrar till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. Elbussarna i Jönköping är ett tydligt exempel på just det, säger Pierre Wallgren, VD på Vinnergi.
Källa: Vinnergi

Senaste nyheter