Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Miljövänliga veckan - Fixa istället för att slänga

https://www.klimatsmart.se/images/news/snf-slutaslanga250x142.jpg

En fjärdedel av allt som slängs på kommunens återvinningscentral är prylar som kan användas igen. På lördag startar Miljövänliga Veckan då Naturskyddsföreningen uppmärksammar svenskarnas ohållbara konsumtion av kläder och prylar. Runt om i Sverige uppmanas människor att sluta slänga och i stället fixa grejen eller återbruka mer. – Vår konsumtion är ohållbar. Vi svenskar slänger väldigt många saker som fortfarande går att använda, vilket är ett stort slöseri med våra gemensamma resurser. Nu uppmanar vi alla att sluta slänga och istället fixa grejen, dela eller återbruka, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. Varje år slängs nästan fem miljoner ton hushållsavfall i Sverige och varje svensk ger upphov till drygt 450 kilo hushållsavfall – varje år. Cirka 170 kilo per person och år, eller runt 1,7 miljoner ton, hamnar på kommunernas återvinningscentraler. En fjärdedel av detta prylar är saker som fortfarande går att använda. På drygt hälften av kommunernas återvinningscentraler finns det dock återbruk där en del av prylarna räddas till ett fortsatt liv. Men på många håll saknas den möjligheten. – Vi uppmanar alla kommuner att ordna återbruk så att användbara prylar kan få ett fortsatt liv istället för att de slängs ner i containern. I många kommuner finns fina återbruk, men fortfarande saknas denna möjlighet på hälften av kommunernas återvinningscentraler, säger Karin Lexén. Under Miljövänliga Veckan ordnas en rad aktiviteter runt om i landet. I år är det främst fokus på informationsspridning och råd och tips kring var man kan laga eller låna istället för att köpa nytt, men på en del ställen ordnas exempelvis coronasäkrade kläd- och leksaksbyten. Här hittar du vad som händer i ditt närområde: Miljövänliga Veckan aktiviteter 2020: https://www.naturskyddsforeningen.se/miljovanliga-veckan-aktiviteter-2020

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Miljövänliga veckan - Fixa istället för att slänga

2020-09-23
En fjärdedel av allt som slängs på kommunens återvinningscentral är prylar som kan användas igen. På lördag startar Miljövänliga Veckan då Naturskyddsföreningen uppmärksammar svenskarnas ohållbara konsumtion av kläder och prylar. Runt om i Sverige uppmanas människor att sluta slänga och i stället fixa grejen eller återbruka mer.

– Vår konsumtion är ohållbar. Vi svenskar slänger väldigt många saker som fortfarande går att använda, vilket är ett stort slöseri med våra gemensamma resurser. Nu uppmanar vi alla att sluta slänga och istället fixa grejen, dela eller återbruka, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Varje år slängs nästan fem miljoner ton hushållsavfall i Sverige och varje svensk ger upphov till drygt 450 kilo hushållsavfall – varje år. Cirka 170 kilo per person och år, eller runt 1,7 miljoner ton, hamnar på kommunernas återvinningscentraler. En fjärdedel av detta prylar är saker som fortfarande går att använda.

På drygt hälften av kommunernas återvinningscentraler finns det dock återbruk där en del av prylarna räddas till ett fortsatt liv. Men på många håll saknas den möjligheten.

– Vi uppmanar alla kommuner att ordna återbruk så att användbara prylar kan få ett fortsatt liv istället för att de slängs ner i containern. I många kommuner finns fina återbruk, men fortfarande saknas denna möjlighet på hälften av kommunernas återvinningscentraler, säger Karin Lexén.

Under Miljövänliga Veckan ordnas en rad aktiviteter runt om i landet. I år är det främst fokus på informationsspridning och råd och tips kring var man kan laga eller låna istället för att köpa nytt, men på en del ställen ordnas exempelvis coronasäkrade kläd- och leksaksbyten.

Här hittar du vad som händer i ditt närområde: Miljövänliga Veckan aktiviteter 2020: https://www.naturskyddsforeningen.se/miljovanliga-veckan-aktiviteter-2020
Foto: Erica Jacobson, Naturskyddsföreningen

Senaste nyheter