Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Världens första elväg för tung lastbil utanför Sandviken

https://www.klimatsmart.se/images/news/stora-enso-elvagsprojekt250x172.jpg

I juni invigdes världens första elväg för tung lastbil på allmän väg, en två kilometer lång teststräcka på E16 utanför Sandviken. Bakom elvägsprojektet står 35 aktörer som är en del i satsningen på att finna mer hållbara och klimatsmarta transporter. På plats för att inviga elvägen var Anna Johansson, Infrastrukturminister, Ibrahim Baylan, Samordnings- och energiminister, Lena Erixon, Generaldirektör, Trafikverket och Erik Brandsma, Generaldirektör, Energimyndigheten. De omkring 300 personer som deltog under invigningsdagen fick möjlighet att ta del av paneldiskussioner och träffa projektets samarbetspartners. Klimatsmartare transporter : Elvägsprojektet är i linje med regeringens mål om en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen 2030. Under en två årsperiod ska kunskap och erfarenheter samlas in utifrån testerna med de två hybridlastbilar som ska trafikera den två kilometer långa elvägen. Syftet med projektet är att skapa ett kunskapsunderlag för beslut om eventuell fortsatt utveckling och implementering av elvägar för tunga fordon i det svenska vägtransportsystemet. Projektet leds av Region Gävleborg i nära samarbete mellan näringsliv, akademi och myndigheter. ”Med tre stora bruk i regionen är det självklart för Stora Enso att medverka i elvägsprojektet. Varje dag körs 70 fullastade lastbilar för Stora Ensos räkning på denna vägsträcka. Att minska beroendet av fossila bränslen och därmed utsläppen av koldioxid är en central del i vår hållbarhetsstrategi. Genom vår medverkan i projektet hoppas vi få mer kunskap om förutsättningarna för och möjligheterna med ny teknik för klimatsmartare landsvägstransporter”, säger Linus Fredriksson, ansvarig för skandinaviska logistik- och transporttjänster inom Stora Enso Logistics. Tekniken: Ovanför vägbanan finns luftledningar som förser hybridfordonet med el. Eftersom det, till skillnad från järnvägen, inte finns en räls att mata tillbaka elen genom krävs dubbla elledningar. Luftledningen är inte en högspänningsledning utan av ungefär samma typ som redan används för trådbussar och spårvagnar. En skanner känner av om det finns en strömledning ovanför fordonet och fäller automatiskt upp den strömavtagare som finns ovanför lastbilens tak för att kunna matar ner strömmen till bilens elmotor. Den intelligenta strömavtagaren kan under färden koppla till eller från kontaktledningen vilket gör att fordonet kan byta fil för att till exempel göra en omkörning, även i höga hastigheter. Fordonet fungerar därmed som en helt vanlig lastbil. 35 samarbetspartners i projektet: I projektet, som koordineras av Region Gävleborg, deltar 35 aktörer. Det är ett samarbete mellan näringsliv, akademi och myndigheter. Huvudsamarbetspartners är: Trafikverket, Energimyndigheten, Vinnova, Scania, Siemens och Region Gävleborg. Övriga samarbetspartners är: Boliden, Elsäkerhetsverket, Ernsts Express, Gävle Energi, Gävle Hamn, Gästrike Räddningstjänst, Handelshögskolan, Högskolan i Gävle, KTH, Länsstyrelsen Gävleborgs län, Midroc, Mellansveriges Logistiknav, Ovako, Outokumpu, PEAB, Polisen, Ramudden, Sandbacka park, Sandnet, Sandvik, Sandviken Energi, Sandvikens kommun, SOS Alarm, SSAB, Stora Enso, Viktoria Swedish ICT, Transportstyrelsen, Tyrens, VTI och WSP. För mer information om elvägsprojektet: http://www.regiongavleborg.se/Utveckling-och-tillvaxt/Infrastruktur/elvag/nyheter/elvag-pa-e16-mellan-gavle-och-sandviken/

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Världens första elväg för tung lastbil utanför Sandviken

2016-06-27
I juni invigdes världens första elväg för tung lastbil på allmän väg, en två kilometer lång teststräcka på E16 utanför Sandviken. Bakom elvägsprojektet står 35 aktörer som är en del i satsningen på att finna mer hållbara och klimatsmarta transporter.

På plats för att inviga elvägen var Anna Johansson, Infrastrukturminister, Ibrahim Baylan, Samordnings- och energiminister, Lena Erixon, Generaldirektör, Trafikverket och Erik Brandsma, Generaldirektör, Energimyndigheten. De omkring 300 personer som deltog under invigningsdagen fick möjlighet att ta del av paneldiskussioner och träffa projektets samarbetspartners.

Klimatsmartare transporter :
Elvägsprojektet är i linje med regeringens mål om en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen 2030. Under en två årsperiod ska kunskap och erfarenheter samlas in utifrån testerna med de två hybridlastbilar som ska trafikera den två kilometer långa elvägen. Syftet med projektet är att skapa ett kunskapsunderlag för beslut om eventuell fortsatt utveckling och implementering av elvägar för tunga fordon i det svenska vägtransportsystemet. Projektet leds av Region Gävleborg i nära samarbete mellan näringsliv, akademi och myndigheter.

”Med tre stora bruk i regionen är det självklart för Stora Enso att medverka i elvägsprojektet. Varje dag körs 70 fullastade lastbilar för Stora Ensos räkning på denna vägsträcka. Att minska beroendet av fossila bränslen och därmed utsläppen av koldioxid är en central del i vår hållbarhetsstrategi. Genom vår medverkan i projektet hoppas vi få mer kunskap om förutsättningarna för och möjligheterna med ny teknik för klimatsmartare landsvägstransporter”, säger Linus Fredriksson, ansvarig för skandinaviska logistik- och transporttjänster inom Stora Enso Logistics.

Tekniken:
Ovanför vägbanan finns luftledningar som förser hybridfordonet med el. Eftersom det, till skillnad från järnvägen, inte finns en räls att mata tillbaka elen genom krävs dubbla elledningar. Luftledningen är inte en högspänningsledning utan av ungefär samma typ som redan används för trådbussar och spårvagnar. En skanner känner av om det finns en strömledning ovanför fordonet och fäller automatiskt upp den strömavtagare som finns ovanför lastbilens tak för att kunna matar ner strömmen till bilens elmotor. Den intelligenta strömavtagaren kan under färden koppla till eller från kontaktledningen vilket gör att fordonet kan byta fil för att till exempel göra en omkörning, även i höga hastigheter. Fordonet fungerar därmed som en helt vanlig lastbil.

35 samarbetspartners i projektet:
I projektet, som koordineras av Region Gävleborg, deltar 35 aktörer. Det är ett samarbete mellan näringsliv, akademi och myndigheter. Huvudsamarbetspartners är: Trafikverket, Energimyndigheten, Vinnova, Scania, Siemens och Region Gävleborg. Övriga samarbetspartners är: Boliden, Elsäkerhetsverket, Ernsts Express, Gävle Energi, Gävle Hamn, Gästrike Räddningstjänst, Handelshögskolan, Högskolan i Gävle, KTH, Länsstyrelsen Gävleborgs län, Midroc, Mellansveriges Logistiknav, Ovako, Outokumpu, PEAB, Polisen, Ramudden, Sandbacka park, Sandnet, Sandvik, Sandviken Energi, Sandvikens kommun, SOS Alarm, SSAB, Stora Enso, Viktoria Swedish ICT, Transportstyrelsen, Tyrens, VTI och WSP.

För mer information om elvägsprojektet:
http://www.regiongavleborg.se/Utveckling-och-tillvaxt/Infrastruktur/elvag/nyheter/elvag-pa-e16-mellan-gavle-och-sandviken/
Källa: Stora Enso

Senaste nyheter