Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

OKQ8 planerar att öppna 10 vätgasstationer

https://www.klimatsmart.se/images/news/okq8-vatgas250x343.jpg

OKQ8 inleder ett samarbete med Everfuel som innebär att företagen gör gemensam sak i utvecklingen av vätgasmarknaden i Sverige. Målet är att möjliggöra ett vätgasnätverk hos OKQ8 de kommande åren och ambitionen är att ha öppnat 10 stationer 2024. Bolagen ser samarbetet som en viktig del i att öka tillgången på grön vätgas som bränsle, en bidragande faktor till ett samhälle med minskade koldioxidutsläpp. - Vi vill hjälpa våra kunder ställa om och vätgas är ett spännande alternativ för framtiden och ett viktigt steg för att Sverige ska kunna nå uppsatta klimatmål. Vi behöver starka partnerskap för att möjliggöra snabbt utveckla vätgasmarknaden i Sverige och Everfuel har gedigen kunskap och erfarenhet inom området, säger Karin Hellgren, Kommunikationschef på OKQ8. Ambitionen är att, till en början, öppna tio vätgastankställen på befintliga OKQ8-stationer senast 2024. Primära förslag är i dagsläget Malmö, Trelleborg, Stockholm och Göteborg samt stationer däremellan. Exakta orter och placeringar kommuniceras löpande. Initialt kommer vätgasnätverket fokusera på tyngre fordon och stadsnära transporter, men även vara öppna för passagerarfordon. Förhoppningen är att satsningen blir startskottet för vätgas i Sverige och ger fler kunder en möjlighet att ställa om från fossila drivmedel till mer klimatsmarta. Tanken är att tillsammans och i dialog med kunder utveckla fler stationer och öppna dessa allteftersom möjligheten ges. - Vi behöver starka partners som OKQ8 för att driva omställningen till en utsläppsfri mobilitet. Deras ledande position i Sverige med ett omfattande servicestationsnätverk kompletterar vår expertis inom säker och effektiv produktion, distribution och tankning av grön vätgas till slutanvändare, säger Jacob Krogsgaard, VD på Everfuel. Vätgas är en del i OKQ8:s satsning på hållbara drivmedel, som HVO100 och biogas samt utbyggnaden av Sveriges största supersnabbladdnätverk. Fakta om vätgasbilar: De flesta vätgasdrivna bilar är uppbyggda av ett batteri och en bränslecell som kompletterar varandra. Dessa tillsammans utgör en kombination som ger samma höga komfort och säkerhet som dagens konventionella bilar. När vätgas används som fordonsbränsle medför det i princip inga andra utsläpp än ren vattenånga. Ytterligare en fördel med vätgasbilar är att de, liksom andra elfordon, är mycket tysta.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

OKQ8 planerar att öppna 10 vätgasstationer

2021-08-25
Vätgastank
OKQ8 inleder ett samarbete med Everfuel som innebär att företagen gör gemensam sak i utvecklingen av vätgasmarknaden i Sverige. Målet är att möjliggöra ett vätgasnätverk hos OKQ8 de kommande åren och ambitionen är att ha öppnat 10 stationer 2024.

Bolagen ser samarbetet som en viktig del i att öka tillgången på grön vätgas som bränsle, en bidragande faktor till ett samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

- Vi vill hjälpa våra kunder ställa om och vätgas är ett spännande alternativ för framtiden och ett viktigt steg för att Sverige ska kunna nå uppsatta klimatmål. Vi behöver starka partnerskap för att möjliggöra snabbt utveckla vätgasmarknaden i Sverige och Everfuel har gedigen kunskap och erfarenhet inom området, säger Karin Hellgren, Kommunikationschef på OKQ8.

Ambitionen är att, till en början, öppna tio vätgastankställen på befintliga OKQ8-stationer senast 2024. Primära förslag är i dagsläget Malmö, Trelleborg, Stockholm och Göteborg samt stationer däremellan. Exakta orter och placeringar kommuniceras löpande.

Initialt kommer vätgasnätverket fokusera på tyngre fordon och stadsnära transporter, men även vara öppna för passagerarfordon.

Förhoppningen är att satsningen blir startskottet för vätgas i Sverige och ger fler kunder en möjlighet att ställa om från fossila drivmedel till mer klimatsmarta. Tanken är att tillsammans och i dialog med kunder utveckla fler stationer och öppna dessa allteftersom möjligheten ges.

- Vi behöver starka partners som OKQ8 för att driva omställningen till en utsläppsfri mobilitet. Deras ledande position i Sverige med ett omfattande servicestationsnätverk kompletterar vår expertis inom säker och effektiv produktion, distribution och tankning av grön vätgas till slutanvändare, säger Jacob Krogsgaard, VD på Everfuel.

Vätgas är en del i OKQ8:s satsning på hållbara drivmedel, som HVO100 och biogas samt utbyggnaden av Sveriges största supersnabbladdnätverk.

Fakta om vätgasbilar:

De flesta vätgasdrivna bilar är uppbyggda av ett batteri och en bränslecell som kompletterar varandra. Dessa tillsammans utgör en kombination som ger samma höga komfort och säkerhet som dagens konventionella bilar. När vätgas används som fordonsbränsle medför det i princip inga andra utsläpp än ren vattenånga. Ytterligare en fördel med vätgasbilar är att de, liksom andra elfordon, är mycket tysta.
Källa: OKQ8

Senaste nyheter