Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Ny lista med hormonstörande ämnen

https://www.klimatsmart.se/images/news/chemsec142x120a.jpg

Ytterligare 22 hormonstörande ämnen borde tas med i den europiska lagstiftningen om farliga kemikalier, REACH. De presenteras i en ny lista från Kemikaliesekretariatet, ChemSec, som, bland andra, Naturskyddsföreningen står bakom. De farliga ämnena, sammanställda i den så kallade SIN-listan, presenteras nu i en ny uppdaterad version för politiker och tjänstemän inom EU. – Många av de ämnen vi för fram är vanligt förkommande i konsumentprodukter, som till exempel, kosmetika och solkrämer. Det handlar om ftalater, parabener och UV-filter, säger Frida Hök, projektledare på ChemSec. ChemSec har den här gången utvärderat ett 40-tal hormonstörande ämnen, genom att gå igenom aktuell forskning både i Europa och USA. Slutsatsen är att 22 av dessa ämnen har sådana egenskaper att de inte borde förekomma i konsumentprodukter. – Vår lista är inte bara en uppmaning riktad mot EU. Den är också en signal till de företag som vill ha framförhållning och gå före. Det finns många som vill ha en beredskap inför framtida lagstiftning. De har nytta av våra bedömningar. De 22 nya ämnena på listan: http://www.chemsec.org/images/stories/2011/chemsec/SIN_List_2.0_22_new_substances.pdf

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Senaste nyheter