Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Svanenmärkt tvättmedel klimatkompenseras

https://www.klimatsmart.se/images/news/oceandubbeldryg211x234.jpg

Ett drygt tvättmedel leder till färre transporter vilket leder till minskad klimatpåverkan. Svanenmärkta Ocean Dubbeldryg är som namnet antyder också ett av de drygaste på marknaden. Kemibolaget Ocean, företaget bakom tvättmedlet, arbetar också för att klimatkompensera resterande utsläpp. När Kemibolaget Ocean, som står bakom Svanenmärkta tvättmedlet Ocean Dubbeldryg, ytterligare ville understryka sina miljöambitioner, kom de i kontakt med Respect som hjälper företag med effektiva klimatstrategier som syftar till en minskad klimatpåverkan. – Vi började med att titta på hur vi skulle göra vår fabrik i Vadstena klimatneutral men insåg snabbt att vi också ville klimatneutralisera en hel produkt, säger Leif Löf, grundare av Kemibolaget och Ocean Dubbeldryg. Studenter från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm visade i ett examensarbete vilken påverkan Ocean Dubbeldryg har på klimatet – från produktion fram till konsumenten – men också vad som behövde göras för att minska utsläppen av koldioxid. Grundtanken med klimatneutralitet är att man själv hela tiden försöker minska sina egna utsläpp. Genom små justeringar kunde koldioxidutsläppen reduceras med hälften till 45 gram per dos. I dag släpper Ocean Dubbeldryg ut ännu mindre, bara 31,2 gram per dos. – Resten kompenserar vi genom att skicka pengar till godkända projekt vilket leder till motsvarande mindre mängd utsläpp. Just nu stödjer vi ett projekt i Indien där man tar tillvara på vissa restprodukter som annars hade bränts upp. Det ger både energi och arbetstillfällen, säger Leif Löf. Genom att Ocean Dubbeldryg är Svanenmärkt har det bevisat att det innehåller minimalt med miljö- och hälsoskadliga ämnen och att det har klarat krav med avseende på dryghet och effektivitet. Svanen ställer också krav som främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen samt att förpackningarna ska vara mindre miljöbelastande. För mer information kontakta: Leif Löf, Kemibolaget Ocean, leif.lof@kemibolaget.se

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Svanenmärkt tvättmedel klimatkompenseras

2010-05-05
Ett drygt tvättmedel leder till färre transporter vilket leder till minskad klimatpåverkan. Svanenmärkta Ocean Dubbeldryg är som namnet antyder också ett av de drygaste på marknaden. Kemibolaget Ocean, företaget bakom tvättmedlet, arbetar också för att klimatkompensera resterande utsläpp.

När Kemibolaget Ocean, som står bakom Svanenmärkta tvättmedlet Ocean Dubbeldryg, ytterligare ville understryka sina miljöambitioner, kom de i kontakt med Respect som hjälper företag med effektiva klimatstrategier som syftar till en minskad klimatpåverkan.

– Vi började med att titta på hur vi skulle göra vår fabrik i Vadstena klimatneutral men insåg snabbt att vi också ville klimatneutralisera en hel produkt, säger Leif Löf, grundare av Kemibolaget och Ocean Dubbeldryg.

Studenter från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm visade i ett examensarbete vilken påverkan Ocean Dubbeldryg har på klimatet – från produktion fram till konsumenten – men också vad som behövde göras för att minska utsläppen av koldioxid.

Grundtanken med klimatneutralitet är att man själv hela tiden försöker minska sina egna utsläpp. Genom små justeringar kunde koldioxidutsläppen reduceras med hälften till 45 gram per dos. I dag släpper Ocean Dubbeldryg ut ännu mindre, bara 31,2 gram per dos.

– Resten kompenserar vi genom att skicka pengar till godkända projekt vilket leder till motsvarande mindre mängd utsläpp. Just nu stödjer vi ett projekt i Indien där man tar tillvara på vissa restprodukter som annars hade bränts upp. Det ger både energi och arbetstillfällen, säger Leif Löf.

Genom att Ocean Dubbeldryg är Svanenmärkt har det bevisat att det innehåller minimalt med miljö- och hälsoskadliga ämnen och att det har klarat krav med avseende på dryghet och effektivitet. Svanen ställer också krav som främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen samt att förpackningarna ska vara mindre miljöbelastande.

För mer information kontakta: Leif Löf, Kemibolaget Ocean, leif.lof@kemibolaget.se

Läs mer om Ocean Dubbeldryg på www.oceanshop.se där tvättmedlet också kan beställas.

Läs mer om Respect på www.klimatneutral.se.
Källor: Svanen, Ocean

Senaste nyheter