Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Tvätt- och textilservice på remiss

https://www.klimatsmart.se/images/news/miljostyrningsradet106x137pu.gif

Fram till 25 januari finns tillfälle att lämna synpunkter på MSR:s upphandlingskriterier för tvätt- och textilservice. Kriteriedokumentet omfattar kriterier som är avsedda för upphandling av tvätt- och textilservice, det vill säga hyra av textilier och tvätt av hyrda eller egna textilier. Kriterierna ska användas vid offentlig och annan professionell upphandling och har tagits fram i en arbetsgrupp med representanter från näringslivet, landsting och MSR.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter