Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Självkörande bilar inom tio år med Volvo

https://www.klimatsmart.se/images/news/volvo_road_train__250x140.jpg

Vägtåg kan nu bli verklighet inom ett decennium. SARTRE är ett nystartat EU-projekt för att utveckla och testa teknik för fordon som kan köra sig själva i långa tåg på motorvägarna. Tekniken skulle kunna förbättra trafikflöden och restider, öka förarnas komfort, minska antalet olyckor och sänka bränsleförbrukningen och därmed också koldioxidutsläppen. Tänk dig att du åker hemifrån på morgonen. När du kommit upp på motorvägen hänger du på ett antal bilar som kör i rad efter varandra i normal hastighet i en tätt sammanhållen konvoj. Efter ett par minuter kan du släppa ratten och ägna dig åt att läsa morgontidningen, prata i telefon eller titta på TV medan bilen kör sig själv i total säkerhet, samtidigt som du sparar bränsle! En ren trafikutopi? Inte om man ska tro dagens forskare som menar att vägtåg kan bli verklighet inom ett decennium. Fordonsindustrin har länge fokuserat på att utveckla aktiva säkerhetssystem som fungerar förebyggande, såsom antispinnsystem och olika program för bromsstöd. Men biltillverkarna har dessutom gått mycket längre och presenterar nu teknik som gör det möjligt att framföra fordon utan någon input alls från den person som sitter bakom ratten. Detta kallas autonom körning och innebär att fordonet kontrollerar acceleration, bromsning och styrning och kan ingå i ett vägtåg av fordon som alla kontrolleras på samma sätt. De första testbilarna med denna teknik kommer att rulla på testbanor redan 2011. Bilarna kommer att vara utrustade med ett navigationssystem och en sändar/mottagarenhet som kommunicerar med ledarfordonet. Eftersom systemet är inbyggt i bilarna behöver man inte komplettera infrastrukturen längs det befintliga vägnätet. Tanken är att varje vägtåg eller grupp ska ha ett ledarfordon som körs precis som vanligt, med full kontroll över samtliga funktioner. Detta ledarfordon körs av en erfaren förare som känner till den aktuella vägsträckan mycket väl. Det kan till exempel vara en taxi, en buss eller en lastbil. Varje sådant vägtåg ska bestå av 6-8 fordon. En förare som närmar sig sin destination tar över kontrollen av sitt eget fordon, lämnar konvojen genom att köra åt sidan och fortsätter sedan på egen hand till sin destination. De övriga fordonen i vägtåget sluter luckan och fortsätter till dess konvojen splittras. Fördelarna med sådana här vägtåg är att alla de övriga förarna i konvojen har tid att ägna sig åt annat medan de är på vägen, till exempel när de kör till eller från arbetet. Vägtågen ökar säkerheten och minskar miljöbelastningen tack vare lägre bränsleförbrukning jämfört med om bilarna hade körts individuellt. Anledningen till det är att bilarna i tåget ligger nära varandra och på så sätt kan utnyttja det lägre luftmotståndet. Energibesparingen väntas ligga runt 20 procent. Det blir också möjligt att utnyttja vägarnas kapacitet effektivare. För mer information och kontakt: SP Technical Research Institute of Sweden (ansvarigt för spridning av SARTRE-projektet), Carl Bergehem, tel: +46 10 516 55 53, e-post: Carl.Bergenhem@sp.se

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Självkörande bilar inom tio år med Volvo

2009-11-25
Vägtåg-konceptet
Vägtåg kan nu bli verklighet inom ett decennium.

SARTRE är ett nystartat EU-projekt för att utveckla och testa teknik för fordon som kan köra sig själva i långa tåg på motorvägarna. Tekniken skulle kunna förbättra trafikflöden och restider, öka förarnas komfort, minska antalet olyckor och sänka bränsleförbrukningen och därmed också koldioxidutsläppen.

Tänk dig att du åker hemifrån på morgonen. När du kommit upp på motorvägen hänger du på ett antal bilar som kör i rad efter varandra i normal hastighet i en tätt sammanhållen konvoj. Efter ett par minuter kan du släppa ratten och ägna dig åt att läsa morgontidningen, prata i telefon eller titta på TV medan bilen kör sig själv i total säkerhet, samtidigt som du sparar bränsle! En ren trafikutopi?
Inte om man ska tro dagens forskare som menar att vägtåg kan bli verklighet inom ett decennium.

Fordonsindustrin har länge fokuserat på att utveckla aktiva säkerhetssystem som fungerar förebyggande, såsom antispinnsystem och olika program för bromsstöd. Men biltillverkarna har dessutom gått mycket längre och presenterar nu teknik som gör det möjligt att framföra fordon utan någon input alls från den person som sitter bakom ratten. Detta kallas autonom körning och innebär att fordonet kontrollerar acceleration, bromsning och styrning och kan ingå i ett vägtåg av fordon som alla kontrolleras på samma sätt.
De första testbilarna med denna teknik kommer att rulla på testbanor redan 2011. Bilarna kommer att vara utrustade med ett navigationssystem och en sändar/mottagarenhet som kommunicerar med ledarfordonet. Eftersom systemet är inbyggt i bilarna behöver man inte komplettera infrastrukturen längs det befintliga vägnätet.

Tanken är att varje vägtåg eller grupp ska ha ett ledarfordon som körs precis som vanligt, med full kontroll över samtliga funktioner. Detta ledarfordon körs av en erfaren förare som känner till den aktuella vägsträckan mycket väl. Det kan till exempel vara en taxi, en buss eller en lastbil. Varje sådant vägtåg ska bestå av 6-8 fordon.

En förare som närmar sig sin destination tar över kontrollen av sitt eget fordon, lämnar konvojen genom att köra åt sidan och fortsätter sedan på egen hand till sin destination. De övriga fordonen i vägtåget sluter luckan och fortsätter till dess konvojen splittras.

Fördelarna med sådana här vägtåg är att alla de övriga förarna i konvojen har tid att ägna sig åt annat medan de är på vägen, till exempel när de kör till eller från arbetet. Vägtågen ökar säkerheten och minskar miljöbelastningen tack vare lägre bränsleförbrukning jämfört med om bilarna hade körts individuellt. Anledningen till det är att bilarna i tåget ligger nära varandra och på så sätt kan utnyttja det lägre luftmotståndet. Energibesparingen väntas ligga runt 20 procent. Det blir också möjligt att utnyttja vägarnas kapacitet effektivare.

För mer information och kontakt: SP Technical Research Institute of Sweden (ansvarigt för spridning av SARTRE-projektet), Carl Bergehem, tel: +46 10 516 55 53, e-post: Carl.Bergenhem@sp.se
Källa: Volvo

Senaste nyheter