Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Samarbetsavtal mellan Sverige och Chile

https://www.klimatsmart.se/images/news/sverigesekokomm205x120.jpg

Sveriges ekokommuner, en förening med 84 kommuner och landsting, har också ett växande internationellt nätverk. Under de senaste åren har ett informellt samarbete utvecklats mellan Sveriges ekokommuner och nätverk av kommuner i Chile. Delegationer från chilenska kommuner har besökt ekokommuner i Sverige och en delegation från Sveriges ekokommuner har för någon månad sedan besökt Chile. Kommunförbundet i Chile är mycket intresserat av att chilenska kommuner börjar arbeta efter den modell som används av Ekokommunerna och därför vill man nu att samarbetet formaliseras med ett officiellt avtal om att utbyta erfarenheter och initiera gemensamma projekt. Det pågår redan förberedelser tillsammans med ekokommunerna Borgholm och Övertorneå i samarbete med ett antal chilenska kommuner om ett utbildningsprojekt enligt det så kallade ”Ekokommun 5.0” – konceptet. Avtalet undertecknades av ordföranden i Chiles kommunförbund, Raul Torrealba samt ordföranden för Sveriges ekokommuner, Lars Thunberg. – Chile är ett nyckelland i Sydamerika. Vi är stolta över att Sveriges ekokommuner får stå som förebild för deras ambitioner med hållbar utveckling. Vi kommer under det här besöket även att titta på Helsingborgs kretsloppsanpassade arbete med avfall, biogas och förnybar energi som ett gott exempel på vad ekokommunerna i Sverige kan visa upp. Med samarbetsavtalet hoppas vi kunna utveckla och sprida arbetet, säger Lars Thunberg (KD), kommunalråd i Helsingborg och ordförande i Sveriges ekokommuner. Med vid undertecknandet fanns även Catalina del Real, vice partiledare för regeringspartiet Renovacion Nacional och Kenneth Gyllensting, nationell samordnare för Sveriges ekokommuner. För mer information, kontakta: Lars Thunberg, ordförande i Sveriges ekokommuner, kommunalråd (KD), Helsingborgs stad, 070-628 43 10, Lars.thunberg@helsingborg.se Kenneth Gyllensting, samordnare för Sveriges ekokommuner, 0455-303 283, kansliet@sekom.se.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Samarbetsavtal mellan Sverige och Chile

2012-06-08
Sveriges ekokommuner, en förening med 84 kommuner och landsting, har också ett växande internationellt nätverk. Under de senaste åren har ett informellt samarbete utvecklats mellan Sveriges ekokommuner och nätverk av kommuner i Chile. Delegationer från chilenska kommuner har besökt ekokommuner i Sverige och en delegation från Sveriges ekokommuner har för någon månad sedan besökt Chile.

Kommunförbundet i Chile är mycket intresserat av att chilenska kommuner börjar arbeta efter den modell som används av Ekokommunerna och därför vill man nu att samarbetet formaliseras med ett officiellt avtal om att utbyta erfarenheter och initiera gemensamma projekt. Det pågår redan förberedelser tillsammans med ekokommunerna Borgholm och Övertorneå i samarbete med ett antal chilenska kommuner om ett utbildningsprojekt enligt det så kallade ”Ekokommun 5.0” – konceptet.

Avtalet undertecknades av ordföranden i Chiles kommunförbund, Raul Torrealba samt ordföranden för Sveriges ekokommuner, Lars Thunberg.

– Chile är ett nyckelland i Sydamerika. Vi är stolta över att Sveriges ekokommuner får stå som förebild för deras ambitioner med hållbar utveckling. Vi kommer under det här besöket även att titta på Helsingborgs kretsloppsanpassade arbete med avfall, biogas och förnybar energi som ett gott exempel på vad ekokommunerna i Sverige kan visa upp. Med samarbetsavtalet hoppas vi kunna utveckla och sprida arbetet, säger Lars Thunberg (KD), kommunalråd i Helsingborg och ordförande i Sveriges ekokommuner.

Med vid undertecknandet fanns även Catalina del Real, vice partiledare för regeringspartiet Renovacion Nacional och Kenneth Gyllensting, nationell samordnare för Sveriges ekokommuner.

För mer information, kontakta:
Lars Thunberg, ordförande i Sveriges ekokommuner, kommunalråd (KD), Helsingborgs stad, 070-628 43 10, Lars.thunberg@helsingborg.se
Kenneth Gyllensting, samordnare för Sveriges ekokommuner, 0455-303 283, kansliet@sekom.se.

Senaste nyheter