Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Stor outnyttjad potential i cirkulär ekonomi i Norden

https://www.klimatsmart.se/images/news/bcg-ingrid-cornander250x319.jpg

En förhållandevis liten andel av den nordiska industrin är i dag cirkulär och det finns stora skillnader mellan i vilken utsträckning olika material återvinns. Metall återvinns till exempel i väldigt hög grad (över 90 %) medan endast 26 procent av all plast återvinns. Stora marknadsmässiga fördelar finns att hämta för bolag som anammar mer cirkulära affärsmodeller. Det visar Boston Consulting Groups nya rapport “Nordic Circular Economy: A Pathway to Sustainable Growth and Resilience”. Återvinning och cirkularitet i konsumentledet är väl utbyggt och omtalat i Sverige men när det kommer till industrin finns stor potential i att ställa om. Med cirkulära industrier menas när råmaterialet till en produkt består av återvunnet material och produkten återbrukas efter dess livslängd, till skillnad från linjära industrier där nytt råmaterial brukas för att producera nya produkter, som sedan kasseras efter de brukats och de material och resurser som gått in i produkten går förlorade. Sverige, tillsammans med resten av Norden, ligger efter EU-genomsnittet när det gäller cirkularitet. Den stora skillnaden består främst i Nordens tyngdpunkt på användandet av icke-återvunnet råmaterial, det vill säga jungfruliga råvaror. Det finns flera faktorer bakom detta, så som stora materialintensiva och utvinnande industrier, demografiska förhållanden, samt investeringar i materialintensiv infrastruktur och kapitalutrustning, liksom i byggnader och fastigheter som måste passera sin livscykel innan materialet kan återanvändas. - Det skapas en naturlig fördröjning i möjligheten att återvinna när material till exempel är bundet i fastigheter. Med det sagt så finns det stor potential för flertalet stora svenska industrier att bli bättre på cirkulära affärsmodeller, säger Ingrid Cornander, partner på BCG och huvudförfattare till rapporten. Genom att expandera insamlings- och återvinningssektorn, med fokus på viktiga material som plast, betong och trä, kan Sverige ta stora steg mot att uppnå högre cirkularitet. Denna omställning kommer inte bara att minska materialkonsumtionens miljöpåverkan utan har också potential att skapa tillväxt för företagen. En cirkulär produktionskedja möjliggör för företag att dra nytta av nya typer av värdeskapande faktorer: 1. Tillväxt via tillgång till nya typer av inkomstkällor genom att kunna erbjuda cirkulära produkter. 2. Kostnadssänkningar genom minskat behov av inköp av nya råvaror. 3. Hantering av nuvarande och kommande risker kopplade till leverantörskedjor, pristoppar på inköp av råvaror, samt att förekomma eventuella kommande regleringar för inköp av råmaterial. - En omställning i produktionskedjan innebär naturligtvis initiala investeringskostnader, något som bolagen ofta dock kan hämta hem relativt snabbt. Att implementera en mer cirkulär produktion är inte bara bättre ur miljö- och ekonomisk synpunkt, utan gör också den egna produktionslinjen mindre sårbar för förändringar i omvärlden och eventuella uteblivna eller fördröjda materialleveranser, säger Ingrid Cornander. Så kan företag implementera en cirkulär produktionskedja: 1. Råmaterial. Använd återvunnet och/eller återanvändbart råmaterial. Fasa ut ohållbara komponenter. Använd 100 % nedbrytbara material. 2. Produktdesign. Designa produkter så den har så låg vikt och lång hållbarhet som möjligt. Se till att det går att laga skador under produktens livslängd och att materialet går att återvinna efter att produkten är förbrukad. 3. Produktion. Öka antalet gånger ett material kan användas. Implementera svinnfri produktion, använd stängda vattenkedjor under produktionen och använd återvinningsbara energikällor. 4. Affärsmodell och användning. Erbjud reparationer och underhållsservice till kunder, erbjud olika typer av ägandemodeller tex. leasing och prenumeration, saluför begagnade och återproducerade produkter. 5. Förbrukning. Erbjud system för återköp av förbrukade produkter och omvänd logistikkedja, återvinn komponentdelar för nyproduktion.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Stor outnyttjad potential i cirkulär ekonomi i Norden

2023-09-01
Ingrid Cornander BCG
En förhållandevis liten andel av den nordiska industrin är i dag cirkulär och det finns stora skillnader mellan i vilken utsträckning olika material återvinns. Metall återvinns till exempel i väldigt hög grad (över 90 %) medan endast 26 procent av all plast återvinns.

Stora marknadsmässiga fördelar finns att hämta för bolag som anammar mer cirkulära affärsmodeller. Det visar Boston Consulting Groups nya rapport “Nordic Circular Economy: A Pathway to Sustainable Growth and Resilience”.

Återvinning och cirkularitet i konsumentledet är väl utbyggt och omtalat i Sverige men när det kommer till industrin finns stor potential i att ställa om. Med cirkulära industrier menas när råmaterialet till en produkt består av återvunnet material och produkten återbrukas efter dess livslängd, till skillnad från linjära industrier där nytt råmaterial brukas för att producera nya produkter, som sedan kasseras efter de brukats och de material och resurser som gått in i produkten går förlorade.

Sverige, tillsammans med resten av Norden, ligger efter EU-genomsnittet när det gäller cirkularitet. Den stora skillnaden består främst i Nordens tyngdpunkt på användandet av icke-återvunnet råmaterial, det vill säga jungfruliga råvaror. Det finns flera faktorer bakom detta, så som stora materialintensiva och utvinnande industrier, demografiska förhållanden, samt investeringar i materialintensiv infrastruktur och kapitalutrustning, liksom i byggnader och fastigheter som måste passera sin livscykel innan materialet kan återanvändas.

- Det skapas en naturlig fördröjning i möjligheten att återvinna när material till exempel är bundet i fastigheter. Med det sagt så finns det stor potential för flertalet stora svenska industrier att bli bättre på cirkulära affärsmodeller, säger Ingrid Cornander, partner på BCG och huvudförfattare till rapporten.

Genom att expandera insamlings- och återvinningssektorn, med fokus på viktiga material som plast, betong och trä, kan Sverige ta stora steg mot att uppnå högre cirkularitet. Denna omställning kommer inte bara att minska materialkonsumtionens miljöpåverkan utan har också potential att skapa tillväxt för företagen.

En cirkulär produktionskedja möjliggör för företag att dra nytta av nya typer av värdeskapande faktorer:

1. Tillväxt via tillgång till nya typer av inkomstkällor genom att kunna erbjuda cirkulära produkter.

2. Kostnadssänkningar genom minskat behov av inköp av nya råvaror.

3. Hantering av nuvarande och kommande risker kopplade till leverantörskedjor, pristoppar på inköp av råvaror, samt att förekomma eventuella kommande regleringar för inköp av råmaterial.

- En omställning i produktionskedjan innebär naturligtvis initiala investeringskostnader, något som bolagen ofta dock kan hämta hem relativt snabbt. Att implementera en mer cirkulär produktion är inte bara bättre ur miljö- och ekonomisk synpunkt, utan gör också den egna produktionslinjen mindre sårbar för förändringar i omvärlden och eventuella uteblivna eller fördröjda materialleveranser, säger Ingrid Cornander.

Så kan företag implementera en cirkulär produktionskedja:

1. Råmaterial. Använd återvunnet och/eller återanvändbart råmaterial. Fasa ut ohållbara komponenter. Använd 100 % nedbrytbara material.

2. Produktdesign. Designa produkter så den har så låg vikt och lång hållbarhet som möjligt. Se till att det går att laga skador under produktens livslängd och att materialet går att återvinna efter att produkten är förbrukad.

3. Produktion. Öka antalet gånger ett material kan användas. Implementera svinnfri produktion, använd stängda vattenkedjor under produktionen och använd återvinningsbara energikällor.

4. Affärsmodell och användning. Erbjud reparationer och underhållsservice till kunder, erbjud olika typer av ägandemodeller tex. leasing och prenumeration, saluför begagnade och återproducerade produkter.

5. Förbrukning. Erbjud system för återköp av förbrukade produkter och omvänd logistikkedja, återvinn komponentdelar för nyproduktion.

Läs hela rapporten här:
www.bcg.com/publications/2023/nordic-circular-economy-pathway-growth-resilience

Senaste nyheter