Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Sveriges bästa luftvärmepump 2012-2009

https://www.klimatsmart.se/images/news/

Här finns testresultat för femton luftluftvärmepumpar. Resultaten visar att värmepumparna är effektiva och att det går att minska bullret. Två av luftluftvärmepumparna är också testade för att hålla värmen i fritidshuset under den kalla årstiden när ingen är där. I testet har ingått att beräkna energibesparingen och årsvärmefaktorn för två hus på tre orter, från Malmö i söder till Luleå i norr. Jämför bara siffrorna för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus. På vår hemsida kan du se en tabell av resultatet. Jämför du energibesparingen för ett hus i Malmö varierar den från 6 500 till 6 900 kilowattimmar per år. Årsvärmefaktorn varierar från 2,8 till 4,1. Det är ett mått på värmepumpens effektivitet under ett helt år. Jämförelsen gäller för hus som har ett uppvärmningsbehov på 9 100 kilowattimmar per år och en årsmedeltemperatur på +8,2 grader. För ett hus i Borås är energibesparingen från 7 000 upp till 7 800 kilowattimmar och årsvärmefaktorn för de testade luftluftvärmepumparna är då 2,8 till 3,5. Jämförelsen gäller för hus som har ett uppvärmningsbehov på 11 000 kilowattimmar per år. Finns huset i Luleå och har ett behov av uppvärmning på 15 400 kilowattimmar ligger besparingen från 7 900 till 9 300 kilowattimmar per år, en skillnad på 1 400 kilowattimmar. Årsvärmefaktorn varierar från 2,3 till 2,6 mellan de testade värmepumparna. Jämförelsen gäller för orter med en årsmedeltemperatur på +1,3°C, motsvarande Luleå. Väljer du den utökade tabellen kan du även se värmeeffekten och värmefaktorn. Värmeeffekten visar hur många kilowatt som värmepumpen kan leverera vid olika utetemperaturer från +7°C ner till-15°C och med olika kompressoreffekter, 100, 75 och 50 procent. Värmefaktorn, COP, är ett mått på värmepumpens effektivitet vid en viss utetemperatur och kompressoreffekt. Detta värde ska inte förväxlas med årsvärmefaktorn som visar den genomsnittliga värmefaktorn för hela året. Väljer du den utökade tabellen kan du även se värmeeffekten och värmefaktorn. Värmeeffekten visar hur många kilowatt som värmepumpen kan leverera vid olika utetemperaturer från +7°C ner till-15°C och med olika kompressoreffekter, 100, 75 och 50 procent. Värmefaktorn, COP, är ett mått på värmepumpens effektivitet vid en viss utetemperatur och kompressoreffekt. Detta värde ska inte förväxlas med årsvärmefaktorn som visar den genomsnittliga värmefaktorn för hela året. Två av värmepumparna, IVT Nordic Inverter 09LR-N, och IVT Nordic Inverter 12 LR-N har även testats för att se hur väl de fungerar vid lägre inomhustemperatur, bara +10°C. Det handlar om att hålla värmen ett fritidshus under den kalla årstiden så att ledningar och annat inte ska frysa i huset. Detta kallas ibland för underhållsvärme. Testet visar att vid en så låg inomhustemperatur blir värmepumparna effektivare. Jämför energibesparingen och årsvärmefaktorn för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt fritidshus. Av tabellen framgår även värmeeffekten och värmefaktorn vid -7°C och vid -15°C samt vid maximal och lägsta kompressoreffekt. Det uppvärmningsbehov som anges i tabellen är den energi som krävs för att hålla innetemperaturen på +10°C, under den kallare årstiden, för tre olika orter. Ljudeffektnivån visar hur mycket luftluftvärmepumpen bullrar och har mätts upp för både utomhusdelen och inomhusdelen. Det lägst uppmätta bullret i detta test har IVT Nordic Inverter 09LR-N och Panasonic HE9LKE med 56 respektive 57 decibel för utomhusdelen. Som mest bullrar Toshiba RAS-35SKVP2-ND/RAS-35SAVP2-ND, Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VABH med 69 respektive 67 dB(A). För inomhusdelen anges ett spann eftersom värmepumparna har varvtalsreglerade kompressorrer och ljudeffektnivån varierar beroende på luftflödet. En skillnad på 10 decibel uppfattas som en fördubbling. Det är inte bara antal decibel, utan ljudets karaktär har också betydelse för om det upplevs som störande eller inte. Ljudeffektnivån för utomhusdelen har mätts upp med maximal fläkthastighet, vid en utomhustemperatur på +7°C . Vid kallare väderlek kan bullret öka då kompressorn och fläkten går på full effekt. De tre vinnarna i testet blev: - IVT Nordic Inverter 12 KHR-N (testad april 2012) - Toshiba RAS-25SKVP2-ND (testad december 2012) - Panasonic CU-HE9NKE/CS-HE9NKE (testad december 2012)

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Sveriges bästa luftvärmepump 2012-2009

2013-01-10
Här finns testresultat för femton luftluftvärmepumpar. Resultaten visar att värmepumparna är effektiva och att det går att minska bullret. Två av luftluftvärmepumparna är också testade för att hålla värmen i fritidshuset under den kalla årstiden när ingen är där.

I testet har ingått att beräkna energibesparingen och årsvärmefaktorn för två hus på tre orter, från Malmö i söder till Luleå i norr. Jämför bara siffrorna för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus. På vår hemsida kan du se en tabell av resultatet.

Jämför du energibesparingen för ett hus i Malmö varierar den från 6 500 till 6 900 kilowattimmar per år. Årsvärmefaktorn varierar från 2,8 till 4,1. Det är ett mått på värmepumpens effektivitet under ett helt år. Jämförelsen gäller för hus som har ett uppvärmningsbehov på 9 100 kilowattimmar per år och en årsmedeltemperatur på +8,2 grader.

För ett hus i Borås är energibesparingen från 7 000 upp till 7 800 kilowattimmar och årsvärmefaktorn för de testade luftluftvärmepumparna är då 2,8 till 3,5. Jämförelsen gäller för hus som har ett uppvärmningsbehov på 11 000 kilowattimmar per år. Finns huset i Luleå och har ett behov av uppvärmning på 15 400 kilowattimmar ligger besparingen från 7 900 till 9 300 kilowattimmar per år, en skillnad på 1 400 kilowattimmar. Årsvärmefaktorn varierar från 2,3 till 2,6 mellan de testade värmepumparna. Jämförelsen gäller för orter med en årsmedeltemperatur på +1,3°C, motsvarande Luleå.

Väljer du den utökade tabellen kan du även se värmeeffekten och värmefaktorn. Värmeeffekten visar hur många kilowatt som värmepumpen kan leverera vid olika utetemperaturer från +7°C ner till-15°C och med olika kompressoreffekter, 100, 75 och 50 procent. Värmefaktorn, COP, är ett mått på värmepumpens effektivitet vid en viss utetemperatur och kompressoreffekt. Detta värde ska inte förväxlas med årsvärmefaktorn som visar den genomsnittliga värmefaktorn för hela året.

Väljer du den utökade tabellen kan du även se värmeeffekten och värmefaktorn. Värmeeffekten visar hur många kilowatt som värmepumpen kan leverera vid olika utetemperaturer från +7°C ner till-15°C och med olika kompressoreffekter, 100, 75 och 50 procent. Värmefaktorn, COP, är ett mått på värmepumpens effektivitet vid en viss utetemperatur och kompressoreffekt. Detta värde ska inte förväxlas med årsvärmefaktorn som visar den genomsnittliga värmefaktorn för hela året.

Två av värmepumparna, IVT Nordic Inverter 09LR-N, och IVT Nordic Inverter 12 LR-N har även testats för att se hur väl de fungerar vid lägre inomhustemperatur, bara +10°C. Det handlar om att hålla värmen ett fritidshus under den kalla årstiden så att ledningar och annat inte ska frysa i huset. Detta kallas ibland för underhållsvärme. Testet visar att vid en så låg inomhustemperatur blir värmepumparna effektivare. Jämför energibesparingen och årsvärmefaktorn för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt fritidshus. Av tabellen framgår även värmeeffekten och värmefaktorn vid -7°C och vid -15°C samt vid maximal och lägsta kompressoreffekt. Det uppvärmningsbehov som anges i tabellen är den energi som krävs för att hålla innetemperaturen på +10°C, under den kallare årstiden, för tre olika orter.

Ljudeffektnivån visar hur mycket luftluftvärmepumpen bullrar och har mätts upp för både utomhusdelen och inomhusdelen. Det lägst uppmätta bullret i detta test har IVT Nordic Inverter 09LR-N och Panasonic HE9LKE med 56 respektive 57 decibel för utomhusdelen. Som mest bullrar Toshiba RAS-35SKVP2-ND/RAS-35SAVP2-ND, Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VABH med 69 respektive 67 dB(A). För inomhusdelen anges ett spann eftersom värmepumparna har varvtalsreglerade kompressorrer och ljudeffektnivån varierar beroende på luftflödet. En skillnad på 10 decibel uppfattas som en fördubbling. Det är inte bara antal decibel, utan ljudets karaktär har också betydelse för om det upplevs som störande eller inte. Ljudeffektnivån för utomhusdelen har mätts upp med maximal fläkthastighet, vid en utomhustemperatur på +7°C . Vid kallare väderlek kan bullret öka då kompressorn och fläkten går på full effekt.

De tre vinnarna i testet blev:
- IVT Nordic Inverter 12 KHR-N (testad april 2012)
- Toshiba RAS-25SKVP2-ND (testad december 2012)
- Panasonic CU-HE9NKE/CS-HE9NKE (testad december 2012)

Här kan du se hela testresultatet: www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar-2012-2009/

Senaste nyheter