Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Allt fler hållbara IT-produkter att välja mellan

https://www.klimatsmart.se/images/news/tco-soren-enholm250x248.jpg

Idag lanserades TCO Certified, generation 9, ett viktigt steg mot mer hållbara IT-produkter. IT-inköpare får tillgång till ett brett utbud av certifierade datorer, bildskärmar och andra produkter som uppfyller striktare krav på socialt ansvarsfull tillverkning, cirkularitet och säkrare kemikalier. Med dagens lansering av TCO Certified, generation 9 trappas ansträngningarna upp för mer hållbarhet, producentansvar och transparens i leverantörskedjan för IT-produkter, på global nivå. Uppdaterade hållbarhetskrav hjälper inköpsorganisationer att välja de mest ansvarsfullt designade och tillverkade modellerna. Oberoende experter verifierar att kraven uppfylls. - Att bygga en framtid där IT-produkter verkligen är hållbara kräver ständiga förbättringar. TCO Certified, generation 9 hanterar några av de mest avgörande hållbarhetsutmaningarna idag. Inköpare får mer inflytande i leverantörskedjan och kan bevisa på vilket sätt de påverkar, säger Sören Enholm, vd för TCO Development, organisationen bakom TCO Certified. Med TCO Certified, generation 9 kommer nya Sustainability Performance Indicators (SPI). Data samlas in och verifieras av oberoende experter vilket minskar risken för greenwash. SPI-data hjälper också organisationer att fatta bättre beslut när de köper in IT-produkter, och att mäta den verkliga hållbarhetseffekten av IT-produkterna de väljer. Uppdaterade krav inom social hållbarhet kräver att tillverkare är transparenta med vilka underleverantörer de använder. Det gör att inköpsorganisationer kan påverka förhållanden längre ner i leverantörskedjan. Krav på säkrare kemikalier utökas och omfattar nu även processkemikalier. Det hjälper inköpare att skydda fabriksanställdas hälsa och säkerhet. Generation 9 bygger också vidare på tidigare framsteg inom cirkularitet. Kraven är nu ännu mer ambitiösa och syftar till att ytterligare förlänga livslängden på IT-produkter och minska mängden elavfall. - Inköpare som använder TCO Certified i upphandlingar får tillgång till helt nya sätt att påverka sina leveranskedjor, och effekten av att ställa krav går att mäta. Allt fler inköpare efterfrågar hållbart tillverkade IT-produkter och vi har redan sett ett stort intresse för TCO Certified, generation 9, avslutar Sören Enholm. De första certifierade produkterna kommer att presenteras vid ett digitalt lanseringsevenemang idag. De finns också listade i TCO Developments Product Finder.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Allt fler hållbara IT-produkter att välja mellan

2021-12-01
Sören Enholm, TCO Development
Idag lanserades TCO Certified, generation 9, ett viktigt steg mot mer hållbara IT-produkter. IT-inköpare får tillgång till ett brett utbud av certifierade datorer, bildskärmar och andra produkter som uppfyller striktare krav på socialt ansvarsfull tillverkning, cirkularitet och säkrare kemikalier.

Med dagens lansering av TCO Certified, generation 9 trappas ansträngningarna upp för mer hållbarhet, producentansvar och transparens i leverantörskedjan för IT-produkter, på global nivå. Uppdaterade hållbarhetskrav hjälper inköpsorganisationer att välja de mest ansvarsfullt designade och tillverkade modellerna. Oberoende experter verifierar att kraven uppfylls.

- Att bygga en framtid där IT-produkter verkligen är hållbara kräver ständiga förbättringar. TCO Certified, generation 9 hanterar några av de mest avgörande hållbarhetsutmaningarna idag. Inköpare får mer inflytande i leverantörskedjan och kan bevisa på vilket sätt de påverkar, säger Sören Enholm, vd för TCO Development, organisationen bakom TCO Certified.

Med TCO Certified, generation 9 kommer nya Sustainability Performance Indicators (SPI). Data samlas in och verifieras av oberoende experter vilket minskar risken för greenwash. SPI-data hjälper också organisationer att fatta bättre beslut när de köper in IT-produkter, och att mäta den verkliga hållbarhetseffekten av IT-produkterna de väljer.

Uppdaterade krav inom social hållbarhet kräver att tillverkare är transparenta med vilka underleverantörer de använder. Det gör att inköpsorganisationer kan påverka förhållanden längre ner i leverantörskedjan. Krav på säkrare kemikalier utökas och omfattar nu även processkemikalier. Det hjälper inköpare att skydda fabriksanställdas hälsa och säkerhet.

Generation 9 bygger också vidare på tidigare framsteg inom cirkularitet. Kraven är nu ännu mer ambitiösa och syftar till att ytterligare förlänga livslängden på IT-produkter och minska mängden elavfall.

- Inköpare som använder TCO Certified i upphandlingar får tillgång till helt nya sätt att påverka sina leveranskedjor, och effekten av att ställa krav går att mäta. Allt fler inköpare efterfrågar hållbart tillverkade IT-produkter och vi har redan sett ett stort intresse för TCO Certified, generation 9, avslutar Sören Enholm.

De första certifierade produkterna kommer att presenteras vid ett digitalt lanseringsevenemang idag. De finns också listade i TCO Developments Product Finder.

Senaste nyheter