Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Nytt naturreservat centralt i Nacka

https://www.klimatsmart.se/images/news/nacka-naturreservat250x187.jpg

Höga naturvärden skyddas för framtiden när kommunens sextonde naturreservat tar form och Nacka förstärker sin position som den kommun i Sverige där medborgarna har närmst till skyddad natur. Samtidigt växer Centrala Nacka norrut när ett nytt bostadsområde kan byggas med staden, skogen och vattnet som grannar. - Vi har jobbat hårt och länge för att skydda Ryssbergens viktiga naturvärden och det är glädjande att äntligen kunna ta nya steg för att inrätta ett nytt naturreservat. Att ha tillgång till natur nära där man bor är viktigt för hälsa och välmående, därför är det extra viktigt att säkra tillgången till skyddad natur i Nackas mest centrala delar, säger Hans Peters. Den 25 januari väntas natur- och trafiknämnden i Nacka tillstyrka förslaget om att bilda naturreservat i Ryssbergen. Det nya naturreservatet blir ett av Nackas minsta, men har mycket höga naturvärden. Området är kraftigt kuperat och varierat. Här finns både kala klipphällar, flera hundra år gamla tallar och ädellövskog. Många arter av vedlevande insekter, fåglar, lavar och svampar går att hitta här, och artrikedomen har blivit ännu större sedan delar av området härjades av en skogsbrand 2018. Samtidigt utvecklas ett nytt bostadsområde i Ryssbergen. Här kommer bostäderna att integreras i naturen med närhet till skogen, samtidigt som det bara är några minuters promenad till tunnelbanan, bussterminal, Saltsjöbanan och hela det växande utbudet av idrott, skolor, service, restauranger och butiker i Centrala Nacka. Genom den nya detaljplanen ska naturreservatet också få fler entréer så att fler kan besöka området. Totalt möjliggör den nya detaljplanen att området Ryssbergen kan få mellan 400 och 600 bostäder, en förskola och en yta om cirka 25 000 kvadratmeter för verksamhetslokaler. Kommunens naturinventering har visat på höga naturvärden och flera sällsynta arter i Ryssbergen. De ska skyddas och gynnas genom flera olika åtgärder, förutom bildandet av naturreservatet. Bland annat kommer det att sättas upp holkar för ett flertal fågelarter, sumpskogar anläggas och skötas för bra livsmiljöer för exempelvis mindre hackspett och död ved placeras ut för att gynna vedlevande insekter, svampar och kryptogamer. I mars 2021 blev Rensättra naturreservat Nackas femtonde naturreservat. Utöver Ryssbergen planeras för ytterligare två naturreservat i kommunen. Att ett område är ett naturreservat betyder att det är skyddat med stöd av miljöbalken. Det är ett sätt att långsiktigt skydda värdefull natur. - Natur- och trafiknämnden väntas tillstyrka förslaget om att bilda naturreservatet den 25 januari 2022. - Miljö- och stadsbyggnadsnämnden väntas tillstyrka förslag på detaljplanen den 26 januari 2022. - Slutliga beslut kommer att tas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktig, tidigast i februari 2022.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Nytt naturreservat centralt i Nacka

2022-01-14
Naturreservatet Ryssbergen i Nacka
Höga naturvärden skyddas för framtiden när kommunens sextonde naturreservat tar form och Nacka förstärker sin position som den kommun i Sverige där medborgarna har närmst till skyddad natur. Samtidigt växer Centrala Nacka norrut när ett nytt bostadsområde kan byggas med staden, skogen och vattnet som grannar.

- Vi har jobbat hårt och länge för att skydda Ryssbergens viktiga naturvärden och det är glädjande att äntligen kunna ta nya steg för att inrätta ett nytt naturreservat. Att ha tillgång till natur nära där man bor är viktigt för hälsa och välmående, därför är det extra viktigt att säkra tillgången till skyddad natur i Nackas mest centrala delar, säger Hans Peters.

Den 25 januari väntas natur- och trafiknämnden i Nacka tillstyrka förslaget om att bilda naturreservat i Ryssbergen. Det nya naturreservatet blir ett av Nackas minsta, men har mycket höga naturvärden. Området är kraftigt kuperat och varierat. Här finns både kala klipphällar, flera hundra år gamla tallar och ädellövskog. Många arter av vedlevande insekter, fåglar, lavar och svampar går att hitta här, och artrikedomen har blivit ännu större sedan delar av området härjades av en skogsbrand 2018.

Samtidigt utvecklas ett nytt bostadsområde i Ryssbergen. Här kommer bostäderna att integreras i naturen med närhet till skogen, samtidigt som det bara är några minuters promenad till tunnelbanan, bussterminal, Saltsjöbanan och hela det växande utbudet av idrott, skolor, service, restauranger och butiker i Centrala Nacka. Genom den nya detaljplanen ska naturreservatet också få fler entréer så att fler kan besöka området.

Totalt möjliggör den nya detaljplanen att området Ryssbergen kan få mellan 400 och 600 bostäder, en förskola och en yta om cirka 25 000 kvadratmeter för verksamhetslokaler.

Kommunens naturinventering har visat på höga naturvärden och flera sällsynta arter i Ryssbergen. De ska skyddas och gynnas genom flera olika åtgärder, förutom bildandet av naturreservatet. Bland annat kommer det att sättas upp holkar för ett flertal fågelarter, sumpskogar anläggas och skötas för bra livsmiljöer för exempelvis mindre hackspett och död ved placeras ut för att gynna vedlevande insekter, svampar och kryptogamer.

I mars 2021 blev Rensättra naturreservat Nackas femtonde naturreservat. Utöver Ryssbergen planeras för ytterligare två naturreservat i kommunen. Att ett område är ett naturreservat betyder att det är skyddat med stöd av miljöbalken. Det är ett sätt att långsiktigt skydda värdefull natur.

- Natur- och trafiknämnden väntas tillstyrka förslaget om att bilda naturreservatet den 25 januari 2022.

- Miljö- och stadsbyggnadsnämnden väntas tillstyrka förslag på detaljplanen den 26 januari 2022.

- Slutliga beslut kommer att tas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktig, tidigast i februari 2022.
Källa: Nacka kommun
Foto: Mårten Sessler

Senaste nyheter