Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Seminariet En värld En hälsa 4 april

https://www.klimatsmart.se/images/news/ksla250x99a.jpg

Forskare möter beslutsfattare för att diskutera konsekvenserna av minskad biologisk mångfald för spridningen av nya sjukdomar. Under detta seminarium tar vi ett tvärvetenskapligt och brett grepp över frågorna om minskad biologisk mångfald och vad det innebär för vår hälsa. Några av landets främsta forskare inom human- och veterinärmedicin, ekologi och matematik ger olika perspektiv på frågan som en utgångspunkt för en diskussion med högsta företrädare från forskningsråd och stiftelser. Hur hänger problemen med antibiotikaresistens, nya infektionssjukdomar och förlust av ekosystemtjänster ihop? Hur kan dessa problem angripas? Medverkande forskare: Björn Olsen (Uppsala Universitet), Thomas Elmqvist (Stockholm Resilience Centre), Sofia Boqvist (SLU), Ann Lindberg (SVA), Dan Andersson (Uppsala universitet), Magnus Boman (KTH), Sten-Olof Dimander (Svenska Djurhälsovården) Från forskningsråden: Sven Bergström (Vetenskapsrådet), Rolf Annerberg (Formas), Gunnar Sandberg (VINNOVA), Lars-Erik Liljelund (Mistra), Lars Rask (SSF). Datum: Måndagen den 4 april 2011. Tid: 09.30–16.30. Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm. Anmälan sker till Gun Askerö, 08-54 54 77 12. Ytterligare information kan fås av: Akademiagronom Eva Ronquist, 08-54 54 77 06, 070-160 33 05, eva.ronquist@ksla.se. Mer information om KSLA: www.ksla.se.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Seminariet En värld En hälsa 4 april

2011-03-29
Källa: KSLA

Senaste nyheter