Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Produktionskapaciteten för biodrivmedel ökade 20 procent 2021

https://www.klimatsmart.se/images/news/svebio-pyrocell-gavle250x175.jpg

Det senaste året har produktionskapaciteten för biodrivmedel i Sverige ökat med cirka 20 procent. Det visar tidningen Bioenergis undersökning av biodrivmedelsproducenter. I Sverige finns cirka 75 anläggningar som producerar biodrivmedel, varav omkring 60 producerar biometan och 15 flytande drivmedel som bioetanol, biometanol, HVO, rapsolja, tallolja och pyrolysolja. Produktionskapaciteten har det senaste året ökat från cirka 7,6 TWh 2020 till cirka 9,2 TWh 2021. Pyrocell invigde i december en ny anläggning i Gävle för att göra pyrolysolja. Preem har ökat kapaciteten att ta emot bioråvara, bland annat från Gävle, vid raffinaderierna i Göteborg och Lysekil. Preem är också den enskilt största producenten med nästan 40 procent av den total kapaciteten för att producera biodrivmedel. Kraftig tillväxt 2023-2026: Utbyggnaden av kapaciteten väntas bli måttliga två procent under 2022. Men under de fyra följande åren fram till 2026 väntas kapaciteten ta fart ordentligt med en genomsnittlig tillväxt på 44 procent per år för att nå en kapacitet på cirka 39 TWh biodrivmedel 2026. Detta motsvarar ungefär den mängd som uppskattas kommer att behövas för att uppfylla reduktionsplikten i Sverige 2026. Preem har störst planer på att bygga ut kapaciteten och planerar att öka från 3,5 TWh till cirka 22 TWh, motsvarande nästan 2,4 miljoner kubikmeter biodrivmedel 2026. Det är ungefär hälften av de volymer drivmedel Preem levererar till den svenska marknaden idag. 2026 väntas kapaciteten i hela Norden öka till totalt omkring 70 TWh biodrivmedel per år. Ökningen sker i första hand i Sverige men även Norge och Finland har stora planer på att öka kapaciteten.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Produktionskapaciteten för biodrivmedel ökade 20 procent 2021

2022-01-03
Pyrocells anläggning i Gävle
Det senaste året har produktionskapaciteten för biodrivmedel i Sverige ökat med cirka 20 procent. Det visar tidningen Bioenergis undersökning av biodrivmedelsproducenter.

I Sverige finns cirka 75 anläggningar som producerar biodrivmedel, varav omkring 60 producerar biometan och 15 flytande drivmedel som bioetanol, biometanol, HVO, rapsolja, tallolja och pyrolysolja.

Produktionskapaciteten har det senaste året ökat från cirka 7,6 TWh 2020 till cirka 9,2 TWh 2021. Pyrocell invigde i december en ny anläggning i Gävle för att göra pyrolysolja. Preem har ökat kapaciteten att ta emot bioråvara, bland annat från Gävle, vid raffinaderierna i Göteborg och Lysekil. Preem är också den enskilt största producenten med nästan 40 procent av den total kapaciteten för att producera biodrivmedel.

Kraftig tillväxt 2023-2026:

Utbyggnaden av kapaciteten väntas bli måttliga två procent under 2022. Men under de fyra följande åren fram till 2026 väntas kapaciteten ta fart ordentligt med en genomsnittlig tillväxt på 44 procent per år för att nå en kapacitet på cirka 39 TWh biodrivmedel 2026.

Detta motsvarar ungefär den mängd som uppskattas kommer att behövas för att uppfylla reduktionsplikten i Sverige 2026.

Preem har störst planer på att bygga ut kapaciteten och planerar att öka från 3,5 TWh till cirka 22 TWh, motsvarande nästan 2,4 miljoner kubikmeter biodrivmedel 2026. Det är ungefär hälften av de volymer drivmedel Preem levererar till den svenska marknaden idag.

2026 väntas kapaciteten i hela Norden öka till totalt omkring 70 TWh biodrivmedel per år. Ökningen sker i första hand i Sverige men även Norge och Finland har stora planer på att öka kapaciteten.
Källa: Svebio
Foto: Alan Sherrard

Senaste nyheter