Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Samtal om elbilar & hybridbilar 20 mars

https://www.klimatsmart.se/images/news/elma203x192.jpg

Regering och riksdag har som mål att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Regeringen har satsat särskilda pengar på marknadsintroduktion av personbilar med extremt låga utsläpp -supermiljöbilar. En sådan ska släppa ut mindre 50 gram koldioxid per kilomete. I praktiken betyder det elbilar och laddhybrider. På marknaden finns ett litet antal modeller av elbilar och laddhybridbilar, som är supermiljöbilar. Utvecklingen har dock bara börjat. Samtidigt så återstår mycket stora ansträngningar för att nå en fossilfri fordonsflotta. ELMA ordnar därför ett samtal kring elbilar och hybridbilar. Vi har bjudit in två av de främsta experterna. Aktuella frågor: - håller elbils- och batteritekniken vad den lovar eller sätter fysiken käppar i hjulet, - vilka satsningar kommer att krävas för att nå det uppsatta målet, - går utvecklingen åt rätt håll och är nuvarande styrmedel tillräckliga? Mattias Goldmann från Gröna Bilister presenterar deras rapport om Norges världsledande omställning till elbilar, redogör för erfarenheterna av att ha kört elbil Ystad-Haparanda, går igenom de politiska spelreglerna och presenterar Elbilens sex synvändor. Dag Noréus är professor i kemi vid Stockholms universitet och är insatt i batteriteknik. Han redogör för batteriernas möjligheter och begränsningar. Bo Assarsson från ELMA:s styrelse leder seminariet. Ingen avgift. Tid: Onsdagen den 20 mars kl. 17.30, efter seminaret lite mingel. Plats: Kreab Gavin Anderson, Floragatan 13, Stockholm. Anmälan: bo.assarsson@telia.com senast den 18 mars 2013. Hjärtligt välkommen! Peder Jonsson ELMA:s ordförande.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Samtal om elbilar & hybridbilar 20 mars

2013-02-12
Regering och riksdag har som mål att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Regeringen har satsat särskilda pengar på marknadsintroduktion av personbilar med extremt låga utsläpp -supermiljöbilar. En sådan ska släppa ut mindre 50 gram koldioxid per kilomete. I praktiken betyder det elbilar och laddhybrider.

På marknaden finns ett litet antal modeller av elbilar och laddhybridbilar, som är supermiljöbilar. Utvecklingen har dock bara börjat. Samtidigt så återstår mycket stora ansträngningar för att nå en fossilfri fordonsflotta.

ELMA ordnar därför ett samtal kring elbilar och hybridbilar. Vi har bjudit in två av de främsta experterna. Aktuella frågor:
- håller elbils- och batteritekniken vad den lovar eller sätter fysiken käppar i hjulet,
- vilka satsningar kommer att krävas för att nå det uppsatta målet,
- går utvecklingen åt rätt håll och är nuvarande styrmedel tillräckliga?

Mattias Goldmann från Gröna Bilister presenterar deras rapport om Norges världsledande omställning till elbilar, redogör för erfarenheterna av att ha kört elbil Ystad-Haparanda, går igenom de politiska spelreglerna och presenterar Elbilens sex synvändor.

Dag Noréus är professor i kemi vid Stockholms universitet och är insatt i batteriteknik. Han redogör för batteriernas möjligheter och begränsningar.

Bo Assarsson från ELMA:s styrelse leder seminariet. Ingen avgift.

Tid: Onsdagen den 20 mars kl. 17.30, efter seminaret lite mingel.
Plats: Kreab Gavin Anderson, Floragatan 13, Stockholm.
Anmälan: bo.assarsson@telia.com senast den 18 mars 2013.

Hjärtligt välkommen!
Peder Jonsson ELMA:s ordförande.
Källa: Elma

Senaste nyheter