Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Recyclade mobiltelefoner och flexibla mobilabonnemang

https://www.klimatsmart.se/images/news/mybeat126x120.jpg

För att spara resurser och vårt klimat bör vi minimera konsumtionen och öka återanvändningen. Att spara på resurser ger per automatik dessutom en ekonomisk besparing. Varje mobiltelefon/surfplatta genererar under sin tillverkningsprocess minst 86 kilo avfall. Elektronisk utrustning innehåller dessutom en mängd metaller och giftiga ämnen som vid tillverkning ska brytas upp ur marken och transporteras långa vägar. All nytillverkning tär på jordens resurser som vi redan vet inte räcker till om vi fortsätter konsumtionen som vi gör idag. Det är idag ett faktum att en reparerad eller recyclad enhet har samma funktionalitet som en ny för de flesta av de användningsområden vi ställs inför. Den är dessutom mycket billigare. Det är sedan länge känt att vi måste förändra vårt beteende och vår inställning till hur vi konsumerar och förbrukar våra gemensamma resurser. EU direktivet, Avfallstrappan, (bäst till sämst: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi, deponera) är idag ett riktmärke men kommer inom kort bli något som alla producenter måste följa. MyBeat har tagit ett aktivt steg och blivit den första mobiloperatören som förenar sina mobilabonnemang med vad de kallar recyclade och preowned mobiltelefoner. I skrivande stund är det endast Apples modeller som finns att tillgå. Men på sikt kommer även andra märken att finnas tillgängliga. I företagets strävan att spara resurser ger de också sina kunder möjlighet att reparera sina mobiler ifall olyckan skulle vara framme. Genom sitt samarbete med Mobilverkstan så kan kunderna lämna in sin trasiga mobil i närmsta Pressbyråbutik och få den lagad inom 48 timmar. - Vi vet att fler och fler av mobilanvändarna tänker hållbart och då tycker vi att det är ett naturligt steg för oss att fånga upp och erbjuda dem en smart lösning, säger Fredrik Horn-Berlin som är VD på MyBeat AB. - Att vi sedan själva tänker klimatsmart i allt vi gör är bara en självklarhet, fortsätter han. Vi på klimatsmart bidrar gärna till att sprida det budskapet och hoppas på framgång.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Recyclade mobiltelefoner och flexibla mobilabonnemang

2016-10-04
För att spara resurser och vårt klimat bör vi minimera konsumtionen och öka återanvändningen. Att spara på resurser ger per automatik dessutom en ekonomisk besparing. Varje mobiltelefon/surfplatta genererar under sin tillverkningsprocess minst 86 kilo avfall. Elektronisk utrustning innehåller dessutom en mängd metaller och giftiga ämnen som vid tillverkning ska brytas upp ur marken och transporteras långa vägar. All nytillverkning tär på jordens resurser som vi redan vet inte räcker till om vi fortsätter konsumtionen som vi gör idag.

Det är idag ett faktum att en reparerad eller recyclad enhet har samma funktionalitet som en ny för de flesta av de användningsområden vi ställs inför. Den är dessutom mycket billigare.

Det är sedan länge känt att vi måste förändra vårt beteende och vår inställning till hur vi konsumerar och förbrukar våra gemensamma resurser. EU direktivet, Avfallstrappan, (bäst till sämst: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi, deponera) är idag ett riktmärke men kommer inom kort bli något som alla producenter måste följa.

MyBeat har tagit ett aktivt steg och blivit den första mobiloperatören som förenar sina mobilabonnemang med vad de kallar recyclade och preowned mobiltelefoner. I skrivande stund är det endast Apples modeller som finns att tillgå. Men på sikt kommer även andra märken att finnas tillgängliga.

I företagets strävan att spara resurser ger de också sina kunder möjlighet att reparera sina mobiler ifall olyckan skulle vara framme. Genom sitt samarbete med Mobilverkstan så kan kunderna lämna in sin trasiga mobil i närmsta Pressbyråbutik och få den lagad inom 48 timmar.

- Vi vet att fler och fler av mobilanvändarna tänker hållbart och då tycker vi att det är ett naturligt steg för oss att fånga upp och erbjuda dem en smart lösning, säger Fredrik Horn-Berlin som är VD på MyBeat AB.

- Att vi sedan själva tänker klimatsmart i allt vi gör är bara en självklarhet, fortsätter han.

Vi på klimatsmart bidrar gärna till att sprida det budskapet och hoppas på framgång.
Källa: MyBeat

Senaste nyheter