Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Små företag vinner på klimatomställning

https://www.klimatsmart.se/images/news/fores150x90.jpg

När priset på koldioxidutsläpp ökar har stora och etablerade företag mest att förlora, medan vinnarna är nystartade och små. Det visar en ny studie från tankesmedjan FORES. Studien uppskattar att vinstpotentialen för utsläppsminskande teknik är nästan 30 miljarder kronor per år. Klimatomställningen handlar ofta om kostnader och svårigheter. FORES studie vänder på perspektivet och frågar sig istället vilka aktörer som vinner på ett högre pris på koldioxid. Vad kännetecknar dessa företag och hur kan framväxten underlättas? Med hjälp av miljöekonomerna Jenny von Bahr och Matts Andersson från WSP Analys & Strategi pekar FORES ut var de största vinstpotentialerna finns de kommande tio åren. Genom att titta på hur koldioxid prissätts idag och fram till 2020 har FORES räknat på vinstpotentialen för klimatvänlig teknik inom sektorerna energi, industri, bostäder samt lokaler och transport. Förlorarna är några få stora aktörer varav många i offentlig regi, de 20 största utsläpparna står för en fjärdedel av landets koldioxidutsläpp. Det som utmärker vinnarföretagen är att de ofta är små och nyetablerade; att de bygger sin affärsverksamhet på teknik som minskar koldioxidutsläppen och att det är just utsläppsminskning som ökar deras vinster. - I studien presenterar vi förslag på hur politiken kan stödja utvecklingen, bland annat genom att satsa på infrastruktur och forskning Vi uppskattar att det finns en årlig vinstpotential på nästan 30 miljarder kronor för utsläppsminskande teknik i Sverige, säger Jakob Rutqvist, miljöprogramchef på FORES. - Vi tror att det är i dessa branscher framtidens exportsuccéer kommer att skapas, tillväxt drivas fram och nya jobb uppstå. En aktiv klimatpolitik som höjer priset på utsläpp skulle möjliggöra för dessa branscher att växa ännu fortare, menar miljöekonomen Jenny von Bahr. Studien lanseras idag (16/3) vid ett seminarium under Energitinget i Stockholm, där bland annat statssekreterare Ola Alterå, Tällbergsstiftelsens Anders Wijkman och Svenskt Näringslivs Birgitta Resvik medverkar. För att konkretisera hur vinnarna ser ut har FORES identifierat tre typiska företag • O2 Energi AB: Stockholm. Drivs av visionen av ett grönt samhälle och ska inom fem år öka sitt innehav av vindkraftverk med tolv gånger. • Schneider electric (fd. TAC Sweden): Hägersten. Sänker sina kunders energianvändning med drygt 20 procent per år och bedömer att de vid ett högt koldioxidpris kan omsätta 3 miljarder 2020. • WEG: Kungsbacka. Ett företag med rötter i Brasilien som arbetar med att ta fram motorer med låg energiförbrukning och som mer än dubblat sin omsättning sedan 2004. För mer information kontakta; Jakob Rutqvist, programchef miljö, FORES, 073-622 14 13, jakob.rutqvist@fores.se.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Små företag vinner på klimatomställning

2010-03-16
När priset på koldioxidutsläpp ökar har stora och etablerade företag mest att förlora, medan vinnarna är nystartade och små. Det visar en ny studie från tankesmedjan FORES. Studien uppskattar att vinstpotentialen för utsläppsminskande teknik är nästan 30 miljarder kronor per år.

Klimatomställningen handlar ofta om kostnader och svårigheter. FORES studie vänder på perspektivet och frågar sig istället vilka aktörer som vinner på ett högre pris på koldioxid. Vad kännetecknar dessa företag och hur kan framväxten underlättas?

Med hjälp av miljöekonomerna Jenny von Bahr och Matts Andersson från WSP Analys & Strategi pekar FORES ut var de största vinstpotentialerna finns de kommande tio åren. Genom att titta på hur koldioxid prissätts idag och fram till 2020 har FORES räknat på vinstpotentialen för klimatvänlig teknik inom sektorerna energi, industri, bostäder samt lokaler och transport.

Förlorarna är några få stora aktörer varav många i offentlig regi, de 20 största utsläpparna står för en fjärdedel av landets koldioxidutsläpp. Det som utmärker vinnarföretagen är att de ofta är små och nyetablerade; att de bygger sin affärsverksamhet på teknik som minskar koldioxidutsläppen och att det är just utsläppsminskning som ökar deras vinster.

- I studien presenterar vi förslag på hur politiken kan stödja utvecklingen, bland annat genom att satsa på infrastruktur och forskning Vi uppskattar att det finns en årlig vinstpotential på nästan 30 miljarder kronor för utsläppsminskande teknik i Sverige, säger Jakob Rutqvist, miljöprogramchef på FORES.

- Vi tror att det är i dessa branscher framtidens exportsuccéer kommer att skapas, tillväxt drivas fram och nya jobb uppstå. En aktiv klimatpolitik som höjer priset på utsläpp skulle möjliggöra för dessa branscher att växa ännu fortare, menar miljöekonomen Jenny von Bahr.

Studien lanseras idag (16/3) vid ett seminarium under Energitinget i Stockholm, där bland annat statssekreterare Ola Alterå, Tällbergsstiftelsens Anders Wijkman och Svenskt Näringslivs Birgitta Resvik medverkar.

För att konkretisera hur vinnarna ser ut har FORES identifierat tre typiska företag

• O2 Energi AB:
Stockholm. Drivs av visionen av ett grönt samhälle och ska inom fem år öka sitt innehav av vindkraftverk med tolv gånger.

• Schneider electric (fd. TAC Sweden):
Hägersten. Sänker sina kunders energianvändning med drygt 20 procent per år och bedömer att de vid ett högt koldioxidpris kan omsätta 3 miljarder 2020.

• WEG:
Kungsbacka. Ett företag med rötter i Brasilien som arbetar med att ta fram motorer med låg energiförbrukning och som mer än dubblat sin omsättning sedan 2004.

För mer information kontakta;
Jakob Rutqvist, programchef miljö, FORES, 073-622 14 13, jakob.rutqvist@fores.se.

Studien finns på fores.se/miljo/vinnare-och-forlorare-fores-studie-2010-1

<i>Om FORES:
FORES är en ny tankesmedja som vill förändra. Globalisering och klimatförändring innebär utmaningar som kräver nya sätt att se på samhället. FORES ger debatten nya perspektiv, frimodiga idéer och positiv energi. Vi bygger nätverk av samhällsintresserade och experter. Tillsammans kan vi ta fram tydliga och konkreta förslag på lösningar för en hållbar framtid.</i>
Källa: FORES

Senaste nyheter