Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Bra Miljövals krav på kemiska produkter

https://www.klimatsmart.se/images/news/kosmetika.jpg

Genom att välja produkter märkta med Bra Miljöval deltar vi alla aktivt i Naturskyddsföreningens viktiga miljöarbete. Tillsammans har vi kraft att påverka politiker, makthavare och företag att ta större hänsyn till natur och miljö. Kriterierna för kemiska produkter gäller för alla kemikalier oavsett vilka produkter man hittar dem i. Inom ramen för kriteriet är det alltså möjligt att miljömärka allt ifrån kosmetika till tvättmedel och avfettningsmedel. Kriterierna gäller från 1 december 2006. Märkningen Bra Miljöval av kemiska produkter syftar till att minska användningen av skadliga kemikalier och produkternas miljö- och hälsopåverkan. Naturskyddsföreningens grundsyn är att alla kemikalier i kemiska produkter märkta med Bra Miljöval skall vara lättnedbrytbara, inte giftiga för vattenlevande organismer eller bioackumulerbara. Kemikalierna ska inte heller vara skadliga för den som använder produkten. Hälsorisker och allergirisker minimeras genom att märkta produkter ställer skarpa hälsokrav och skarpa krav på allergiframkallande ämnen i parfymer. Krav ställs också på att tillverkaren skall minimera antalet djurförsök. För att minska övergödningen i Östersjön och andra vattendrag tillåts inte fosfat i produkter märkta med Bra Miljöval. Märkningen ställer dessutom krav på dosering, vatteninnehåll, förpackningar och konsumentinformation. Naturskyddsföreningen ställer krav på att de företag som vill använda märket har ett miljöarbete som inkluderar transporter. Syftet med detta är bland annat att minska klimatbelastningen från produkter märkta med Bra Miljöval. Ny version av kriterierna 2006:4 Nu har det kommit en ny version (2006:4) av kriterierna för Kemiska produkter. En ny version innebär aldrig en skärpning utan bara att förtydliganden och lättnader har skrivits in direkt i kriteriedokumentet. Skillnaden är förtydligande av punkten 1.1 Generella krav i kriteriedokumentet.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Bra Miljövals krav på kemiska produkter

2010-05-20
Genom att välja produkter märkta med Bra Miljöval deltar vi alla aktivt i Naturskyddsföreningens viktiga miljöarbete. Tillsammans har vi kraft att påverka politiker, makthavare och företag att ta större hänsyn till natur och miljö.

Kriterierna för kemiska produkter gäller för alla kemikalier oavsett vilka produkter man hittar dem i. Inom ramen för kriteriet är det alltså möjligt att miljömärka allt ifrån kosmetika till tvättmedel och avfettningsmedel. Kriterierna gäller från 1 december 2006.

Märkningen Bra Miljöval av kemiska produkter syftar till att minska användningen av skadliga kemikalier och produkternas miljö- och hälsopåverkan. Naturskyddsföreningens grundsyn är att alla kemikalier i kemiska produkter märkta med Bra Miljöval skall vara lättnedbrytbara, inte giftiga för vattenlevande organismer eller bioackumulerbara.

Kemikalierna ska inte heller vara skadliga för den som använder produkten. Hälsorisker och allergirisker minimeras genom att märkta produkter ställer skarpa hälsokrav och skarpa krav på allergiframkallande ämnen i parfymer. Krav ställs också på att tillverkaren skall minimera antalet djurförsök.

För att minska övergödningen i Östersjön och andra vattendrag tillåts inte fosfat i produkter märkta med Bra Miljöval. Märkningen ställer dessutom krav på dosering, vatteninnehåll, förpackningar och konsumentinformation.

Naturskyddsföreningen ställer krav på att de företag som vill använda märket har ett miljöarbete som inkluderar transporter. Syftet med detta är bland annat att minska klimatbelastningen från produkter märkta med Bra Miljöval.

Ny version av kriterierna 2006:4
Nu har det kommit en ny version (2006:4) av kriterierna för Kemiska produkter. En ny version innebär aldrig en skärpning utan bara att förtydliganden och lättnader har skrivits in direkt i kriteriedokumentet. Skillnaden är förtydligande av punkten 1.1 Generella krav i kriteriedokumentet.

Här hittar du alla kriterier: www2.snf.se/pdf/bmv/bmv-kemiska-kriterier.pdf

Senaste nyheter