Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Välj miljömärkta produkter som skapar miljönytta

https://www.klimatsmart.se/images/news/snf-miljomarkt250x148.jpg

Genom oberoende miljömärkningar kan man som konsument göra konkret miljönytta. Det kan vara allt från att välja miljömärkt el och fjärrvärme till textil och tandkräm. I Sverige förbrukar vi ungefär ett halvt dussin tandkrämstuber per person och år. Tandkräm kan bland annat innehålla ämnen som är hormonstörande, allergena och som har negativ påverkan på vattenlevande organismer. Som konsument är det svårt att veta vilka ämnen som inte är bra. Hittills har endast en tandkräm granskats av Bra Miljöval och bedömts som säker för både hälsa och miljö. – I somras utfärdade vi en miljömärkning av Proxidents Folktandkräm, som nu är världens första Bra Miljöval-märkta tandkräm, säger Andreas Hellohf, produktansvarig Bra Miljöval Kosmetika. Jag hoppas att fler tandkrämstillverkare vill miljömärka sina tandkrämer och låta oss granska innehållet. Tandkräm är ju något vi använder dagligen och påverkar både vår hälsa och miljön. Elanvändning påverkar miljön. Fossila bränslen som bidrar till koldioxidutsläpp, kärnkraft med farligt framställande och förvaring, vindkraftverk och vattenkraftverk som påverkar djurliv. Som konsument kan man göra skillnad genom att både minska elanvändningen och välja el märkt med Bra Miljöval, en oberoende miljömärkning som ställer hårda krav på hur elen produceras och påverkar miljön. Ett nytt samarbete mellan nätägare och elbolag kan få fler svenskar att använda miljömärkt el. – Sedan juni i år får alla kunder som flyttar inom Ellevios nätområde el märkt Bra Miljöval via oss om de inte gör ett annat val, säger Emmy Tollin, partneransvarig och hållbarhetsutvecklare på GodEl. Det kommer leda till att fler hushåll i Sverige får miljömärkt el. Under en tvåårsperiod räknar vi med att fördubbla såld volym el i Sverige. Med miljömärkt fjärrvärme är den positiva miljöeffekten mångfald. Förutom att energin kommer från förnybara källor avsätts medel till fonder för att antingen minska energianvändningen eller konvertera från fossil energi. – Vi bytte en elektrisk ångpanna till en pelletseldad med hjälp av Bra Miljöval och medel för projekt för förnybar energi. Den nya pannan drivs med förnybar träpellets från hållbart skogsbruk och den minskar vår elförbrukning med nästan 6 GWh årligen, säger Carl Berndtsson, miljöingenjör på Norrenergi. Textilindustrin står får en stor andel utsläpp av kemikalier. Det krävs till exempel upp till 7 kilo kemikalier för att producera 1 kilo tyg. För att undvika skadliga kemikalier i kläder och textil finns allt flera alternativ på marknaden. Produkter märkta med oberoende miljömärkning får inte innehålla skadliga kemikalier för hälsa eller miljön. – Vi vill utveckla hållbara och miljömässiga vardagsföremål i Lin som inte är skadliga för varken människor eller miljön, säger Hanna Bruce, VD Växbo Lin. Att märka alla våra produkter med en oberoende märkning som Bra Miljöval visar för kunderna att våra produkter är ett bra val ur miljösynpunkt.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Välj miljömärkta produkter som skapar miljönytta

2019-10-20
Genom oberoende miljömärkningar kan man som konsument göra konkret miljönytta. Det kan vara allt från att välja miljömärkt el och fjärrvärme till textil och tandkräm.

I Sverige förbrukar vi ungefär ett halvt dussin tandkrämstuber per person och år. Tandkräm kan bland annat innehålla ämnen som är hormonstörande, allergena och som har negativ påverkan på vattenlevande organismer. Som konsument är det svårt att veta vilka ämnen som inte är bra. Hittills har endast en tandkräm granskats av Bra Miljöval och bedömts som säker för både hälsa och miljö.

– I somras utfärdade vi en miljömärkning av Proxidents Folktandkräm, som nu är världens första Bra Miljöval-märkta tandkräm, säger Andreas Hellohf, produktansvarig Bra Miljöval Kosmetika. Jag hoppas att fler tandkrämstillverkare vill miljömärka sina tandkrämer och låta oss granska innehållet. Tandkräm är ju något vi använder dagligen och påverkar både vår hälsa och miljön.

Elanvändning påverkar miljön. Fossila bränslen som bidrar till koldioxidutsläpp, kärnkraft med farligt framställande och förvaring, vindkraftverk och vattenkraftverk som påverkar djurliv. Som konsument kan man göra skillnad genom att både minska elanvändningen och välja el märkt med Bra Miljöval, en oberoende miljömärkning som ställer hårda krav på hur elen produceras och påverkar miljön. Ett nytt samarbete mellan nätägare och elbolag kan få fler svenskar att använda miljömärkt el.

– Sedan juni i år får alla kunder som flyttar inom Ellevios nätområde el märkt Bra Miljöval via oss om de inte gör ett annat val, säger Emmy Tollin, partneransvarig och hållbarhetsutvecklare på GodEl. Det kommer leda till att fler hushåll i Sverige får miljömärkt el. Under en tvåårsperiod räknar vi med att fördubbla såld volym el i Sverige.

Med miljömärkt fjärrvärme är den positiva miljöeffekten mångfald. Förutom att energin kommer från förnybara källor avsätts medel till fonder för att antingen minska energianvändningen eller konvertera från fossil energi.

– Vi bytte en elektrisk ångpanna till en pelletseldad med hjälp av Bra Miljöval och medel för projekt för förnybar energi. Den nya pannan drivs med förnybar träpellets från hållbart skogsbruk och den minskar vår elförbrukning med nästan 6 GWh årligen, säger Carl Berndtsson, miljöingenjör på Norrenergi.

Textilindustrin står får en stor andel utsläpp av kemikalier. Det krävs till exempel upp till 7 kilo kemikalier för att producera 1 kilo tyg. För att undvika skadliga kemikalier i kläder och textil finns allt flera alternativ på marknaden. Produkter märkta med oberoende miljömärkning får inte innehålla skadliga kemikalier för hälsa eller miljön.

– Vi vill utveckla hållbara och miljömässiga vardagsföremål i Lin som inte är skadliga för varken människor eller miljön, säger Hanna Bruce, VD Växbo Lin. Att märka alla våra produkter med en oberoende märkning som Bra Miljöval visar för kunderna att våra produkter är ett bra val ur miljösynpunkt.

Senaste nyheter