Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ny rapport om omställningen till fossilfri trafik i Sverige

https://www.klimatsmart.se/images/news/gronabilister-bussresa250x187.jpg

Kommunerna är nyckelspelare i omställningen till fossilfri trafik. Idag presenterar Gröna Bilister sin nya rapport "Gröna kommuner på väg 2019". Den ger en detaljerad lägesbeskrivning av omställningsarbetet på lokal och regional nivå. De flesta kurvor pekar åt rätt håll, men två trender är illavarslande för omställningen som helhet. - Vad stort sker, det sker lokalt, säger Martin Prieto Beaulieu, generalsekreterare i Gröna Bilister. Sverige har sina kommuner att tacka för mycket i omställningen till fossilfri trafik. Utan de stillsamma eldsjälarna i kommunhusen hade vi inte haft någon miljöbilsboom för tio år sedan, inget biogasunder, ingen omställning av taxibranschen. Idag publicerar Gröna Bilister sin nya rapport Gröna kommuner på väg 2019. Här analyseras omställningen av transportsektorn ur ett lokalt perspektiv med utgångspunkt i en omfattande samling kommunala 2030-indikatorer. Analyser görs också på länsnivå och genom att gruppera kommunerna efter typ. På detta vis kan skillnader mellan norra och södra Sverige utläsas, liksom skillnader mellan stad och landsbygd. Siktet är inställt mot målet i klimatlagen att transportsektorns klimatpåverkan ska minska med 70 procent från år 2010 till år 2030. - De goda föresatsernas tid är förbi, säger rapportförfattaren Per Östborn. Nu måste saker hända. Därför riktar rapporten enbart in sig på vad som verkligen sker ute i kommunerna. Den bortser helt från vackra mål och ambitiösa policydokument. Några slutsatser: - De flesta indikatorer pekar åt rätt håll. - Glesbygdskommuner och kommuner i norra Sverige har halkat efter i omställningen till bränslesnålare fordon. - Den förnybara andelen drivmedel är högst i relativt tätbefolkade områden i södra Sverige. - Körsträckorna per person minskar långsamt i tätbefolkade områden, men ökar på landsbygden. - Resandet med kollektivtrafik ökar långsamt. Spridningen i ökningstakt mellan länen är mycket stor. - Resvanorna skiljer sig mycket åt i likartade städer och pendlingskommuner. Det är illavarslande att nya bilar nu blir törstigare igen på grund av SUV-trenden. Lika illavarslande är att körsträckorna i landet som helhet inte minskar. De flesta experter är överens om att vi måste köra mindre bil för att vi ska ha en chans att nå transportsektorns klimatmål. - Trafikverket bedömer att körsträckorna måste ned 10-20 procent. Ska bilismen minska så mycket måste det ske en överflyttning till kollektivtrafik. Även om resesträckan per person i kollektivtrafiken bara ökat med sju procent sedan år 2010 i landet som helhet inger det hopp att den ökar mycket snabbare i enskilda län. Resandet med Länstrafiken Kronoberg har till exempel ökat med hela 91 procent sedan dess. Om alla länstrafikbolag satsar lika mycket kan de åstadkomma stordåd tillsammans. - Det är också hoppfullt att resvanorna skiljer sig så mycket åt i tätorter som liknar varandra, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. Det är ett bevis på att resvanorna går att förändra! Men det kräver målmedveten trafikplanering. Kan våra hjältar i kommunhusen bidra med detta har vi en chans att nå klimatmålet. Lyckas vi kommer vi att ha kommunerna att tacka.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Ny rapport om omställningen till fossilfri trafik i Sverige

2019-11-20
Kommunerna är nyckelspelare i omställningen till fossilfri trafik. Idag presenterar Gröna Bilister sin nya rapport "Gröna kommuner på väg 2019". Den ger en detaljerad lägesbeskrivning av omställningsarbetet på lokal och regional nivå. De flesta kurvor pekar åt rätt håll, men två trender är illavarslande för omställningen som helhet.

- Vad stort sker, det sker lokalt, säger Martin Prieto Beaulieu, generalsekreterare i Gröna Bilister. Sverige har sina kommuner att tacka för mycket i omställningen till fossilfri trafik. Utan de stillsamma eldsjälarna i kommunhusen hade vi inte haft någon miljöbilsboom för tio år sedan, inget biogasunder, ingen omställning av taxibranschen.

Idag publicerar Gröna Bilister sin nya rapport Gröna kommuner på väg 2019. Här analyseras omställningen av transportsektorn ur ett lokalt perspektiv med utgångspunkt i en omfattande samling kommunala 2030-indikatorer.

Analyser görs också på länsnivå och genom att gruppera kommunerna efter typ. På detta vis kan skillnader mellan norra och södra Sverige utläsas, liksom skillnader mellan stad och landsbygd.

Siktet är inställt mot målet i klimatlagen att transportsektorns klimatpåverkan ska minska med 70 procent från år 2010 till år 2030.

- De goda föresatsernas tid är förbi, säger rapportförfattaren Per Östborn. Nu måste saker hända. Därför riktar rapporten enbart in sig på vad som verkligen sker ute i kommunerna. Den bortser helt från vackra mål och ambitiösa policydokument.

Några slutsatser:

- De flesta indikatorer pekar åt rätt håll.
- Glesbygdskommuner och kommuner i norra Sverige har halkat efter i omställningen till bränslesnålare fordon.
- Den förnybara andelen drivmedel är högst i relativt tätbefolkade områden i södra Sverige.
- Körsträckorna per person minskar långsamt i tätbefolkade områden, men ökar på landsbygden.
- Resandet med kollektivtrafik ökar långsamt. Spridningen i ökningstakt mellan länen är mycket stor.
- Resvanorna skiljer sig mycket åt i likartade städer och pendlingskommuner.

Det är illavarslande att nya bilar nu blir törstigare igen på grund av SUV-trenden. Lika illavarslande är att körsträckorna i landet som helhet inte minskar. De flesta experter är överens om att vi måste köra mindre bil för att vi ska ha en chans att nå transportsektorns klimatmål. - Trafikverket bedömer att körsträckorna måste ned 10-20 procent.

Ska bilismen minska så mycket måste det ske en överflyttning till kollektivtrafik. Även om resesträckan per person i kollektivtrafiken bara ökat med sju procent sedan år 2010 i landet som helhet inger det hopp att den ökar mycket snabbare i enskilda län. Resandet med Länstrafiken Kronoberg har till exempel ökat med hela 91 procent sedan dess. Om alla länstrafikbolag satsar lika mycket kan de åstadkomma stordåd tillsammans.

- Det är också hoppfullt att resvanorna skiljer sig så mycket åt i tätorter som liknar varandra, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. Det är ett bevis på att resvanorna går att förändra! Men det kräver målmedveten trafikplanering. Kan våra hjältar i kommunhusen bidra med detta har vi en chans att nå klimatmålet. Lyckas vi kommer vi att ha kommunerna att tacka.

Senaste nyheter