Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Stockholms nya biogasanläggning invigd

https://www.klimatsmart.se/images/news/eon-biogasanlaggning250x239.jpg

Den 30 augusti invigdes E.ONs nya biogasanläggning, som den första etappen av framtidens kretslopps-anläggning, vid Högbytorp i Upplands-Bro. På plats var bland annat E.ONs Sverigechef Marc Hoffmann, Camilla Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun och statssekreterare på miljö- och energidepartementet Per Ängquist, som poängterade det positiva med en anläggning kopplat till en cirkulär ekonomi där restprodukter nyttjas som resurs. Den nyinvigda biogasanläggningen använder matrester och annat organiskt avfall från hushåll och företag i Stockholmsregionen för att producera biogas och biogödsel. Bygget av biogasanläggningen påbörjades för ett och ett halvt år sedan, och är en del av E.ONs större kretsloppsanläggning som, när den står klar 2020, även ska producera el och värme ur ratade restprodukter. - Genom att använda återvunnen energi kan vi hushålla med jordens resurser och samtidigt förse en snabbt växande Stockholmsregion med hållbar el, värme och biogas. Vi har lovat våra kunder att all energi som vi producerar och levererar ska vara hundra procent återvunnen eller förnybar senast 2025. Kretsloppsanläggningen vid Högbytorp är därmed en viktig pusselbit för att nå det målet, säger Marc Hoffmann, chef för E.ON i Sverige. Inför invigningen sa miljöminister Karolina Skog: - Biogas är utan tvekan det miljösmartaste bränslet vi har. Istället för att få metan i atmosfären får vi ett bränsle som kan användas i exempelvis transporter och industrin. För varje biogasanläggning som invigs är vi därför ett steg närmre våra klimatmål. Och statssekreterare på miljö- och energidepartementet Per Ängquist adderade till på plats vid sitt invigningstal: - Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det krävs massor av steg för att nå dit och dagens invigning är ett steg på den vägen. När kretsloppsanläggningen är i full drift kommer den årligen att producera 425 GWh fjärrvärme, 165 GWh el, 60 GWh biogas och 60 000 ton biogödsel. Satsningen bygger på en genomförd investering på 2,5 miljarder kronor. – Vi är glada att E.ON valde Upplands-Bro kommun för sin unika kretsloppsanläggning. Förutom att den skapar nya arbetstillfällen innebär vårt samarbete att kommunen blir ett föredöme och en inspiration vad gäller klimatarbete, nationellt såväl som internationellt, säger Camilla Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun. Fakta biogasanläggningen i Högbytorp I biogasanläggningen kommer matrester och annat organiskt avfall från kommunerna och företagen i regionen, att rötas till biogas. Energin som finns i en fylld matavfallspåse kan man köra en gasbil på i 3 km. Vid biogasframställningen produceras även biogödsel. Den kan användas för att berika jordarna med mull och näringsämnen, såväl i det ekologiska som det konventionella jordbruket. Biogödseln från biogasanläggningen ger ny näring till livsmedelsproduktionen – och kretsloppet sluts. Synergier Biogas- och kraftvärmeanläggningen: Rejekt i form av avfall som följer med in i biogasanläggningen men som inte kan rötas avskiljs och går till kraftvärmeanläggningen utan behov av långa transporter. Spillvärme från kraftvärmeverket används för att förädla biogasen till fordonsgaskvalité. Spillvärme från denna process används i sin tur för kompostering av den fasta biogödseln. Biogasanläggningen i Högbytorp har fått stöd genom Klimatklivet. Årlig förväntad produktion och substrat: - Biogasproduktion: 60 GWh/år - Substrat: 75 000 ton/år - Biogödsel: 60 000 ton/år - Kompost: 8 000 ton/år

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Stockholms nya biogasanläggning invigd

2018-09-04
Invigning av EONs nya biogasanläggning
Den 30 augusti invigdes E.ONs nya biogasanläggning, som den första etappen av framtidens kretslopps-anläggning, vid Högbytorp i Upplands-Bro.

På plats var bland annat E.ONs Sverigechef Marc Hoffmann, Camilla Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun och statssekreterare på miljö- och energidepartementet Per Ängquist, som poängterade det positiva med en anläggning kopplat till en cirkulär ekonomi där restprodukter nyttjas som resurs.

Den nyinvigda biogasanläggningen använder matrester och annat organiskt avfall från hushåll och företag i Stockholmsregionen för att producera biogas och biogödsel. Bygget av biogasanläggningen påbörjades för ett och ett halvt år sedan, och är en del av E.ONs större kretsloppsanläggning som, när den står klar 2020, även ska producera el och värme ur ratade restprodukter.

- Genom att använda återvunnen energi kan vi hushålla med jordens resurser och samtidigt förse en snabbt växande Stockholmsregion med hållbar el, värme och biogas. Vi har lovat våra kunder att all energi som vi producerar och levererar ska vara hundra procent återvunnen eller förnybar senast 2025. Kretsloppsanläggningen vid Högbytorp är därmed en viktig pusselbit för att nå det målet, säger Marc Hoffmann, chef för E.ON i Sverige.

Inför invigningen sa miljöminister Karolina Skog:

- Biogas är utan tvekan det miljösmartaste bränslet vi har. Istället för att få metan i atmosfären får vi ett bränsle som kan användas i exempelvis transporter och industrin. För varje biogasanläggning som invigs är vi därför ett steg närmre våra klimatmål.

Och statssekreterare på miljö- och energidepartementet Per Ängquist adderade till på plats vid sitt invigningstal:

- Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det krävs massor av steg för att nå dit och dagens invigning är ett steg på den vägen.

När kretsloppsanläggningen är i full drift kommer den årligen att producera 425 GWh fjärrvärme, 165 GWh el, 60 GWh biogas och 60 000 ton biogödsel. Satsningen bygger på en genomförd investering på 2,5 miljarder kronor.

– Vi är glada att E.ON valde Upplands-Bro kommun för sin unika kretsloppsanläggning. Förutom att den skapar nya arbetstillfällen innebär vårt samarbete att kommunen blir ett föredöme och en inspiration vad gäller klimatarbete, nationellt såväl som internationellt, säger Camilla Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun.

Fakta biogasanläggningen i Högbytorp

I biogasanläggningen kommer matrester och annat organiskt avfall från kommunerna och företagen i regionen, att rötas till biogas.
Energin som finns i en fylld matavfallspåse kan man köra en gasbil på i 3 km.

Vid biogasframställningen produceras även biogödsel. Den kan användas för att berika jordarna med mull och näringsämnen, såväl i det ekologiska som det konventionella jordbruket. Biogödseln från biogasanläggningen ger ny näring till livsmedelsproduktionen – och kretsloppet sluts.

Synergier Biogas- och kraftvärmeanläggningen: Rejekt i form av avfall som följer med in i biogasanläggningen men som inte kan rötas avskiljs och går till kraftvärmeanläggningen utan behov av långa transporter. Spillvärme från kraftvärmeverket används för att förädla biogasen till fordonsgaskvalité. Spillvärme från denna process används i sin tur för kompostering av den fasta biogödseln.

Biogasanläggningen i Högbytorp har fått stöd genom Klimatklivet.

Årlig förväntad produktion och substrat:

- Biogasproduktion: 60 GWh/år
- Substrat: 75 000 ton/år
- Biogödsel: 60 000 ton/år
- Kompost: 8 000 ton/år
Källa: EON

Senaste nyheter